Date de contact

Nume:   CĂLIN
Prenume:   MARIUS
Data naşterii:   30.12.1955
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A173
Telefon:   +40 232 407 437
Fax:  
E-mail:   mcalin@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Tehnologia informaţiei
 2. Matematică aplicată
 3. E-learning
Domenii de cercetare:
 1. Aplicaţii ale elementelor de soft computing în ştiinţele agricole.
 2. Decizie în condiţii de incertitudine
 3. Sisteme de asistare a deciziei
 4. Aplicaţii E-learning
 5. Baze de date tip graf
Lucrări științifice:

Număr total: 80, din care 1 sunt ISI ( )

 1. Calin M., Gâlea D. , 2001 – A fuzzy relation for comparing intervals. Lecture notes in Computer Science 2206 XVII, (Reusch, B. – Ed. Computational Intelligence. Theory and Applications Proc. of Int. Conference, 7th Fuzzy Days Dortmund, Germany, October 1-3, 2001) SPRINGER VERLAG ISBN: 3-540-42732-5 ISSN: 0302-9743
 2. Călin M., Leonte C., Gâlea D., 2003 – Fuzzy Querying Method with Application in Plant Breeding. Fuzzy Information Processing, Theories and Application. Proc. of the International Conference on Fuzzy Information Processing 2003, Beijing China. SPRINGER VERLAG and TSINGHUA UNIVERSITY PRESS (Beijing, China). ISBN 7-302-06299-4
 3. Calin, M., Leonte, C., 2001 – Applying fuzzy multi-attribute decision model in plant breeding programs. Farkas I. (Ed.) Artificial Inteligence in Agriculture 2001. Proc. of the 4th IFAC/CGIR Workshop Budapest, Hungary, 6 – 8 June 2001. ELSEVIER SCIENCE ISBN: 0-08-043563-7
 4. Călin M., Filipov, F., Chiruţă C., Cojocaru, N., 2007: “Multi-disciplinary research in greenhouse soil management through grid computing”, Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie, USAMV Iaşi, vol. 50, nr. 3, pp.530-533. ISSN 1454-7414
 5. Calin M., Rosca R., 2006, Studiul unor posibilitati de control prin tehnici fuzzy al unui amortizor cu lichid magnetoreologic, Lucrari Stiintifice, seria Horticultura, anul XLIX, vol. 1 (49), ISSN 1454-7376, Iasi;
 6. Călin M., Chiruţă C., Filipov, F., 2007: “Integrating multi-disciplinary research through academic grid computing”, Lucrări ştiinţifice – seria Horticultură, USAMV Iaşi, vol. 50, pp.85-88. ISSN 1454-7376
 7. Călin M., Craus, M., Filipov, F., Chiruţă C., 2007:”Involving grid computing in agricultural research”, Research Journal of Agricultural Science, Timişoara, vol. 39, nr. 2, pp. 655-660, ISSN 1221-5279
 8. Calin M., Aflori C., Filipov F., Chiruta C., 2008 – Assisting decision on the land suitability for greenhouse projects. Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură” vol. 51/2009, ISSN-1454 -7376, p. 983- 986.
 9. Călin M., Cojocaru N., Chiruţă C., 2008 – „Designing a course material for e-learning”, Lucrări ştiinţifice – seria Horticultura, USAMV Iaşi, vol. 51, pp. 103-106. ISSN 1454-7376.
 10. Chiruţă C, Filipov F., Calin M., 2010 – Estimating the duration of daylight in a given time of the year depending on the latitude of the location, Research Journal of Agricultural Science, Timişoara, vol. 42, nr. 3, pp. 71-76, ISSN 1221-5279
 11. Chiruţă C, Filipov F., Călin M., 2010 – Estimating of daily light period variation in Romania function after place latitude, Annals of the University of Craiova, Agriculture – Montanology – Cadastre series, vol. 40, nr. 2, pp. 638-642. ISSN: 1841-8317
 12. Calin M., Chiruţă C., Cojocaru N., 2011 – Using Moodle to build a course in applied mathematics for students in agricultural sciences – Lucrări ştiinţifice, seria Horticultura, USAMV Iaşi, vol 54, nr 1, pg 65-70. ISSN 1454-7376
 13. Trincă Lucia Carmen, Căpraru Adina Mirela, Arotăriţei D., Volf Irina, Călin M., Chiruţă C., 2012 – Research on water content of Jonathan Apples by classical and innovative methods, Lucrări ştiinţifice, seria Horticultură, USAMV Iaşi, vol 55, nr 1, pp: 111-117. ISSN 1454-7376
 14. Trincă Lucia Carmen, Căpraru Adina Mirela, Arotăriţei D., Volf Irina, Călin M., Chiruţă C., 2012 – Study Concerning Biochemical and Statistical Correlations Between Free and Diffusion Water in Bell-Pepper (CAPSICUM ANNUUM Grosum Variety), Lucrări ştiinţifice, seria Horticultură, USAMV Iaşi, vol 55, nr 2, pp: 67-72. ISSN 1454-7376
 15. Călin M., Chiruţă C., Croitoru C-tin., 2013 – Using Moodle at the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iasi, Lucrări ştiinţifice, seria Horticultură, USAMV Iaşi, vol 56, ISSN 1454-7376.
 16. Călin M., Chiruţă C., Trincă Lucia Carmen, 2014, Using Moodle to collect and analize the student feedback forms for teacher evaluation. Lucrări ştiinţifice, seria Horticultură, USAMV Iaşi, vol 57, nr 1, pp: 37-40. ISSN 1454-7376.
 17. Trincă L.C., Mareci D., Ariton A.D., Tucaliuc R., Calin M., Chiruta C 2015, Determination of red wines total antioxidant capacity  by electrometric and spectrophotometric methods. Lucrări Stiintifice, seria Horticultură, vol 58, numarul 2, pp. 23, ISSN 1454-7376
 18. Trinca L.C., Mareci D., Cimpoesu N.,·Calin M.,·Stan T. 2016, Influence of hydrogen peroxide on the corrosion of thermally oxidized ZrTi alloys in phosphate-buffered saline solution, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, DOI: 10.1002/maco.201508785
 19. Bulgariu E., Chiruţă C., Călin M., Lipşa F.D., Gafencu A.M., Ulea E., 2018, A Mathematical Model Of Bacterial Growth Using Soil Bacterial Communities. Lucrări Ştiinţifice, USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 61 (1), pp 275 – 280. 1454-7376
 20. Chiruță C., Călin M., 2022, Using Relative Grading for Remote Online Examinations During COVID-19 Pandemic. Proc. of 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain. 7-9 November, 2022. ISBN: 978-84-09-45476-1, ISSN: 2340-1095, doi: 10.21125/iceri.2022, Publisher: IATED, pages 6553-6558.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 4 ( )

 1. Călin M. - Informatica. Bazele utilizării calculatorului. Sakura 2001. ISBN 973-85027-3-X
 2. Călin M., Leonte C., 2007 - Applying Fuzzy Decision and Fuzzy Similarity in Agricultural Sciences – capitol în Nikravesh, Masoud; Kacprzyk, Janusz; Zadeh, Lotfi A. (Eds.) Forging New Frontiers: Fuzzy Pioneers I, Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing  , Vol. 217. Springer ISBN: 978-3-540-73181-8
 3. Calin M. - Solutii informatice pentru optimizarea alegerii materialelor metalice. Capitol în: Alexandru, I., Popovici, M., Călin, M., et al., 1997 - Alegerea si utilizarea materialelor metalice. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, Romania. ISBN 973-30-5549-2
 4. Aflori C., Călin M., Filipov F., Chiruţă C., 2008 – Integrating Grid Services in a Web Decision suport System for greenhouses project. Capitol în Scientific and Educational Grid Application, Coordonatori Teodorescu H-N. Craus M., Ed. Politehnium Iaşi, ISBN 978-973-621-236-9
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 7 ( )

 1. Contract CEEX 1801 (2006-2008), Nr. 74/31.06.2006. GRID academic pentru aplicatii complexe. Director: Prof. Dr. Craus M. - Univ. Tehnica - Iasi. Responsabil USAMV Iasi - lect. Dr. Calin M.
 2. Contract CEEX P-CD 2922/2006 (2006-2008). Managementul durabil al resurselor pedoclimatice de pe terenurile amenajate in terase prin utilizarea unor polimeri multifunctionali. USAMV Iasi. (membru)
 3. Contract CNCSIS 738/2007 (2007-2008). Managementul durabil al resurselor de sol din câmpia colinara a Moldovei. USAMV Iasi. (membru)
 4. Contract CEEX 682/2005-2008. Elaborarea unui sistem de trasabilitate in sectorul de productie viti-vinicol in vederea imbunatatirii sigurantei alimentare. (membru)
 5. Contract PNCDI nr. 51045/2007 ECOSEUMET (2007-2010). Exploatarea durabila a resurselor de sol din spaţii protejate prin implementarea tehnologiilor ecologice si dezvoltarea unor metode de monitorizare si analiza compatibile cu standardele Uniunii Europene. USAMV Iasi. (membru)
 6. CNFIS-FDI-2017- 0500 cu titlul Mecanisme de îmbunătăţire a activităţii didactice și promovarea eticii actului academic în USAMV Iași (membru)
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Coordonarea activităţii la nivel de disciplină (Informatică – USAMV Iasi)
 2. Administrator al platformei Moodle de e-learning a U.S.A.M.V. Iasi
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. ESNA - European Society for New Methods in Agricultural Research
 2. ROMAI – Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială