Date de contact

Nume:   MĂRGINEANU
Prenume:   SORINA LIVIA
Data naşterii:   6.02.1961
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 437
Fax:  
E-mail:   sorina_margineanu@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Tehnologia informaţiei
 2. Bioetica 
 3. E-learning
Domenii de cercetare:
 1. Aplicaţii ale elementelor de soft computing în ştiinţele agricole.
 2. Culegere si analiza informatii
 3. Bioetica
 4. Constructie si administrare cursuri pe Moodle
Lucrări științifice:

Număr total: 45 ( )

 1. Sorina Livia Ciureanu, Beatrice Ioan, Ioana Stefania Ciureanu - Bioterorismul O problemă a societăţii contemporane (I). Revista Română de Bioetică (Revistă indexata ISI), Vol. 5, Nr. 2, 2007
 2. Sorina Livia Ciureanu, Beatrice Ioan, Ioana Stefania Ciureanu - Bioterorismul O problemă a societăţii contemporane (II). Revista Română de Bioetică (Revistă indexata ISI), Vol. 5, Nr. 4, 2007
 3. C. Ailincai,  Despina Ailincai, G.Jitareanu, Sorina Ciureanu – The evolution of main soil physical-chemical and biological characteristics under the influence of crop rotations and ferilizers. USAMV Lucrari stiintifice, seria Agronomie, vol. 40, 1997
 4. G.Jitareanu, T.Onisie, Sorina Ciureanu, M. Zaharia, L.Zbant - Evolutia productiilor si a starii fizice a soului sub influenta lucrarilor mecanice si a ferilizarii in Campia Moldovei. USAMV Lucrari stiintifice, seria Agronomie, vol. 40, 1997
 5. Despina Ailincai, C. Ailincai, N. Dumitrescu, Sorina Ciureanu – Annual mean water and soil losses registered in different crops in the Moldavian plateau. USAMV Lucrari stiintifice, seria Agronomie, vol. 41, 1998
 6. Despina Ailincai, C. Ailincai, G.Jitareanu, Sorina Ciureanu – Research concerning the influence of the irrigation regime and ferilizers on wheat and maize on slope lands of the Moldova plain. USAMV Lucrari stiintifice, seria Agronomie, vol. 41, 1998
 7. Sorina Ciureanu – Elemente de automatizare in industria vii-vinicola, prezent si viitor. CAM, nr. 3-4, 1998
 8. Ciureanu Sorina, Cotea V.V. – Idenificarea si modelarea paramerilor reefrigerarii de care depinde o buna stabilizare a vinurilor. CAM, nr. 1-2, 1999
 9. Ciureanu Sorina, Olah I. – Contributions regarding computer-assisted surveillance and control of the wine refrigeration process in order to stabilize it face to tartric precipiations. The 5th Conf. On Development and Application Systems, May 2000
 10. Ciureanu Sorina, Olah I. – Identification of a heat exchanger that is part on an wine refrigeration/pasteurization instalation having in view the automatic control. The 5th Conf. On Development and Application Systems, May 2000
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 3 ( )

 1. Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico legale; manager IT; 2010 – 2011
 2. “Retea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe și competitivitate pentru piața muncii”
 3. Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62723; asistent IT; 2010 – 2012 “Consiliere pentru carieră, stagii de practică pentru un viitor de succes”,cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română de Bioetică