STUDII DE MASTERAT

AMENAJĂRI PEISAGISTICE URBANE ȘI TERITORIALE

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Stiluri, genuri şi efecte peisagistice

Landscape styles, genres and effects

9

-

2

Tehnici bonsai și design floral

Bonsai techniques and floral design

-

6

3

Structuri şi materiale în peisagistică

Landscape structures and materials

8

6

4

Design vegetal

Plant design

9

7

5

Structurarea spaţială a vegetaţiei

Spatial structure of vegetation

 -

5

6

Practică

Practical training

 -

4

7

Etică și integritate academică

Academic ethics and integrity

-

2

DISCIPLINE OPŢIONALE  / OPTIONAL COURSES

8

Proiectare asistată de calculator

Computer-based design

4


Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Conservarea, restaurarea şi reabilitarea peisagistică

Landscape restoration, conservation and rehabilitation

8

2

Sustenabilitatea amenajărilor peisagere

Sustainability of landscape planning

8

3

Instalaţii şi echipamente în peisagistică

Landscape installations and equipment

8

4

Practică şi activitate de cercetare *

Practical training and research activity

 -

30

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

5

Protecţia fitosanitară a spaţiilor verzi

Phytosanitary protection of green spaces

6HORTICULTURĂ ECOLOGICĂ

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Bazele producţiei horticole ecologice

Fundamentals of organic horticultural production

10

-

2

Culturi legumicole ecologice

Organic vegetable crops

10

8

3

Culturi pomicole ecologice

Organic orchards

-

8

4

Culturi viticole ecologice

Organic vineyards

10

-

5

Practica

Practical training

-

4

6

Etică și integritate academică

Academic ethics and integrity

-

2

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

7

Producerea seminţelor în sistem ecologic

Seed production in organic system

-

4

8

Evaluarea GIS a potențialului horticol

GIS evaluation of horticultural potential

-

4


Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Inspectia şi certificarea producţiei ecologice

Inspection and certification of organic production

12

-

2

Protecţia culturilor horticole ecologice

Protection of organic horticultural crops

4

-

3

Fertilizarea culturilor horticole ecologice

Fertilization of organic horticultural crops

4

-

3

Practica şi activităţi de cercetare*

Practical training and research activity

-

30

DISCIPLINE OPŢIONALE  / OPTIONAL COURSES

4

Marketingul producţiei horticole ecologice

Marketing of organic horticultural production

10

-PRODUCEREA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR HORTICOL

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Metode moderne de ameliorare şi statistică

Modern methods of amelioration and statistics

7

-

2

Prod. seminţelor şi a materialului săditor legumicol

Production of vegetable planting material and seeds

6

6

3

Prod. materialului săditor pomicol

Production of tree planting material

6

6

4

Producerea materialului săditor viticol

Production of viticultural planting material

6

6

5

Producerea materialului săditor dendrologic şi floricol

Production of flower and dendrological planting material

5

6

6

Etică și integritate academică

Academic ethics and integrity

-

2

7

Practică şi activităţi de cercetare

Practical training and research activity

-

4


Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Culturi de meristeme la culturile horticole

Meristem culture of horticultural crops

8

-

2

Protecţia culturilor semincere şi din pepinieră

Protection of seed and nursery crops

8

-

3

Mecanizarea în producerea seminţelor şi materialului săditor

Mechanization in the production of seeds and planting material

8

-

4

Practica şi activităţi de cercetare*

Practical training and research activity

-

30

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

5

Managementul firmei. Plan de afaceri

Company management. Applied business plan

6

-PROTECȚIA PLANTELOR

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Herbologie

Weed biology and ecology

6

2

Fitofarmacie și ecotoxicologie

Phytopharmacy and Ecotoxicology

8

7

3

Acarologie și nematologie

Acarology and nematology

8

 -

4

Combaterea integrată și protecția agroecosistemelor

Integrated control and protection of agroecosystems

8

6

5

Virologie și bacteriologie

Virology and bacteriology

 -

6

6

Practica

Practical training

 -

4

7

Etică și integritate academică

Academic ethics and integrity

-

2

DISCIPLINE OPŢIONALE  / OPTIONAL COURSES

8

Controlul fitosanitar în agricultură

Phytosanitary control in agriculture

5


Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Legislație și carantină fitosanitară

Legislation and phytosanitary quarantine

9

 -

2

Prognoza și avertizarea în protecția  planterlor

Forecasts and warnings in plant protection

8

 -

3

Combaterea integrată și protecția agroecosistemelor

Integrated control and protection of agroecosystems

8

 -

4

Practică *

Practical training

 -

30

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

5

Protecţia biologică a culturilor agricole

Biological crop protection

5

 -TEHNOLOGIA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII BĂUTURILOR

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Tehnologia băuturilor nealcoolice şi slab alcoolice

Technology of non-alcoholic and low-alcoholic beverages

8

-

2

Ampelografie și geografie viticolă

Ampelography and viticultural geography

-

8

3

Tehnologii speciale de vinificare

Special technologies for wine

8

8

4

Analiza şi controlul calităţii băuturilor

Beverage quality analysis and control

8

8

5

Practică

Practical training

 -

4

6

Etică și integritate academică

Academic ethics and integrity

-

2

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

7

Tehnologii fermentative

Fermentation technology

6

-


Anul II / 2nd Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Analiza senzorială a băuturilor

Sensorial analysis of the drinks

8

 -

2

Tehnologia distilatelor

Technology of distillates

8

3

Legislaţia și merceologia bauturilor

Regulation and compliance in the beverage industry

8

 -

4

Practică *

Practical training

 -

30

DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES

5

Materiale şi aditivi folosiţi în industria băuturilor

Materials and additives used in the beverage industry

6

 -