Date de contact

Nume:   CHIRUȚĂ
Prenume:   CIPRIAN
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A173
Telefon:   +40 232 407 437
Fax:   +40 232 260 650
E-mail:   kyru@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Matematică
 2. Statistică
 3. Biomatematică și informatică
Domenii de cercetare:
 1. Mecanică cerească
 2. Analiză statistică
Lucrări științifice:

Număr total: 53, din care 18 sunt ISI ( )

 1. Chiruţă C., The influence of the radiation pressure in the binary W UMI system, using the Popovici model, Rep. Phys., 2013, vol. 65, nr. 1, pp. 299-308, WOS:000320141700025.
 2. Chiruţă, C., Stoleriu, I., Cojocariu, M., Prediction Models for the Plant Coverage Percentage of a Vertical Green Wall System: Regression Models and Artificial Neural Network Models. Horticulturae, 2023, 9, 419. WOS:000978260300001, Q1
 3. Cojocariu, M.; Marta, A.E.; Jităreanu, C.D.; Chelariu, E.-L.; Căpşună, S.; Cara, I.G.; Amișculesei, P.; Istrate, A.-M.-R.; Chiruţă, C. A Study on the Development of Two Ornamental Varieties of Ipomoea batatas Cultivated in Vertical Systems in the Northeastern Region of Europe. Horticulturae 2024, 10, 133, https://doi.org/10.3390/horticulturae10020133, Q1, autor corespondent.
 4. Ungureanu, E., Fortuna, M.E., Topa, D.C., Brezuleanu, C.O., Ungureanu, V.I., Chiruţă, C., Rotaru, R., Tofanica, B.M., Popa, V.I., Jitareanu, D.C., Comparison Adsorption of Cd (II) onto Lignin and Polysaccharide-Based Polymers. Polymers 2023, 15, 3794. WOS:001074478800001,
 5. Cazacu A., Dobromir M., Chiruță C., Ursu E.L., Chitosan-Mediated Environment-Friendly Synthesis of Gold Nanoparticles with Enhanced Photonic Reactivity, Nanomaterials, 2022, 12(23), 4186; WOS:000896285400001, Q1.
 6. Trincă L.C., Capraru A., Arotăriţei D., Volf I., Chiruţă C., Monitoring Methods and Predictive Models for Water Status in Jonathan, Food Chemistry, 2014, Elsevier, vol. 144, pp. 80–86, WOS:000326910300012, Q1
 7. Iacob O., Chiruță C., Mareș M., Trichinella spiralis and T. britovi in North-Eastern Romania: A Six-Year Retrospective Multicentric Survey, Sci. 2022, 9(9), 509; WOS:000857525700001, Q1.
 8. Cojocariu, M., Chelariu E.L., Chiruţă, Study on Behavior of Some Perennial Flowering Species Used in Vertical Systems for Green Facades in Eastern European Climate, Applied Sciences, 2022, 12, 1(474), WOS:000742976500001, Q2.
 9. Trincă L.C., Mareci D., Solcan C., Fantanariu M., Burtan L., Hritcu L., Chiruță, C., Fernandez-Merida L., Rodriguez-Raposo R., Santana J.J., Souto R.M., New Ti-6Al-2Nb-2Ta-1Mo alloy as implant biomaterial: In vitro corrosion and in vivo osseointegration evaluations, Chem. Phys., 2020, Vol. 240, WOS:000505100900150, Q2.
 10. Bălţatu S., Vizureanu P., Mareci D., Burtan L.C., Chiruţă , Trincă L.C., Effect of Ta on the electrochemical behavior of new TiMoZrTa alloys in artificial physiological solution simulating in vitro inflammatory conditions: Ta effect on the electrochemical behavior of TiMoZrTa alloys, Mater. Corros., 2016, Vol. 67, Issue 12, pp. 1314–1320, WOS:000393107800008, Q3.
 11. Arsenoaia, V. N., Rusu, R.O., Mălăncus, R.N., Chiruţă , Ailincăi, L. I., The impact of pig breed on stress levels and meat quality: a study on mangalita purebred and Duroc x Landrace crossbred pigs in Romania, Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia, 2023, Vol. 75, Issue 5, Pp. 975-980, WOS:001071755600001, Q4.
 12. Bodescu, D.; Sîrghea, A.; Raţu, R.N.; Chiruţă, C.; Mălăncuş, R.-N.; Donosă, D.; Robu, A.-D. Relevant Skills for Employment and Entrepreneurship in the Agri-Food Sector, Sustainability 2024, 16, 787, WOS:001150934400001, Q2.
 13. Chiruţă C., Bulgariu E., Avsec J., Ferčec B., Mencinger M. Comparison of the evolution of the COVID‐19 disease between Romania and Italy, Applied System Innovation, 2020, 3(4), 1–21, 44. WOS:000697701700003.
 14. Chiruţă C. The modernity of the research of Romanian astronomer Constantin Popovici, Advances In Astronomy And Space Physics, 2011, Vol. 1, Issue 1-2, Pp. 106-109, Publisher: Taras Shevchenko Natl Univ Kyiv, WOS:000219975600029.
 15. Oproiu T., Chiruţă C., The Effects of Solar Activity on the Orbital Evolution of Low Earth Orbiting Satellites, Fifty Years of Romanian Astrophysics. AIP Conference Proceedings, 2007, 895, pp. 175-180, WOS:000246061300026.
 16. Cojocariu M., Chelariu E.L., Chiruță C., Pașcu R., Avarvarei B.V., Comparative Study on ohe Behaviour of Plectranthus Forsteri and Coleus Blumei Species Growing on the Ground and in Vertical Systems for Green Façades in the Climate of North-East Romania, Scientific Papers. Series B, Horticulture, 2022, Vol. LXVI, No. 1, pp. 657-666, WOS:000888877000096.
 17. Iacob O., Ciornohac M., Chiruţă C., Pavel G., Haematobiochemical Parameters in Broiler Chickens Experimentally Infected with Eimeria Spp in Variable Chemoprophylaxis and Therapy Conditions, Revista Romana de Medicina Veterinara, 2022, Vol. 31, Issue 1, Pp. 69-76, 2021. WOS:000635732100011.
 18. Bărbosu M., Chiruţă C., Oproiu T. Stability of Triangular Equilibrium Points for the Elliptic Restricted Three-Body Problem with Drag, Romanian Astronomical Journal, 2017, Vol. 27, No. 1, pp. 13-20. ISSN 1220-5168, WOS:000425092200002.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 3 ( )

 1. Chiruţă C., 2019 – „Elemente de Matematică – Programare liniară şi statistică matematică”, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, ISBN – 978-973-147-308-6
 2. Chiruţă, 2016 – „Contribuţii la studiul mişcării corpurilor cereşti în câmpuri fotogravitaţionale", Ed. Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, România, ISBN 978-973-595-968-5.
 3. Chiruţă Constantin, Chiruţă Ciprian, 2008 – „Calcul paralel cu aplicații în analiza numerică”, Editura Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, România, ISBN 978-973-703-369-7.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 14 ( )

 1. Contract 12044/27.07.2023 - Analize pedochimice și studii prin modelări matematice privind starea de fertilitate a solurilor in cadrul SC INTEGRASEM SRL, perioada 2023-2025, valoare 54494.00 lei, director contract.
 2. CNFIS-FDI-2017-0500, "Mecanisme de îmbunătățire a activității didactice și promovarea eticii actului academic în USAMV Iași", perioada: iunie – decembrie 2017, valoare 192000 lei, director contract.
 3. CEEX nr. 74/31.06.2006 Grid academic pentru aplicații complexe - GRAI, perioada 2006-2008, Director lector dr. Marius Călin, 144750 lei, membru în proiect.
 4. Contract CEEX 682/2005, 2005 –2008, Elaborarea unui sistem de trasabilitate în sectorul de producție viti-vinicol în vederea îmbunătățirii siguranței alimentare, director Prof. univ. dr. V. V. Cotea, valoare 1500000 lei. membru în echipă.
 5. Contract CEEX 37/2006, Evaluarea potențialului agrobiologic al unor soiuri noi si hibrizi de cireş in vederea îmbunătățirii sortimentului național, care sa valorifice resursele naturale in agricultura durabilă”. Director prof. univ. dr. Gică Grădinariu, perioada 2006 – 2008, valoare 650000 lei, membru în echipă,.
 6. CEEX 40/2005 - Rețea științifică integrată pentru dezvoltarea materialelor polimere multifuncționale bazate pe cunoaștere - MULTIPOL, perioada 2005-2008, Director prof. univ. dr. Gerard Jităreanu, valoare 50674 euro, membru în echipă.
 7. Contract PNCDI II nr. 51-045/2007, Exploatarea durabilă a resurselor de sol din spatii protejate prin implementarea tehnologiilor ecologice si dezvoltarea unor metode de monitorizare si analiza compatibile cu standardele Uniunii Europene. Director conf. univ. dr. Filipov Feodor, perioada 2005 - 2007, valoare 1104000 lei, membru în echipă,
 8. Contract CNCSIS 738/ 2007, Managementul durabil al resurselor de sol de pe terenurile amenajate in terase din câmpia colinara a Moldovei, Director conf. univ. dr. Filipov Feodor, perioada 2007 – 2008, valoare 172000 lei, membru în echipă.
 9. Economic Proiect nr. 14644/2018,„Cercetări privind îmbunătățirea modalităților de păstrare și valorificare ca flori tăiate, a unor specii ornamentale cultivate în câmp”, Director conf. univ. dr. Chelariu Elena Liliana, perioada 2018-2021, valoare 70000 lei, membru în echipă.
 10. Proiect POCU/320/6/21/121103, “EPA – Educație, Performanta, Angajabilitate”, Perioada - Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, „Tehnologia informației și comunicației pentru managementul proceselor educaționale”. Director conf. univ. dr. Spătaru Constantin, perioada 2018 - 2020, valoare 546251 lei, expert curs.
 11. Proiect ROSE AG - nr. 103/SGU/CI/II, Centrul de învățare al USAMV Iaşi-learning for life, beneficiar Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași, director prof. univ. dr. Brezuleanu Olguța, perioada 2019-2021, valoare 554439.6 lei, expert curs.
 12. Proiect ROSE - AG nr. 281/SGU/NC/II/12.12.2019, Îmbunătățirea performanțelor academice a studenților din anul I ai facultății de Horticultură predispuși la abandon școlar – PERFORMA, Director conf. univ. dr Chelariu Liliana, perioada 2019-2021, membru în echipă.
 13. Proiect Transfrontalier 2SOFT/1.2/83/02.09.2020 - Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes - INTELWASTES. perioada 2020 - 2022, Responsabil partener conf. univ. dr. Patraş Antoanela, valoare 248336.11 lei, expert IT.
 14. POCU/379/6/21-123458 - Educație antreprenoriala inovativa - EDUCATIV. Perioada 2019-2021. Director proiect prof. univ. dr. Stoleru Vasile, valoare 2973291.94 lei, membru în echipă.
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Director Departament Științe Exacte, Facultatea Horticultură (2020 – prezent).
 2. Secretar al Departamentului Științe Exacte, Facultatea Horticultură (2008 – 2020).
 3. Membru în Senatul Universității de Științele Vieții Iași (2020 – prezent).
 4. Membru în Consiliul Facultății de Horticultură (2008 – 2012 și 2020 – prezent).
 5. Președinte Sindicatul Liber din USAMV Iași (2018 - 2020)
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Membru în European Astronomical Society (2019)
 2. Membru în International Astronomical Union (2018)
 3. Membru în Societatea Română a Horticultorilor (2010)
 4. Membru în Comitetul National Român de Astronomie (2011)
 5. Membru în Societatea Română de Matematică Aplicată și Industrială (2012)
 6. Membru în Societatea de Științe Matematice din România (2014)
 7. Membru în Asociația Amicii Rozelor (2019)