Date de contact

Nume:   CAZACU
Prenume:   ANA
Data naşterii:   22.09.1981
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, Birou A130
Telefon:   +40 232 407 412
Fax:   +40 232 407 506
E-mail:   ana.cazacu@iuls.ro
Competențe:
 1. Biofizică
 2. Nanomateriale
 3. Materiale biocompatibile
 4. Eliberare controlată de medicamente
 5. Metode și tehnici de studiu a suprafețelor
Domenii de cercetare:
 1. Sinteza și utilizarea nanomaterialelor în ştiinţa plantelor
 2. Încapsularea medicamentelor în matrici polimere și studiul eliberării controlate in vitro și in vivo
 3. Sinteză de materiale nanocompozite (nanoparticule – polimer)
 4. Sinteză de sisteme de tip core – shell (cobalt - argint)
 5. Metode de analiză spectroscopică și fotometrică
 6. Metode de analiză a suprafețelor
Lucrări științifice:

Număr total: 58, din care 21 sunt ISI ( )

 1. Cazacu A., Dobromir M., Chiruță C., Ursu E.-L., Chitosan-mediated environment-friendly synthesis of gold nanoparticles with enhanced photonic reactivity, Nanomaterials, 12(23), 4186, 2022. ISSN: 2079-4991. https://doi.org/10.3390/nano12234186. WOS:000896285400001. Factor de impact: 3
 2. Bodale I., Mihalache , Achitei V., Teliban G.-C., Cazacu A., Stoleru V., Evaluation of the nutrients uptake by tomato plants in different phenological stages using an electrical conductivity technique, Agriculture, 11(4), 292, 2021. ISSN 2077-0472. https://doi.org/10.3390/agriculture11040292. WOS:000642616800001. Factor de impact: 3.408
 3. Lipșa F.D., Ursu E.L., Gafencu A.M., Florea M. A., Cazacu A. *, Assessment of antifungal activity of gold–chitosan and carbon nanoparticles against Rhizoctonia solani Kühn, SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, 64(2), 249-254, 2021. ISSN: 2285-5785. WOS:000755946400037
 4. Cazacu A., Pereş C., Teliban G.C., Stoleru V., Bodale I., Evaluation of effects of gold nanoparticles in chitosan on hyacinth plants, Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, 64(1), 23-28, 2021, ISSN: 1454-7376. CABI Record Number: 20230124060
 5. Cazacu A., Ceică B., Bodale I., The effect of climate change on thermal bioclimate indices in the Iasi region, Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, 64(1), 29-34, 2021, ISSN: 1454-7376. CABI Record Number: 20230124061
 6. Lipşa F., Ursu E.-L., Ursu C., Ulea E., Cazacu A. *, Evaluation of the antifungal activity of gold - chitosan and carbon nanoparticles on Fusarium Oxysporum, Agronomy-Basel, 10(8), 1143, 2020. ISSN 2073-4395. https://doi.org/10.3390/agronomy10081143. WOS:000568200000001. Factor de impact: 417
 7. Achiţei V., Bodale I., Gheorghiţoaie M.V., Cazacu A., Teliban G.C., Cojocaru A., Stoleru V., Possibility of using tomato plants as a biosensor in the fertilization systems, Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 62(2), 25-28, 2019, ISSN: 1454-7376. CABI Record Number: 20210150773
 8. Cazacu A., Spânu M., Oancea S., Bodale I., Spectrophotometric study of the heavy metal effects in animal blood, Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, 61(1), 23-28, 2018. ISSN: 1454-7376 CABI Record Number: 20203177022
 9. Cazacu A., Oancea S., Bodale I., Analysis of proteins content from blood plasma of herbivorous and carnivorous animals, Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, 61(1), 29-34, 2018. ISSN: 1454-7376 CABI Record Number: 20203177023
 10. Galeş D. C., Trincă L. C., Cazacu A., Peptu C. A., Jităreanu G., Effects of a hydrogel on the cambic chernozem soil's hydrophysic indicators and plant morphophysiological parameters, GEODERMA, 267, 102–111, 2016, doi:10.1016/j.geoderma.2015.12.008, ISSN: 0016-7061. WOS:000369473100012. Factor de impact: 036.
 11. Cara I.G., Trinca L.C., Trofin A.E., Cazacu A., Topa D., Peptu C.A., Jitareanu G., Assessment of some straw-derived materials for reducing the leaching potential of Metribuzin residues in the soil, APPLIED SURFACE SCIENCE, 358, 586-594, 2015, doi: 10.1016/j.apsusc.2015.08.141, ISSN: 0169-4332. WOS:000366220500012. Factor de impact: 150.
 12. Neagu A., Curecheriu L., Airimioaei M., Cazacu A., Cernescu A., Mitoseriu L., Impedance spectroscopy characterization of relaxation mechanisms in gold–chitosan nanocomposites, COMPOSITES PART B: ENGINEERING, 71, 210–217, 2015, doi:10.1016/j.compositesb.2014.11.038, ISSN: 1359-8368. WOS:000348889100023. Factor de impact: 850.
 13. Neagu A. M., Curecheriu L. P., Cazacu A., Mitoseriu L., Impedance analysis and tunability of BaTiO3-chitosan composites: towards active dielectrics for flexible electronics, COMPOSITES PART B: ENGINEERING, 66, 109 – 116, 2014, doi:10.1016/j.compositesb.2014.04.020, ISSN: 1359-8368. WOS:000342247500012. Factor de impact: 983
 14. Cazacu A., Larosa C., Beaunier P., Laurent G., Nanni P., Mitoseriu L., Lisiecki I., Self-organization and/or nanocrystallinity of Co nanocrystals effects on the oxidation process using high-energy electron beam, ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 24(1), 164 – 170, 2014, doi: 10.1002/adfm.201301465, ISSN: 1616-301X. WOS:000330589300018. Factor de impact: 805
 15. Cazacu A., Curecheriu L., Neagu A., Padurariu L., Cernescu A., Lisiecki I., Mitoseriu L., Tunable gold-chitosan nanocomposites by local field engineering, APPLIED PHYSICS LETTERS, 102, 222903 (1 – 5), 2013; doi: 10.1063/1.4809673, ISSN: 0003-6951. WOS:000320621600060. Factor de impact: 515.
 16. Tartau L., Cazacu A., Melnig V., Ketoprofen-liposomes formulation for clinical therapy, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN MEDICINE, 23(10), 2499-2507, 2012; doi: 10.1007/s10856-012-4712-5, ISSN: 0957-4530.  WOS:000309563000018. Factor de impact: 141
 17. Gârlea (Cazacu) A., Melnig V., Popa M. I., Nanostructured chitosan – surfactant matrices as polyphenols nanocapsules template with zero order release kinetics, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS IN MEDICINE, 21(4), 1211–1223, 2010; doi 10.1007/s10856-009-3968-x, ISSN: 0957-4530. WOS:000276275600020. Factor de impact: 325.
 18. Gârlea (Cazacu) A., Manole A., Popa M. I., Melnig V., Chitosan-paracetamol nanostructure self-assembling matrices as drug delivery systems, MATERIALE PLASTICE, 46(4), 356-362, 2009, ISSN: 0025-5289. WOS:000274282300003
 19. Gârlea (Cazacu), V. Melnig, M. I. Popa, G. Rusu, Entrapment of tannic acid in chitosan based nanostructure matrices, MATERIALE PLASTICE, 45(2), 193-197, 2008, ISSN: 0025-5289. WOS:000259119700013. Factor de impact: 0.873
 20. Melnig V., Gârlea (Cazacu) A., Obreja L., Effect of soft-segment chemistry on polyurethane biocompatibility, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 8(3), 1302-1307, 2006, ISSN: 1454-4164. WOS:000238506500087. Factor de impact: 106
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 5 ( )

 1. Cazacu A., Bodale I., Oancea S., Fenomene de transfer și operații unitare, Ed. „Ion Ionescu de la Brad, Iași, 2021, 262 pagini, ISBN 978-973-147-281-2.
 2. Stoleru V., Munteanu N., Țenu I., Stan T., Muraru V., Teliban G., Cojocaru A., Bodale I., Cazacu A., Mihalache G., Gheorghițoaie M., Achiței V., Pereș C., Perspective moderne în fertirigarea legumelor din spații protejate, Ed. „Ion Ionescu de la Brad, Iași, 2020, 206 pagini, ISBN 978-973-147-365-9.
 3. Oancea S., Cazacu A., Probleme rezolvate de fizică, 2015, 215 pagini, Editura PIM, Iași, ISBN 978-606-13-2397-5.
 4. Melnig V., Gârlea (Cazacu) A., Obreja L., Lucrări de laborator de Biostructură - Partea I: Proprietăți ale unor soluții apoase, 2008, 193 pagini, Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania, ISBN 978 - 973 - 703 - 300 – 0, ISBN vol. I 978-973-703-355-0.
 5. Cazacu A., Capitolul 10 (p. 159-174) - Role of UV-VIS Radiations in Analysis of Polymer Systems for Drug Delivery Applications, in Electromagnetic Radiation in Analysis and Design of Organic Materials: Electronic and Biotechnology Applications, edited by Dorohoi, D.O., Barzic, A., Aflori, M., CRC Press, Taylor & Francis Group, January 25, 2017, ISBN: 978-1-4987-7580-9.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 12 ( )

 1. PN-III-P1-1.1-TE-2016-2336, nr. 41/2018, NanoPlant, Utilizarea nanomaterialelor proiectate în știința plantelor, 26 luni: mai 2018 – iunie 2020. Suma finanțată: 450 000 lei (96 504,40 euro) - director
 2. PN II TD 17/2008 nr. 63, Studiul comportamentului sensibil la stimuli a unor matrici biopolimere cu aplicaţii în sisteme cu eliberare controlată, 16 luni: iunie 2008 – septembrie 2009. Suma finanțată: 40 100 lei (10 889 euro) - director
 3. CNCSIS BD 76/2007, Studiul comportamentului sensibil la stimuli a unor matrici biopolimere cu aplicaţii în sisteme cu eliberare controlată, 1.06.2007 – 31.05.2009. Suma finanțată: 30 000 lei (8 990 euro) - director
 4. Programul Erasmus+, Action Type KA220-SCH, wAs'R'Te, «From "Waste" to "Art" for a Sustainable World», contract nr. USV 17535/2022, cod 2022-1-FR01-KA220-SCH-000087861, perioada 2022-2024 - membru
 5. PN III PCCDI 41/2018, Eco-nano-tehnologii si echipamente inteligente pentru cartografierea proprietatilor solului si evaluarea in dinamica plantei, in vederea eficientizarii productiei agricole si protectiei mediului, perioada 2018-2021. Suma finanțată: 670 000 lei (143 595,02 euro) - membru
 6. CNFIS-FDI-2018-0418, Modernizarea activității de predare-evaluare din învățământul superior agronomic și respectarea deontologiei și eticii academice, 2018. Suma finanțată: 274 000 lei (58 880,41 euro) - membru
 7. ROSE 103/SGU/CI/II 17.12.2018, Centrul de învăţare al USAMV Iaşi – Learning for life, perioada 2018-2021. Suma finanțată: 715 523,07 lei (153 710,65 euro) - membru
 8. PN-II-ID-PCE-2008-1996, 509/2008, Sinteza în condiţii blânde prin nanodimensionarea particulelor metalice în matrice de copolimeri bloc amfifilici de nanoparticule active biologic - platforme în bioinginerie, 2009-2011. Suma finanțată: 477 514,27 lei (112 693 euro) - membru
 9. PN II Capacităţi 195CPI/2008, Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare şi a capacităţii de a utiliza şi oferi servicii ştiinţifice prin dezvoltarea laboratorului de Caracterizare a Organizării Moleculare a BioMaterialelor (COMB), 2008-2010. Suma finanțată: 1 670 674,86 lei (453 655 euro) - membru
 10. CEEX nr. 1927/2006, NANOCOFARM, cu tema: Noi sisteme nanostructurate utilizate pentru eliberarea controlată a agenţilor farmacologici, 2006-2008. Suma finanțată: 200 000 lei (56 746 euro) - membru
 11. CEEX, Modul I, nr. 1639, BIOSNANOMAG, cu tema: Biosenzori magnetici şi magnetoelectrochimici pe bază de nanoparticule magnetice pentru detecţia rapidă de biomolecule, 2006-2008. Suma finanțată: 200 000 lei (56 746 euro) - membru
 12. CNCSIS A 1149, Tema 17, Studiul unor comutatoare moleculare acordabile pe bază de polimeri hidrosolubili şi conductor, 2006-2008. Suma finanțată: 120 000 lei (34 047 euro) - membru
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Membru în Consiliul Facultății de Horticultură (2020 - prezent)
 2. Responsabil pentru programul de burse CEEPUS, AT-0063, „Applications and diagnostics of electric plasmas” (2019 - prezent)
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română de Fizică (din 2022)
 2. Societatea Română a Horticultorilor (SRH), Filiala Iaşi (din 2018)
 3. Societatea Română de Biofizică Pură și Aplicată (din 2003)
 4. Societatea Română de Biomateriale (din 2003)