Scurt istoric

Ion Ionescu de la Brad

Învăţământul superior horticol din Iaşi are vechi tradiţii, începuturile sale fiind legate de activitatea marelui agronom Ion Ionescu de la Brad care, în cursul său de Agricultură, Geniu rural şi Industrie agricolă de la Academia Mihăileană (1842), susţinea prelegeri de viticultură, pomicultură, legumicultură şi de arboricultură ornamentală.

Prin înfiinţarea în 1907 a Catedrei de Chimie Agricolă şi ulterior, în anul 1912, a Secţiei de ştiinţe Agricole în cadrul Facultăţii de ştiinţe a Universităţii din Iaşi, sub conducerea profesorului Haralambie Vasiliu, prelegerile cu caracter horticol au fost incluse în conferinţele despre agricultura raţională. Acestea au devenit parte componentă a studiilor pentru care se acordau, începând cu anul 1915, primele diplome de "LICENŢĂ ÎN ŞTIINŢE AGRICOLE" din România.

În anul 1929 s-a înfiinţat prima catedră de Horticultură şi Viticultură în cadrul căreia Mihai Costeţchi a predat cursurile de pomologie şi viticultură. în aceeaşi perioadă s-a înfiinţat ferma horticolă "Vasile Adamachi", ca principală bază de instruire pentru studenţi.

De la aceste începuturi şi până în anul 1951 au avut loc ample activităţi în ştiinţa, cercetarea şi practica horticolă în această parte de ţară, realizate de valoroşi cărturari, dar şi de practicieni care au găsit aici condiţii deosebit de favorabile.

Ca urmare a dezvoltării horticulturii la nivel naţional şi zonal, în cadrul Institutului Agronomic din Iaşi s-a înfiinţat în anul 1951 Facultatea de Horticultură. Era a doua facultate de profil din ţară care, alături de cea din Bucureşti, urma să pregătească specialişti pentru toate sectoarele horticulturii.

În anul 1986, la nivel naţional s-a reorganizat, abuziv şi fără discernământ, învăţământul superior agricol, facultatea devenind secţie în cadrul Facultăţii de Agronomie, alături de celelalte specializări. După schimbările de regim din anul 1989 Facultatea de Horticultură a revenit acolo unde îi era locul, ca facultate de sine stătătoare, cu durata studiilor de 5 ani.

USAMV

Până în anul 1996 facultatea a funcţionat cu o singură specializare –Horticultura – învăţământ de zi.

Din anul 2000 a fost înfiinţată forma de învăţământ la distanţă, care s-a bucurat şi se bucură de succes.

În anul 1991 s-au înfiinţat două colegii universitare de profil, cu durata studiilor de trei ani: Pomicultură - Viticultură şi Arhitectură peisageră. în perioada cât a funcţionat această formă de învăţământ (1994-2005) a absolvit cursurile un număr de 408 studenţi, din care 241 la specializarea Arhitectură peisageră şi 167 la specializarea Pomicultură şi Viticultură.

După încercări repetate, s-a reuşit, în anul 2004, înfiinţarea specializării Peisagistică, specializare de mare succes, acreditată în anul 2010.

O altă reuşită a colectivului Facultăţii de Horticultură a fost înfiinţarea în anul 2009 a specializării Ingineria mediului.

În perioada celor 60 de ani de existenţă, facultatea a fost susţinută cu pasiune şi competenţă de un prestigios corp didactic alcătuit din profesori de înaltă ţinută academică, părinţi iubitori şi harnici care şi-au făcut un crez din a creşte frumos şi bine copilul primit în dar - Facultatea de Horticultură.