Date de contact

Nume:   PĂTRAȘCU (SONEA)
Prenume:   ANDROMEDA CRISTINA
Data naşterii:   22.06.1993
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490 (Birou A227)
Telefon:  
Fax:  
E-mail:   andromeda.sonea@uaiasi.ro  
Competențe:
 1. Algebră
 2. Teoria hiperstructurilor
 3. Analiză Matematică
 4. Teoria probabilităților și statistică matematică
 5. Limbaj de programare C++
Domenii de cercetare:
 1. Studiul hiperstructurilor
 2. Aplicații ale teoriei numerelor
 3. Aplicații ale algebrei în științele vieții.
Lucrări științifice:

Număr total: 14, dintre care 8 ISI cu factor de impact ( )

 1. Andromeda Sonea, Irina Cristea , 2023: Euler’s totient function applied to complete hypergroups, AIMS Mathematics, zona Q1, IF 2.739, Vol. 8, nr. 4, 7731-7746. doi: 3934/math.2023388.
 2. Madeleine Al- Tahan, Sarka Hoskova- Mayerova, Bijan Davvaz, Andromeda Sonea - “On subpolygroup commutativity degree of finite polygroups”, AIMS Mathematics, nr 10, Vol 8, 23786-23799, zona Q1, IF 2.739, WOS:001052388300016, 2023.
 3. Andromeda Sonea, Violeta Fotea - “A combinatorial study for the Distribution of Phenotypes”, Multiple Valued Logic and Soft Computing, nr.5-6, Vol.40, 569-585, 1542-3999, zona Q1, IF 1,857, WOS:001029925600007, 2023.
 4. Mirela Cojocariu, Elena Liliana Chelariu, Ciprian Chiruță, Petronica Amișculesei, Andromeda Cristina Sonea – “A comparative study of the behaviour of Antirrhinum majus species cultivated in field and in vertical systems for green facades under the climate conditions in the north-eastern region of Romania, Vol.55, Issue 1, 2022, DOI: 10.46909/alse-551043
 5. Violeta Leoreanu- Fotea, Piergiulio Corsini, Andromeda Sonea, Darius Heidari, 2022: Complete parts and subhypergroups in reversible regular hypergroups, Analele Universității Ovidius Constanța, Seria Matematică, Vol. 30, nr 1, 219-230, I.F 0.886 , doi: 2478/auom-2022-0012, zona Q2.
 6. Andromeda Sonea, Bijan Davvaz, 2021: The Euler’s totient function in canonical hypergroups, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol 53, 683-695, https://doi.org/10.1007/s13226-021-00159-9.
 7. Andromeda Sonea, Irina Cristea, 2020: The class equation and the commutativity degree for complete hypergroups, Mathematics, Zona Q1, Vol 8, nr. 12, I.F. 2.592, https://doi.org/10.3390/math8122253.
 8. Andromeda Sonea, 2020: New aspects in polygroup theory, Analele Universității Ovidius Constanța, Seria Matematică, zona Q2, Vol 28, nr. 3, 241-254, I.F. 0.806, doi2478/auom-2020-0044 .
 9. Andromeda Sonea, 2019: HX-groups associated with the dihedral group Dn, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, Zona Q2, I.F. 0.703, Vol. 33, nr. 1-2, 11-26.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 1 capitol de carte, editură internațională ( )

 1. Andromeda Sonea, Saba Al-Kaseasbeh, 2022: An Introduction to NeutroHX-Groups, capitol în cartea Theory and Applications of NeutroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras, ISBN13: 9781668434956, doi: 4018/978-1-6684-3495-6.ch012.
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Horticultorilor din România, 2023.
 2. Neutrosophic Science International Association, 2021.