Date de contact

Nume:   ENACHE
Prenume:   IULIANA-MARIA
Data naşterii:   17.08.1993
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou B20
Telefon:   +40 232 407 370
E-mail:   iuliana.enache@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Analiză spectrofotometrică
 2. Analiză colorimetrică
 3. Activitate enzimatică
Domenii de cercetare:
 1. Microîncapsularea compușilor bioactivi
 2. Digestibilitatea in vitro a antocianilor
 3. Alimente nutraceutice cu funcționalitate multiplă
Lucrări științifice:

Număr total: 8, din care 5 sunt ISI ( )

 1. Enache I.M., Crăciunescu O., Prelipceanu A.M., Vasile A.M., Oancea A., Enachi E., Barbu V., Stănciuc N., Vizireanu, Co-microencapsulation of anthocyanins from cornelian cherry (Cornus mas) fruits with lactic acid bacteria in high antioxidant, anti-proliferative and cytotoxic derivative freeze dried powders, Nutrients, 2022, 14, 3458. https://doi.org/10.3390/nu14173458
 2. Enache M., Vasile A.M., Enachi E., Barbu V., Stănciuc N., Vizireanu C., Co-microencapsulation of of anthocyanins from cornelian cherry fruits and lactic acid bacteria in biopolymeric matrices by freeze-drying: evidences on functional properties and applications in food, Polymers, 2020, 12 (4), 906, p. 1-12, doi: 10.3390/polym12040906
 3. Enache M., Vasile A.M., Enachi E., Barbu V., Stănciuc N., Vizireanu C., Co-microencapsulation of anthocyanins from black currant extract and lactic acid bacteria in biopolymeric matrices, Molecules 2020, 25, 1700, p. 1-12. doi: 10.3390/molecules25071700
 4. Enache I.M., Benito-Román Ó., Coman G., Vizireanu C., Stănciuc N., Andronoiu D.G., Mihalcea L., Sanz M.T., Extraction optimization and valorization of the cornelian cherry fruits extracts: evidences on phytochemical profile and food applications, Applied Sciences, 2021, 11, 10729. https://doi.org/10.3390/app112210729
 5. Enache I.M., Coman G., Roșca S., Vizireanu C., Mihalcea L., Optimization conventional extraction of bioactive compounds from Cornus mas by RSM and determination of favourability factors by GIS technique, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2021, 49 (2), 12307, DOI: 10.15832/nbha [12307]
 6. EnacheM., Lucescu Ciurlă L., Stănciuc N., Irimia L.M., Patraș A., Vizireanu C., Microencapsulation of anthocyanins from cornelian cherry fruits in whey protein isolate and pectin, Journal of Engineering Science, 2022, Vol. XXIX (4), p. 138 – 149, ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482
 7. Buțerchi (Călin) I., Ciurlă Lucescu L., Enache I.M., Patraș A., Rosehip (Rosa canina) and hawthoen (Crategus monogyna) - rich horticultural sources of bioactive compounds from Romaniaʼs wild flora. A review. Lucrări Științifice Seria Horticultură, 2022, 65 (1), USV IAȘI, p. 91-112, https://www.uaiasi.ro/revista_horti/files/Nr1_2022/vol%2065_1_2022%20(15).pdf
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 1 ( )

 1. Manual de practică, Specializarea Ingineria Mediului, Volumul II, Bujoreanu C., Patraș A., Bernardis R., Goanță M., Hlihor R.M., Sandu T., Enache I.M., Gabur G.D., Simion I.M., Coord. Stan T., Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, 2022, ISBN 978-973-147-451-9, ISBN 978-973-147-453-3, 204 pagini, autor capitol Ecotoxicologie, pag. 185-204
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 4 ( )

 1. 05.2021 - 30.05.2022 - Membru, Déchets horticoles au bénéfice de la santé et de lʼenvironnement, une nouvelle approche du principe “zéro déchet” - AUF-ECO_RI_SRI_2021_20_USAMVIIBI_ZERODECHET
 2. 01-15.11.2019 - Director de proiect, Proiect de mobilitate pentru cercetători, PN-III-P1-1.1-MC-2019-1908, Universidad de Burgos, Burgos, Spania, Științe aplicate ale vieții și biotehnologii, Contract nr. 411 din 26/11/2019
 3. 11.2016 - Membru voluntar - Stagiu de practică în cadrul proiectului, Optimizarea tehnologiei de creștere intensivă a sturionilor utilizând aditivi furajeri cu compuși vegetali bioactivi (FITOBIOACVA), Contract nr. 31BG/2016-PN-III-P2-2.1-BG-2016-0417
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Agence Universitaire de la Francophonie, 2023 
 2. Asociația Specialiștilor de Industrie Alimentară din învățământ, cercetare și producție