Revista Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi - Seria Horticultură este revista Facultății de Horticultură a Universității de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad”, din Iași.  Revista apare semestrial (în lunile iunie şi decembrie), iar lucrările se publică în limba engleză, în variantă printată, on-line şi pe CD, pentru fiecare dintre ele existând ISSN, după cum urmează:

ISSN - L = 1454 - 7376

Print = ISSN 1454 - 7376

Online = ISSN 2069 - 8275

CD-ROM = ISSN 2069 - 847X 

Revista Lucrări ştiinţifice - Seria Horticultură are codul CNCSIS 422 și este indexată în bazele de date internaționale CABI INTERNAŢIONAL, INDEX COPERNICUS, EBSCO și GOOGLE SCHOLAR.

Recenzarea lucrărilor se efectuează de referenţi ştiinţifici, specialişti în domeniul horticol. Fiecare lucrare este recenzată de doi referenţi, iar recomandările se trimit electronic autorului corespondent. După revizuirea materialului, conform recomandărilor referenţilor, autorul corespondent retrimite articolul redacţieI, pe adresa julia@uaiasi.ro. Decizia finală în privinţa publicării aparţine comitetului editorial al revistei. Lucrările acceptate pentru publicare se redactează în limba engleză.

Pentru lucrările care se prezintă în cadrul Congresului internațional LIFE SCIENCES TODAY FOR TOMORROW https://www.usamviasicongres.ro/, organizat anual de Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad”, din Iași, taxa de publicare a lucrării este inclusă în taxa de participare la congres, care se comunică în perioada premergătoare desfășurării acestuia. În cazul lucrărilor care nu au fost prezentate în cadrul Congresului, taxa de participare este de 200 lei şi se achită în contul (cod IBAN): RO93TREZ406504601X000728, cod fiscal: 4541840, cu specificația "Revista Lucrări ştiinţifice Seria Horticultură".