Date de contact

Nume:   ȚURCAN
Prenume:   INA
Data naşterii:   07.11.1992
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490 (Birou A131)
Telefon:   +40 232 407 259
Fax:  
E-mail:   ina.turcan@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Prepararea compozitelor ceramice multifuncționale (compozite ceramice magnetoelectrice, compozite ceramică-metal)
 2. Sinteza nanoparticulelor metalice (Ag)
 3. Spectroscopia de Impedanță
 4. Dielectroforeza
Domenii de cercetare:
 1. Dezvoltarea de compozite ceramice multifuncționale pe bază de titanat de bariu
 2. Studiul proprietăților electrice ale materialelor compozite prin metoda spectroscopiei de impedanță
 3. Electromanipularea obiectelor țintă (celule biologice și nanoparticule) la nivelul microelectrozilor interdigitați cu ajutorul dielectroforezei (DEP), pentru dezvoltarea diferitelor dispozitive de detecție
Lucrări științifice:

Număr total: 14, din care 13, ISI cu factor de impact ( )

 1. Marius Andrei Olariu, Tudor Alexandru Filip, Catalina Anisoara Peptu and Ina Turcan, Screen-printed interdigitated microelectrodes employment in dielectrophoretic manipulation of MWCNTs, Microchim Acta 2023, 190, 453, ISSN: 0026-3672. https://doi.org/10.1007/s00604-023-06023-3. I. = 5,7 (Q1) (autor corespondent)
 2. Diana Serbezeanu, Corneliu Hamciuc, Tăchiță Vlad-Bubulac, Alina-Mirela Ipate, Gabriela Lisa, Ina Turcan, Marius Andrei Olariu, Ion Anghel, and Dana Maria Preda, Flame-Resistant Poly(vinyl alcohol) Composites with Improved Ionic Conductivity, Membranes 2023, 13, 636, ISSN: 2077-0375. https://doi.org/10.3390/membranes13070636. I. = 4,2 (Q2)
 3. Marius Andrei Olariu, Catalin Tucureanu, Tudor Alexandru Filip, Iuliana Caras, Aurora Salageanu, Valentin Vasile, Marioara Avram, Bianca Tincu, and Ina Turcan, HT-29 Colon Cancer Cell Electromanipulation and Assessment Based on Their Electrical Properties, Micromachines 2022, 13, 1833, ISSN: 2072-666X. https://doi.org/10.3390/mi13111833. I. = 3,4 (Q2) (autor corespondent)
 4. Ioana Radu, Ina Turcan, Alexandru V. Lukacs, Tiberiu Roman, Georgiana-Andreea Bulai, Marius Andrei Olariu, Ioan Dumitru, Aurel Pui, Structural, dielectric and gas sensing properties of gadolinium (Gd3+) substituted zinc-manganese nanoferrites, Polyhedron, Volume 221,2022, 115893, ISSN: 0277-5387. https://doi.org/10.1016/j.poly.2022.115893. I. = 2,6 (Q3)
 5. Thomas Gabriel Schreiner, Ina Turcan, Marius Andrei Olariu, Romeo Cristian Ciobanu, and Maricel Adam, Liquid Biopsy and Dielectrophoretic Analysis—Complementary Methods in Skin Cancer Monitoring, Appl. Sci. 2022, 12, 3366, ISSN: 2076-3417. https://doi.org/10.3390/app12073366. I. = 2,7 (Q3)
 6. Tudor Alexandru Filip, Ina Turcan, Vlad-Andrei A Scarlatache, Alin Dragomir, Marius Andrei Olariu, Electric Field Numerical Modeling and Simulation of V-Shaped Interdigitated Microelectrodes, 2022 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET), Kuala Lumpur, Malaysia, 2022, pp. 1-4. https://ieeexplore.ieee.org/document/10007144
 7. Ina Turcan, Iuliana Caras, Thomas Gabriel Schreiner, Catalin Tucureanu, Aurora Salageanu, Valentin Vasile, Marioara Avram, Bianca Tincu, and Marius Andrei Olariu, Dielectrophoretic and Electrical Impedance Differentiation of Cancerous Cells Based on Biophysical Phenotype, Biosensors 2021, 11, 401, ISSN: 2079-6374. https://doi.org/10.3390/bios11100401. I. = 5,743 (Q1)
 8. Tiberiu Roman, Daniel Ghercă, Adrian-Iulian Borhan, Marian Grigoraș, George Stoian, Nicoleta Lupu, Ina Turcan, Nicanor Cimpoesu, Bogdan Istrate, Ioana Radu, Raluca-Ștefania Dănilă, Aurel Pui, Nanostructured quaternary Ni1-xCuxFe2-yCeyO4 complex system: Cerium content and copper substitution dependence of cation distribution and magnetic-electric properties in spinel ferrites, Ceramics International, Volume 47, 2021, 13,18177-18187, ISSN: 0272-8842. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.136. I. = 5,532 (Q1)
 9. Khiat Abd Elmadjid, Felicia Gheorghiu, Mokhtar Zerdali, Ina Turcan, and Saad Hamzaoui, Structural, Magnetic, Dielectric and Piezoelectric Properties of Multiferroic PbTi1−xFexO3−δ Ceramics, Materials 2021, 14, 927, ISSN: 1996-1944. https://doi.org/10.3390/ma14040927. I. = 3,748 (Q1)
 10. Ina Turcan and Marius Andrei Olariu, Dielectrophoretic Manipulation of Cancer Cells and Their Electrical Characterization, ACS Combinatorial Science 2020, 22 (11), 554-578, ISSN: 2156-8944. https://doi.org/10.1021/acscombsci.0c00109. I. = 3,784 (Q1)
 11. Vlad Alexandru Lukacs, Ina Turcan, Leontin Padurariu, Lavinia Curecheriu, Adrian Cernescu, George Stoian, Cristina Elena Ciomaga, Florin Tufescu, Nicoleta Lupu, Liliana Mitoseriu, Nonlinear dielectric properties of BaTiO3 - Silver composites: The role of microstructure, Journal of Alloys and Compounds, Volume 817, 2020, 153336, ISSN: 0925-8388. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.153336. I. = 5,316 (Q1) (prim autor, specificat în articol)
 12. Cristina E. Ciomaga, Mirela Airimioaei, Ina Turcan, Alexandru V. Lukacs, Sorin Tascu, Marian Grigoras, Nicoleta Lupu, Juras Banys, Liliana Mitoseriu, Functional properties of percolative CoFe2O4-PbTiO3 composite ceramics, Journal of Alloys and Compounds, Volume 775, 2019, 90-99, ISSN: 0925-8388. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.088. I. = 4,65 (Q1)
 13. Ina Turcan, Vlad Alexandru Lukacs, Lavinia Curecheriu, Leontin Padurariu, Cristina Elena Ciomaga, Mirela Airimioaei, George Stoian, Nicoleta Lupu, Liliana Mitoseriu, Microstructure and dielectric properties of Ag-BaTiO3 composite ceramics, Journal of the European Ceramic Society, Volume 38, 16, 2018, 5420-5429, ISSN: 0955-2219. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.08.002. I. = 4,029 (Q1)
 14. Oana Condurache, Ina Turcan, Lavinia Curecheriu, Cristina Ciomaga, Petronel Postolache, Gabriela Ciobanu, Liliana Mitoseriu, Towards novel functional properties by interface reaction in mixtures of BaTiO3-Fe2O3 composite ceramics, Ceramics International, Volume 43, 1, 2017, 1098-1105, ISSN: 0272-8842. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.10.047. I. = 3,057 (Q1)
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 2 ( )

 1. PN-III-P1-1.1-TE-2021-0751: Chemirezistor serigrafiat pe bază de MXenes electromanipulate cu ajutorul dielectroforezei pentru detecția compușilor organici volatili (MX-VOC), TUIASI, 2022 – 2024 (membru)
 2. POCU/993/6/13/153322: „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”, UAIC Iași (cercetător postdoctorat)
 3. AOSR-TEAMS 2022 – 2023: Evaluarea capacității de eletromanipulare dielectroforetica și caracterizare electrică a celulelor biologice cu ajutorul microelectrozilor interdigitati imprimați integral (uBioDEP) (membru)
 4. ERA Net MANUNET III 2020: Double sided biotreatment of polymeric foil for food packaging using coupled DBD Corona no thermal plasma (PlasmaPack), TUIASI, 2020 – 2022 (membru)
 5. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0214: Platformă microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante (CTC) concentrate prin dielectroforeză magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și de impedanță electrochimică (uCellDetect), 2018 – 2020 (membru)
 6. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0817: Cercetări fundamentale a fenomenelor dependente de scală în feroelectrici pe baza de titanat de bariu: granulația critică și efectul nanostructurării (FerroScale), UAIC Iași, 2017 – 2019 (membru)
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română de Fizică (membru din 2024)