ADMITERE 2021 - Facultatea de Horticultură

Perioada de înscriere

Admiterea la ciclul de licență va avea loc între 6 - 9 septembrie 2021. Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.
Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (8 septembrie 2021).
Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 10 septembrie 2021.

Criterii de admitere, după notele de la Bacalaureat:

» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română,
» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere,

Candidații din lista finală care nu au fost declarați admiși, pot opta în bază unei cereri, pentru a se înscrie ca studenți în regim cu taxă

Număr de locuri propuse:

I. Număr de locuri la ciclul de LICENȚĂ
Domeniu Specializare Nr. locuri propuse
Buget Taxă
Horticultură Horticultură 25 5
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 23 5
Biotehnologii Biotehnologii agricole 15 5
Total Horticultură 63 15
II. Număr de locuri la MASTER


http://www.uaiasi.ro/admitere/

Calitate în educație