Date de contact

Nume:   TROFIN
Prenume:   ALINA ELENA
Data naşterii:   03.10.1968
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A141
Telefon:   +40 232 407 550
E-mail:   atrofin@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Chimie generală
 2. Chimie anorganică și analitică
 3. Chimie / Chemistry
 4. Analize chimice și biochimice pentru materii prime vegetale și animale
Domenii de cercetare:
 1. Determinarea parametrilor chimici şi biochimici la produse vegetale şi animale
 2. Analize chimice și fizico-chimice pentru apă, sol
 3. Influenţa biostimulatorilor din clasa acizilor aril-oxialchil carboxilici asupra creşterii şi dezvoltării plantelor;
 4. Studii comparative asupra distribuţiei acizilor graşi în fracţiunea lipidică a diferitelor specii de plante;
 5. Posibilități de revalorificare a deșeurilor celoligninice.
Lucrări științifice:

Număr total: 107, din care 12 sunt ISI ( )

 1.  Alina Trofin, Oniscu Corneliu, 2009 – The study of the infuence of BCO – 4 sodium salt biostimulator on germination, root formation, growth and production at tomato plants, Roumanian Biotechnological Letters, vol. 14, no. 4, pg. 4501-4510, ISSN 1224 – 5984, WOS:000269311000002
 2. Oniscu Corneliu, Alina Trofin, 2009– Aspects regarding the effects of BCO – 2 sodium salt growth stimulator on tomato plants in different development stages, Roumanian Biotechnological Letters, vol. 14, no. 6, pg. 4835-4844, ISSN 1224 – 5984. WOS:000273198400010
 3. Dan Popovici, Rodica Diaconescu, Nela Bibire, Alina Trofin, Corneliu Oniscu, 2012 - Modeling of the Coagulation, Flocculation and Pre-oxidation processing of the Prut river water, Romanian Biotechnological Letters, 17, (1), p:6936  - 6948. ISSN 1224 – 5984, WOS:000301704600011
 4. Fântânariu Mircea, Trincă Lucia Carmen, Solcan Carmen, Trofin Alina, Strungaru Stefan, Sindilar Eusebiu Viorel, Plavan Gabriel, Stanciu Sergiu, 2015 - A new Fe-Mn-Si alloplastic biomaterial as bone grafting material: In vivo study, Applied Surface Science, Volume: 352 Pages: 129-139, DOI:10.1016/j.apsusc.2015.04.197, WOS:000361212200023
 5. Trincă Lucia Carmen, Fântânariu Mircea, Solcan Carmen, Trofin Alina Elena, Burtan Liviu, Acatrinei Dumitru Mihai, Stanciu Sergiu, Istrate Bogdan, Munteanu Corneliu, 2015 - In vivo degradation behavior and biological activity of some new Mg-Ca alloys with concentration's gradient of Si for bone grafts, Applied Surface Science, Volume: 352 Pages: 140-150, DOI:10.1016/j.apsusc.2015.03.136, WOS:000361212200024
 6. Cara Irina Gabriela, Trincă Lucia Carmen, Trofin Alina Elena, Cazacu Ana, Țopa Denis, Peptu Cătălina Anisoara, Jităreanu Gerard, 2015 - Assessment of some straw-derived materials for reducing the leaching potential of Metribuzin residues in the soil, Applied Surface Science, Volume: 358, Pages: 586-594, DOI:10.1016/j.apsusc.2015.08.141, WOS:000366220500012
 7. Ungureanu Elena, Trofin Alina, Ariton Adina Mirela, Jităreanu Carmenica Doina, Ungureanu,Ovidiu Costică, Gîlcă Valerica, Borș S. I., Popa V. I., 2016 - Applications of epoxidated lignins for bioprotection of lignocellulosic materials, Cellulose Chemistry and Technology, Volume: 50, Issue: 1, Pages: 77-85, WOS:000376831900010
 8. Trofin Alina Elena, Trincă Lucia Carmen, Ungureanu Elena, Ariton Adina Mirela - CUPRAC voltammetric determination of antioxidant capacity in tea samples by using screen-printed microelectrodes,  Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2019 FI 1.589 ISSN: 2090-8865 (Print)  ISSN: 2090-8873 (Online)  DOI: 10.1155/1471, WOS:000469213100001
 9. Spătaru Mihaela Claudia ; Spătaru Constantin ; Trofin Alina Elena; Hrițcu Luminița Diana; Zamfir Carmen Lăcrămioara; Enache Georgiana Andreea; Solcan Carmen, 2019 - Evaluation of the Effect of Red Onion Extract Consumption in Mice (Mus musculus), Revista de Chimie, vol 70, issue 7, p. 2506-2510, ISSN 0034-7752, ISSN 2537-5733 (CD-ROM), ISSN(Online) 1582-9049, WOS:000485843500043
 10. Murariu Otilia Cristina, Brezeanu Creola, Jităreanu Carmenica Doina, Robu Teodor, Irimia Liviu Mihai, Trofin Alina Elena, Popa Diana Lorena, Stoleru Vasile, Murariu Florin, Brezeanu Petre Marian, 2021 - Functional Quality of Improved Tomato Genotypes Grown in Open Field and in Plastic Tunnel under Organic Farming, Agriculture, ISSN 2077-0472, DOI:10.3390/agriculture11070609, WOS:000678165800001
 11. Ungureanu Elena, Trofin Alina Elena, Trincă Lucia Carmen, Ariton Adina Mirela, Ungureanu Ovidiu Costică, Fortuna Maria Emiliana, Jităreanu Carmenica Doina, Popa Valentin Ioan, 2021 - Studies on kinetics and adsorption equilibrium of lead and zinc ions from aqueous solutions on Sarkanda grass lignin, Cellulose Chemistry and Technology, 55(7-8),Pages 939-948, DOI: 10.35812/CelluloseChemTechnol.2021.55.80, WOS:000708063500020
 12. Ungureanu Elena, Jităreanu Carmenica Doina, Trofin Alina Elena, Fortuna Maria Emiliana, Ungureanu Ovidiu Costică, Ariton Adina Mirela, Trincă Lucia Carmen, Brezuleanu Stejărel, Popa Valentin Ioan, 2022 - Use of Sarkanda grass lignin as a possible adsorbent for As (III) from aqueous solutions – kinetic and equilibrium studies, Cellulose Chemistry and Technology, 56 (5-6), Pages 681-689, DOI:10.35812/CelluloseChemTechnol.2022.56.60, WOS:000825491900021
 13. Trofin, A.E.; Ungureanu, E.; Trincă, L.C.; Fortună, M.E.; Eperjessy, D.B., 2022 - Potential valorisation of Protobind 1000 as adsorbent for Pb2+ and Zn2+. Journal of Applied Life Sciences and Environment 55(1):31-44. https://doi.org/10.46909/alse-551044
 14. Trofin, A.E.; Ungureanu, E.; Motrescu, I.; Trincă, L.C.; Țopa, D.C.; Eperjessy, D.B. Cornhusk powders as adsorbents for nitrites in solution: a thermodynamic and kinetic approach. Journal of Applied Life Sciences and Environment 2023, 56 (3), 321-343. https://doi.org/10.46909/alse-563103
 15. Brevet OSIM RO128384-A2
 16. Brevet OSIM RO 129088 A2
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 20 ( )

 1. Trofin Alina – Chimie, 2023, Ed. PIM Iași, ISBN 978-606-13-7723-7
 2. Trofin Alina, Elena Ungureanu – Lucrări practice de chimie anorganică și analitică, 2022, Ed. PIM Iași, ISBN 978-606-13-6886-0
 3. Trofin Alina – Chimie anorganică și analitică, 2021, Ed. StudIS Iași, ISBN 978-606-48-0696-3
 4. Trofin Alina – Chimie generală, 2018, Ed. StudIS Iași, ISBN 978-606-775-938-9
 5. Trofin Alina, Elena Ungureanu - Alfabetul elementelor chimice, 2015, PIM Iași, ISBN 978-606-13-2836-9
 6. Ungureanu Elena, Trofin Alina - Fundamentele chimiei fizice si coloidale, 2015, PIM Iași, ISBN 978-606-13-2827-7
 7. Trincă Lucia, Trofin Alina – Chimie, 2014, PIM Iași, ISBN 978-606-13-2092-9
 8. Trofin Alina, Elena Ungureanu – Aplicații de chimie generală, Editura PIM, Iaşi, 196 pg., ISBN 978-606-13-1617-5, 2013
 9. Ungureanu Elena, Trofin Alina - Chimia fizică şi coloidală prin probleme, 2014, PIM Iași, ISBN 978-606-13-2098-1
 10. 1 Elena Ungureanu, Alina Trofin – Bazele experimentale ale chimiei fizice şi coloidale, Editura Pim, Iaşi, 155 pg., ISBN 978-606-13-1618-2, 2013
 11. Trofin Alina, Ungureanu Elena – capitol 16 - Fundamentals in agricultural chemistry. A case study: use of complex NPK fertilizers (Cicer Arietinum culture) and sulfonamide derivates (tomatoes culture), din volumul 1 - Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry, Ed. Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, 16 pg, ISBN 978-973-703-797-8 (general), ISBN vol 1. 978-973-703-798-5.
 12. Ungureanu Elena, Alina Trofin, 2012 – Chimia fizică teoretică și aplicativă a sistemelor disperse și a fenomenelor de transport, Ed. PIM, 146 pg., ISBN 606-13-0892-2, Iași
 13. Trofin Alina, Elena Ungureanu – 2011, Chimie anorganică şi analitică, Editura PIM, Iaşi, ISBN 978-606-13-0468-4
 14. Trofin Alina – 2011, Chimie fizică şi coloidală, Editura PIM, Iaşi, ISBN 978-606-13-0467-7
 15. Trofin Alina – 2008, Chimie fizică şi coloidală, lucrări practice, Editura PIM, Iaşi, ISBN 978-973-716-981-5
 16. Trofin Alina - 2005, Chimie anorganica, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, ISBN 973-7921-50-X
 17. Afusoae Iulia, Trofin Alina - 2001, Chimie, Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, ISBN 973-8014-53-0
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 19 ( )

 1. Grant CNCSIS, nr 7023 (membru)              1995-1998
 2. Grant nr.10 , Cod CNCSIS 146 (membru) 1999
 3. Grant nr.23 cu ICPCP Braşov (membru)           1999-2000
 4. Grant CNCSIS nr.31 (membru) 2001-2002
 5. Grant CNCSIS , nr.266 (membru) 2001-2002
 6. Grant CNCSIS tip A, cod 17, tema nr. 20, nr. 33620/18.07.2002 (membru)                2002- 2003
 7. Grant CNCSIS nr. 22 (membru) 2002-2004
 8. Grant CNCSIS tip A nr 53 (membru) Studiul influenței intervenției antropice asupra biodiversității, productivității şi calității pajiștilor permanente din silvostepa Moldovei în condițiile praticulturii sustenabile. 2002-2004
 9. Grant CNCSIS tip A (membru) Cercetări privind posibilitatea de folosire a sorgului în completarea şi echilibrarea balanţei furajere pentru regiunea de NE a României.               2003-2004
 10. Grant CNCSIS 585 (membru) Cercetări cu privire la valorificarea potențialului biologic la sorg şi iarbă de Sudan pentru îmbunătățirea calității şi bazei furajere în Podișul Central Moldovenesc.     2005 - 2008
 11. Grant CNCSIS 601 (membru) Cercetări comparative cu privire la productivitatea, biodiversitatea şi calitatea pajiştilor din Bazinul Dornelor folosite în sistem convenţional şi ecologic..             2005 - 2007
 12. Grant CEEX Relansin 36 (membru) Cercetări privind valoarea agronomică şi alimentară a principalelor ecosisteme praticole din România în condiţiile gestionării durabile şi menţinerii biodiversităţii covorului vegetal.    2005 - 2008
 13. Grant CEEX 16 (membru) Prevenirea, controlul şi managementul deficitului de seleniu în lanţul trofic plantă – animal – om.        2005 - 2007
 14. Grant CEEX 39 (membru) Reconstrucţia ecologică a pajiştilor degradate de factori naturali şi antropici.          2005 - 2007
 15. Grant CEEX 37 (membru)- 2006 - 2008
 16. Proiect bilateral Romania - Grecia, nr. C 18873 / 28.12.2005 (membru) Effect of sewage sludge application on quality indices of soil vulnerable to degradation - USAMV Iasi - MEdC, SCDA Podu Iloaiei, OJSPA Iasi, Institute of Soil Mapping and Classification, (ISMC), NAGREF, Larisa, Museum of Natural History GAIA, Athens, Institute of Soil Science, NAGREF, Athens               2006 - 2007
 17. Program PN 2 , nr. 051026 (membru) Evaluarea impactului sistemelor de producţie ecologică asupra valorii economice şi biologice a ecosistemelor furajere şi calităţii produselor animaliere în scopul creşterii eficienţei economice a fermelor şi securităţii alimentare      2007 - 2010
 18. Contract PNCDI II nr. 52137 (responsabil științific)- Cresterea sigurantei si securitatii produselor agricole vegetale prin utilizarea de noi biostimulatori biodegradabili si netoxici 2008-2011
 19. Proiect CNFIS-FDI 2019-0258 (expert)Modernizarea activității de predare-învățare-evaluare din învățământul superior agronomic și respectarea deontologiei și eticii academice 2019
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Șef laborator analize plantă-sol Agrolab (2009- prezent)
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Asociaţia „Amicii Rozelor” din România, Filiala Iași (membru din 2016).