DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE EXACTE


Director de departament

Şef lucr. univ. dr. Ciprian CHIRUȚĂ
email: kyru@uaiasi.ro

Consiliul departamentului

Şef lucr. univ. dr. Alina Elena TROFIN
email: atrofin@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Emilian BULGARIU
email: ebulgariu@uaiasi.ro

Lista cadrelor didactice din Departamentul ȘTIINȚE EXACTE

Prof . univ. dr. Lucia Carmen TRINCĂ

 • Biochimie
 • Chimia şi biochimia alimentelor

Conf. univ. dr. Ana CAZACU

 • Biofizică
 • Fizică
 • Fenomene de transfer

Conf . univ. dr. Antoanela PATRAȘ

 • Biochimie
 • Chimie organică
 • Chimia mediului

Şef lucr. univ. dr. Ilie BODALE

 • Meteorologie și Climatologie
 • Biofizică și Agrometeorologie
 • Termodinamică

Şef lucr. univ. dr. Emilian BULGARIU

 • Matematică și statistică
 • Analiza matematică

Lect. univ. dr. Marius CĂLIN

 • Informatică
 • Instruire asistată de calculator

Şef lucr. univ. dr. Ciprian CHIRUȚĂ

 • Matematică și statistică
 • Analiza matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

Şef lucr. univ. dr Camelia LUCHIAN

 • Controlul și analiza calității băuturilor
 • Tehnici și echipamente de investigare a factorilor de mediu
 • Biochimie
 • Reglementări legislative și tehnice în protecția mediului
 • Chimia mediului

Şef lucr. univ. dr Sorina MĂRGINEANU

 • Informatică
 • Informatică aplicată

Şef lucr. univ. dr Iuliana MOTRESCU

 • Biofizică
 • Fizică
 • Agrometeorologie

Şef lucr. univ. dr Alina Elena TROFIN

 • Chimie generală
 • Chimie anorganică și analitică
 • Chimie

Şef lucr. univ. dr. Roxana TUCALIUC

 • Chimia mediului
 • Chimia alimentelor
 • Biochimia alimentelor

Şef lucr. univ. dr. Elena UNGUREANU

 • Chimie
 • Chimie fizică și coloidală
 • Coloizi în industria alimentară
 • Chimie anorganică și analitică
 • Chimie generală

Asist. univ. dr. Andreea Paula COZMA

 • Biochimie
 • Biochimie alimentară