DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE EXACTE


Director de departament

Conf. univ. dr. Ciprian CHIRUȚĂ
email: kyru@uaiasi.ro

Consiliul departamentului

Şef lucr. univ. dr. Roxana TUCALIUC
email: rtucaliuc@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Emilian BULGARIU
email: ebulgariu@uaiasi.ro

Lista cadrelor didactice din Departamentul ȘTIINȚE EXACTE

Prof . univ. dr. Lucia Carmen TRINCĂ

 • Biochimie
 • Chimia şi biochimia alimentelor

Conf. univ. dr. Ana CAZACU

 • Biofizică
 • Fizică
 • Fenomene de transfer

Conf. univ. dr. Ciprian CHIRUȚĂ

 • Matematică și statistică
 • Analiza matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

Conf. univ. dr. Camelia LUCHIAN

 • Controlul și analiza calității băuturilor
 • Tehnici și echipamente de investigare a factorilor de mediu
 • Biochimie
 • Reglementări legislative și tehnice în protecția mediului
 • Chimia mediului

Conf. univ. dr. Iuliana MOTRESCU

 • Biofizică
 • Fizică
 • Agrometeorologie

Conf. univ. dr. Antoanela PATRAȘ

 • Biochimie
 • Chimie organică
 • Chimia mediului

Conf. univ. dr. Elena UNGUREANU

 • Chimie
 • Chimie fizică și coloidală
 • Coloizi în industria alimentară
 • Chimie anorganică și analitică
 • Chimie generală

Şef lucr. univ. dr. Ilie BODALE

 • Meteorologie și Climatologie
 • Biofizică și Agrometeorologie
 • Termodinamică

Şef lucr. univ. dr. Emilian BULGARIU

 • Matematică și statistică
 • Analiza matematică

Lect. univ. dr. Marius CĂLIN

 • Informatică
 • Instruire asistată de calculator

Şef lucr. univ. dr. Andreea Paula COZMA

 • Biochimie
 • Biochimie alimentară

Şef lucr. univ. dr Sorina MĂRGINEANU

 • Informatică
 • Informatică aplicată

Şef lucr. univ. dr Alina Elena TROFIN

 • Chimie generală
 • Chimie anorganică și analitică
 • Chimie

Şef lucr. univ. dr. Roxana TUCALIUC

 • Chimia mediului
 • Chimia alimentelor
 • Biochimia alimentelor

Asist. univ. dr. Liliana CIURLĂ (LUCESCU)

Asist. univ. dr. Iuliana Maria ENACHE

 • Biochimie
 • Toxicologie
 • Ecotoxicologie
 • Matematică și statistică
 • Analiză matematică
 • Teoria probabilităților și statistică matematică

Asist. univ. dr. Elena Cristina SCUTARAȘU

 • Chimia alimentelor
 • Biochimia alimentului
 • Analiză senzorială si Controlul calității alimentelor și băuturilor
 • Oenochimie

Asist. univ. dr. Ina ȚURCAN

 • Fizică
 • Fenomene de transfer
 • Biofizică