Date de contact

Nume:   TUCALIUC
Prenume:   ROXANA-ANGELA
Data naşterii:   05.06.1980
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A146
Telefon:   +40 232 407 555
Fax:   +40 232 407 506
E-mail:   rtucaliuc@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Chimie organică, Chimie anorganică și Chimie analitică
 2. Biochimie și Biochimie alimentară
 3. Chimia mediului
Domenii de cercetare:
 1. Sinteză organică la temperatura camerei şi în condiţii extreme (refluxare şi criogenare).
 2. Sinteză organică prin metode nepoluante ─ sinteză organică asistată de microunde.
 3. Caracterizare structurală chimică ( 1H-NMR, 13C-NMR, HMQC, COSY, FTIR, MS).
 4. Separarea şi purificarea produşilor de sinteză (cromatografie, cristalizare, recristalizare, distilare etc.).
 5. Utilizarea compușilor sintetizați: influența compușilor sintetizați asupra creșterii și dezvoltării plantelor influența compușilor sintetizați în tratarea și condiționarea vinului.
Lucrări științifice:

Număr total: 23, din care 7 sunt ISI ( )

 1. Tucaliuc R, Mangalagiu V., Mangalagiu I. I., Pyridazinic Bioisosteres with Potential Applications in Medicinal Chemistry and Agriculture, Processes, 11(8), 2306, 2023. ISSN 2227-9717 (f.i. 3.5; scor relativ de influență: 1.80151). http://doi.org/10,3390/pr11082306
 2. Tucaliuc R, Cotea V. V, Niculaua M., Tuchilus C., Mantu D., Mangalagiu I. I., New Pyridazine-Fluorine Derivatives: Synthesis, Chemistry and Biological Activity, Part II, Eur. J. Med. Chem., 67, 367-372, 2013, (f.i. 3,346, relative score of influence: 1,73367). http://doi.org/10.1016/j.ejmech.2013.04.069
 3. Tucaliuc, V. V. Cotea, Costel Moldoveanu, Gh. Zbancioc, C. Deleanu, P. G. Jones, I. I. Mangalagiu: An efficient and selective route to hybrid trifluoromethyl-substituted γ-lactones or fused nitrogen derivatives via cascade reactions, Tetrahedron Letters, 52(48), 6439–6442, 2011, ISSN 0040-4039, (f.i. = 2.618; scor relativ de influență = 1.16453), https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2011.09.093
 4. Butnariu (Tucaliuc) R., Mangalagiu I.: New pyridazine derivatives: synthesiss, chemistry and biological activity, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17, 2823-2829, 2009, ISSN: 0968-0896, (i. 3.075; scor relativ de influență: 1.80151). https://doi.org/10.1016/j.bmc.2009.02.028
 5. Butnariu (Tucaliuc) R., Rişcă M., Drochioiu G., Mangalagiu I.: Biological effect of some new pyridazine derivatives on wheat in germination experiments, Roum. Biotechnol. Lett., 13(4), 3837- 3842, 2008, ISSN: 1224-5984. CAN 150:507998, AN 2008:1152359 CAPLUS (f.i. 0.15).
 6. Butnariu (Tucaliuc) R., Caprosu M., Bejan V., Ungureanu M., Poiata A., Tuchilus C., Florescu M., Mangalagiu I.I.: Pyridazine and phthalazine derivatives with potential antimicrobial activity, J. Het. Chem., 44, 1149-1152, 2007, ISSN: 0022-152X, (i. 0.813; scor relativ de influență: 0,40197). http://doi.org/10.1002/jhet.5570440528
 7. Caproşu M., Butnariu (Tucaliuc) R., Mangalagiu I.: Synthesis and antimicrobial activity of some new pyridazine derivatives, Heterocycles, 65 (8), 1871-1879, 2005, ISSN: 0385-5414. (i. = 1.077; scor relativ de influență = 0,48079). Publisher: Japan Institute of Heterocyclic Chemistry, CODEN: HTCYAM ISSN: 0385-5414. Journal written in English., CAN 143:347120 AN 2005:743704 CAPLUS.
 8. Tucaliuc, V. V. Cotea, M. Niculaua, I. Mangalagiu: The Evolution of Some Parameters in White Wine From Feteasca Regala Grape After Treatment With Azaheterocycles Compounds, Proceedings of the International Conference, AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCES, PROCESSES AND TECHNOLOGIES - AGRI-FOOD 20, p. 456-459, ISSN 1843-0694, 2012.
 9. Tucaliuc R., Cotea V. V., Niculaua M., Mangalagiu I.: The synthesis of azaheterocycle compounds as potential demethalytion agents in wine treatment, International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1944-6934, 4(19), 329–333, 2011.
 10. Tucaliuc, V. V. Cotea, I. Mangalagiu, A.Vasile, M. Niculaua, B. Nichita: Studies regarding the use of some azaheterocyclic compounds in treating demethalyzation of wines, Proceedings of the 34th World Congress of Vine and Win, în format CD-ROM (ISBN 978-989-20-2449-3), 2011.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 4 ( )

 1. Tucaliuc, Chimia și mediul înconjurător, 2022, Editura StudIS, ISBN 978-606-48-0909-4, 248 pagini.
 2. Tucaliuc, Lucrări practice de chimia mediului, 2015, Editura PIM, ISBN 978-606-13-2576-4, 249 pagini.
 3. Tucaliuc, Chimia mediului - Chimia atmosferei, 2014, Editura PIM, ISBN 978-606-13-2148-3, 171 pagini.
 4. Moldoveanu C., Zbancioc G., Tucaliuc R., Boita O., Zbancioc A-M., Mangalagiu I. – Bazele Chimiei Organice – manual de laborator, Editura Universitatii Al. I Cuza, Iași 2008, ISBN: 978-973-703-387-1, 176 pagini.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 6 ( )

 1. 2007 – 2008, Grant de tip Td 457/2007, director de proiect, 15500 RON
 2. 2005-2008, Grant CEEX 36/2005, MATNANTEC, membru in echipa, 15,0 miliarde ROL
 3. 2005-2008, Grant CEEX 49/2005,  BIOTECH, membru in echipa, 11,5 miliare ROL
 4. 2006-2009, Grant A, membru in echipa, 9,5 miliarde ROL
 5. 2010-2012, POSDRU/89/1.5/S/62371, 2011, membru in echipa
 6. 2014-2016, Grant Academia Română – Filiala Iași, membru in echipa, valoarea partener: 200 000 lei
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Membru în Consiliul Departamentului de Științe Exacte (2023-prezent)
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română de Horticultură (2015).
 2. Asociaţia „Amicii Rozelor din România” (2024).