Date de contact

Nume:   MOTRESCU
Prenume:   IULIANA
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A131
Telefon:   +40 232 407 527
Fax:  
E-mail:   iuliana.motrescu(at)iuls.ro
Competențe:
 1. Producerea, diagnoza și utilizarea diferitelor tipuri de plasmă rece
 2. Utilizarea plasmei reci în agricultură
 3. Caracterizarea fizico-chimică a diferitelor materiale (microscopie electronică, metode spectroscopice, etc.)
 4. Formator
Domenii de cercetare:
 1. Utilizarea diferitelor metode fizice de caracterizare pentru științele vieții
 2. Bio-aplicații ale plasmelor reci
Lucrări științifice:

Număr total: 44 ( )

 1. Iuliana Motrescu, Constantin Lungoci, Mihai Alexandru Ciolan, Gerard Jitareanu, Non-thermal plasma (NTP) treatment of Trigonella foenum-graecum seeds stimulates the sprout growth and the production of nutraceutical compounds, BMC Plant Biology, 2024, 24(1), 33, https://doi.org/10.1186/s12870-023-04710-0
 2. Iuliana Motrescu, Mihai Alexandru Ciolan, Anca-Elena Calistru, Gerard Jitareanu, Germination and Growth Improvement of Some Micro-Greens under the Influence of Reactive Species Produced in a Non-Thermal Plasma (NTP), Agronomy, 2023, 13(1), 150. https://doi.org/10.3390/agronomy13010150
 3. Constantin Lungoci, Iuliana Motrescu, F.Filipov, C.D.Jitareanu, G.C.Teliban, C.S.Ghitau, I.Puiu, T. Robu, The impact of salinity stress on antioxidant response and bioactive compounds of Nepeta cataria Agronomy, 2022, 12(3), 562, DOI: 10.3390/agronomy12030562
 4. Mihai Alexandru Ciolan, Iuliana Motrescu, Pulsed laser ablation: a facile low-temperature fabrication of highly oriented n-type zinc oxide thin films, Applied Sciences-Basel, 2022, 12(2), 917, https://doi.org/10.3390/app12020917
 5. Babii, M. Savu, Iuliana Motrescu, L.M. Birsa, L.G. Sarbu, M. Stefan, The antibacterial synthetic flavonoid BrCl-Flav exhibits important anti-Candida activity by damaging cell membrane integrity, Pharmaceuticals 14(11) 2021, 1130,  https://doi.org/10.3390/ph14111130
 6. C. Trinca, D. Mareci, R.M. Souto, A.D. Lozano-Gorrin, J. Izquierdo, L. Burtan, Iuliana Motrescu, V. Vulpe, G. Pavel, S. Strungaru, I. Stoleriu, A. L. Strat, C. Solcan, Osseointegration evaluation of ZrTi alloys with hydroxyapaptite-zirconia-silver layer in pig’s tibiae, Applied Surface Science 487 2019, 127-137, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.05.003
 7. Iuliana Motrescu, Mihai Alexandru Ciolan, Kazuya Sugiyama, Naohisa Kawamura, Masaaki Nagatsu, Use of pre-ionization electrodes to produce large-volume, densely distributed filamentary dielectric barrier discharges for materials surface processing, Plasma Sources Science and Technology 27, 2018, 115005, https://doi.org/10.1088/1361-6595/aae8fd
 8. Mihai Alexandru Ciolan, Iuliana Motrescu, Kuniaki Sugiura, Dumitru Luca, Masaaki Nagatsu, Tailoring the surface functionalities of radio frequency magnetron-sputtered ZnO thin films by Ar/NH3 gas mixture surface-wave plasmas¸ Langmuir, 2018, 34(38), 11253-11263, https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b01183
 9. Iuliana Motrescu, Masaaki Nagatsu, Nano-capillary atmospheric pressure plasma jet – A tool for ultrafine maskless surface modification at atmospheric pressure, 2016, ACS Applied Materials & Interfaces, 8 (19) pp. 12528-12533, http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b02483
 10. Iuliana Motrescu, Akihisa Ogino, Shigeyasu Tanaka, Taketomo Fujiwara, Shinya Kodani, Hirokazu Kawagishi, Gheorghe Popa and Masaaki Nagatsu, Mechanism of peptide modification by low-temperature microwave plasma, Soft Matter, vol. 7, pp. 4845-4850, 2011, http://dx.doi.org/10.1039/C0SM01412E
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 9 ( )

 1. Fizică pentru științele vieții, Editura Performantica, Iași, 2022, 186 pagini, echivalent 151, ISBN 978-606-685-954-7.
 2. Motrescu I., Ciolan, M.A., Calistru, A.E., Jitareanu G., Miron, L.D. (2022) Evaluation of Heavy Metal Contamination in Mytilus sp. Shells. In: Khakhomov, S., Smechenko, I., Demidenko, O., Kovalenco,D. (eds) Research and Education: Traditions and Innovations. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 422, 41-50. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0379-3_5 Online ISBN 978-981-19-0379-3 Print ISBN 978-981-19-0378-6.
 3. Motrescu I., Filip M., Herciu F.P., Jitareanu G. (2020) Utilization of Atmospheric Plasmas for Agricultural Applications. In: Várkonyi-Kóczy A. (eds) Engineering for Sustainable Future. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 101. 278-287, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36841-8_27 Online ISBN 978-3-030-36841-8 Print ISBN 978-3-030-36840-1
 4. Motrescu I., Calistru A.E., Jitareanu G., Miron L.D. (2020) Monitoring the Environmental Quality of Marine Waters Through the Analysis of Biomineralization in Bivalve Shells. In: Várkonyi-Kóczy A. (eds) Engineering for Sustainable Future. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 101. 269-277. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36841-8_26 Online ISBN 978-3-030-36841-8 Print ISBN 978-3-030-36840-1
 5. Iuliana Motrescu – ”Îndrumar de lucrări practice – fizică & biofizică” , Editura Societății Academice „Matei-Teiu Botez”, Iași, 2015. ISBN 978-606-582-082-1
 6. Iuliana Motrescu – Caiet de laborator – biofizica, editura PIM Iasi, 2015, ISBN 978-606-13-2320-3
 7. Servilia Oancea, Iuliana Motrescu – Observarea si inregistrarea principalelor elemente meteorologice, Editura Performantica, Iasi, 2007
 8. Iuliana Motrescu – Fizică – Caiet de laborator: termodinamică, statistică, optică, fizica nucleară, Ed.Pim, 2006 ISBN: 973-716-306-0, 978-973-716-306-6
 9. Servilia Oancea, Iuliana Motrescu – Biofizică – îndrumar de lucrări practice, Ed. Pim 2003, ISBN:973-7967-20-8
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 17 ( )

 1. CLIAVE 2021-1-TR01- KA220-VET000032974 Climate Focused Agricultural Vocational Education 2022-2024, 17422 euro, 7 membrii - reponsabil proiect pentru USV.
 2. Proiect transfrontalier: Team up for healthy fish in aquaculture systems of Prut river basin – teamup healthyfish 2020-2012, 2SOFT/1.2/47 – 53141 euro, 15 membrii, cercetător specialist.
 3. AGRIECOTEC - CONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICOL – 119611 P_40_385_CF_POC123G_2018/119611, 1029070 euro, 31 membrii – cercetător specialist
 4. 04-4-1142-2021/2025 – 46 Texture investigation of see mollusk shells by means of neutron diffraction, 3 membrii, 8000 euro – cercetător specialist
 5. Contract de cercetare internațională în colaborare cu IUCN Dubna, tema nr. 04-4-1121-2017/2020 – The mollusks shell studies using neutron scattering methods: improvement of neutron radiography and tomography detector. 2017-2021, 3 membrii, 8000 euro - cercetător specialist.
 6. Agent economic – contract prestare servicii de cercetare nr 19491/13.12.2016 – Cercetări privind determinarea stării de fertilitate a solurilor ca urmare a aplicării diferitelor tehnologii agricole în cadrul SC Agricola 96 SA Țigănași, 2018-2021, 10000 euro, 9 membrii – cercetător specialist.
 7. 103/SGU/CI/II 17.12.2018 Centrul de învățare al USAMV Iași – Learning for Life, 2018-2021, 112600 euro, 25 membrii – membru în echipă.
 8. ”Development and application of innovative plasma process technology to realize highly functional and multifunctional material surfaces”, KAKENHI 17H02804 Japonia 170.400 eur, 2017-2018, cercetător specialist.
 9. “Establishment of advanced bio-plasma fusion science for developing high-selectivity virus Detection system”. Grant in aid for Scientific Researh by MEXT, Japonia, 2013 – 2018 KAKENHI 25246029 460.200 euro – cercetător specialist.
 10. “Development of plasma processing technology for controlling biological activity of fine particles and its medical applications”, Grant in aid for Scientific Researh by MEXT, Japonia, KAKENHI 21110010 644.800 euro, 2009-2014 – cercetător specialist.
 11. “Immobilization of biomaterials using chemical modification by plasma treatment and its application for biosensor” Grant in aid for Scientific Researh by MEXT, Japonia, KAKENHI 21740395 45.500 euro, 2009-2011 – cercetător specialist.
 12. ” Investigations on bio-molecules control using low temperature plasma”, Shizuoka University - internal grant for PhD students, 2009-2010 – director de proiect.
 13. ”Development of low temperature plasma technology process of biopolymeric materials", Grant in aid for Scientific Research by MEXT KAKENHI 20340161, 2008-2010 – cercetător specialist.
 14. 2S/31.08.2009 MECTS, ”Evaluarea potențialului românesc de cercetare în domeniul fizicii și elaborarea strategei naționale de cooperare internațională” proiect realizat de Institutul de Fizică Atomică în parteneriat cu 16 instituții (printre care și Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iași) 01.09.2009-31.08.2011, membru.
 15. "The development of control technology and medical applications of bio-active micro particle surface by a plasma process", Grant in aid for Scientific Research by MEXT KAKENHI, 2009-2011 – cercetător specialist.
 16. 39699 MEC+CNCSIS "Dezvoltarea programelor de studii aprofundate si doctorat in domeniul fizicii plasmei si aplicatiile acesteia la Univ. "Al.I.Cuza" ”, 2003, membru
 17. 601/2004-2006 CNCSIS, ”Comparative study of the cell properties and cell aggregability for animal and human blood ”, 2004, membru
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română de Biofizică Pură și Aplicată (2003) – președinte filiala Iași din 2020
 2. Japan Society of Applied Physics (2008)
 3. Societatea de Microscopie Electronică din România (2024)
 4. Societatea Europeană de Microscopie Electronică (2024)
 5. Societatea Română de Fizică (2024)