Comitetul editorial

Colectivul de coordonare al Revistei "Lucrări Ştiinţifice", Seria Horticultură

Redactor şef: Prof. dr. Vasile VÎNTU - USAMV Iaşi, România
Redactor adjunct: Prof. dr. Constantin LEONTE - USAMV Iaşi, România
Membri: Prof. dr. Teodor ROBU - USAMV Iaşi, România
Prof. dr. Lucia DRAGHIA - USAMV Iaşi, România
Prof. dr. Liviu MIRON - USAMV Iaşi, România
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN - USAMV Iaşi, România

Colegiul de redacţie al Seriei "Horticultură"

Redactor şef: Prof. dr. Lucia DRAGHIA - USAMV Iaşi, România
Redactor adjunct: Prof. dr. Liliana ROTARU - USAMV Iaşi, România
Membri: Acad. Valeriu D. COTEA - USAMV Iaşi, România
Acad. Gheorghe CIMPOIEŞ - UASM Chişinău, R. Moldova
Prof. dr. Ibrahim BAKTIR - Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Turkey
Prof. dr. Valerian BALAN - UASM Chişinău, R. Moldova
Prof. dr. Monika CHRISTMANN - Forschungsamstalt Geisenheim University, Germany
Prof. dr. Valeriu V. COTEA - USAMV Iaşi, România
Prof. dr. Carmelo DAZZI - Università di Palermo, Italy
Prof. dr. Athanasios ECONOMOU - Aristotle Univ. Thessaloniki, Greece
Prof. dr. Gheorghe GLĂMAN - ASAS Bucureşti, Romania
Prof. dr. Stefano GREGO - Univ. Tuscia-Viterbo, Italia
Prof. dr. Gonca GÜNVER DALKILIÇ - Adnan Menderes University, Turkey
Prof. dr. Neculai MUNTEANU - USAMV Iaşi, Romania
Prof. dr. Vicente SOTÉS RUIZ - Universidad Politécnica de Madrid, ETSIA, Espagne
Assist. Prof. dr. Zeynel DALKILIÇ - Adnan Menderes University, Turkey
Conf. dr. Gheorghe NICOLAESCU - UASM Chişinău, R. Moldova
Dr. Hervé QUÉNOL - CNRS - Université de Haute Bretagne - Rennes 2, France
C.S. I dr. ing. Silvia AMBARUŞ - SCDL Bacău, Romania
C.S. I dr. ing. Eugen CARDEI - SCDPP Iaşi, Romania
C.S. I dr. ing. Doina DAMIAN - SCDVV Iaşi, Romania
C.S. I dr. arh. Mariana ŞLAPAC - Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a R. Moldova

Comisia de referenţi ştiinţifici

Prof. dr. Ilie BURDUJAN - USAMV Iaşi
Prof. dr. Valeriu V. COTEA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Lucia DRAGHIA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Mihai ISTRATE - USAMV Iaşi
Prof. dr. Doina JITĂREANU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Valeriu MOCA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Neculai MUNTEANU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Servilia OANCEA - USAMV Iaşi
Prof. dr. Teodor ROBU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Liliana ROTARU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Mihai TĂLMACIU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Ioan ŢENU - USAMV Iaşi
Prof. dr. Eugen ULEA - USAMV Iaşi
Conf. dr. Stejărel BREZULEANU - USAMV Iaşi
Conf. dr. Doina DASCĂLU - USAMV Iaşi
Conf. dr. Feodor FILIPOV - USAMV Iaşi
Conf. dr. Elena GÎNDU - USAMV Iaşi
Conf. dr. Mihai MUSTEA - USAMV Iaşi
Conf. dr. Cornelia PRISĂCARU - USAMV Iaşi
Conf. dr. Lucia TRINCĂ - USAMV Iaşi
Conf. dr. Culiţă SÎRBU - USAMV Iaşi
Conf. dr. Mihai STANCIU - USAMV Iaşi
Şef lucr. dr. Liviu IRIMIA - USAMV Iaşi
Şef lucr. dr. Antoanela PATRAŞ - USAMV Iaşi
Şef lucr. dr. Tatiana SANDU - USAMV Iaşi
Şef lucr. dr. Alina TROFIN - USAMV Iaşi

© Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi
ISSN-L = 1454-7376
(Print) = ISSN 1454-7376
(Online) = ISSN 2069-8275
(CD-ROM) = ISSN 2069-847X