Date de contact

Nume:   BULGARIU
Prenume:   EMILIAN
Data naşterii:   7.08.1982
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 466
Fax:  
E-mail:   emilian.bulgariu@iuls.ro
Competențe:
 1. Matematică
 2. Analiză Matematică
 3. Teoria probabilităților și statistică matematică
 4. Informatică și web design
Domenii de cercetare:
 1. Mecanica mediilor continue
 2. Modelare matematică
Lucrări științifice:

Număr total: 16, din care 7, ISI cu factor de impact ( )

 1. Emilian Bulgariu, Ionel-Dumitrel Ghiba, Hassam Khan, Patrizio Neff : Rayleigh waves in isotropic elastic materials with micro-voids, International Journal of Solids and Structures, Volume 290, 15 March 2024, 112661, https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2024.112661
 2. Ionel-Dumitrel Ghiba, Emilian Bulgariu: On spatial evolution of the solution of a non-standard problem in the bending theory of elastic plates, IMA Journal of Applied Mathematics, Volume 80, Issue 2, 1 April 2015, Pages 452–473, https://doi.org/10.1093/imamat/hxt046
 3. Bulgariu, On the uniqueness and continuous dependence in the linear theory of thermo-microstretch elasticity backward in time, Analele Stiintice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi-Serie Noua-Matematica, vol 59, fascicul 2, 339-355
 4. Bulgariu, I.D. Ghiba, On the thermal stresses in anisotropic porous cylinders, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, 6 (2013), 1539-1550
 5. E Bulgariu, On Spatial Evolution of the Solution of a Nonstandard Problem in Linear Thermo-Microstretch Elasticity, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2011, Article ID 929176, 16 pages, 2011. doi:10.1155/2011/929176
 6. E Bulagriu, Alternative spatial growth and decay estimates for constrained motion in an elastic cylinder with voids, Analele Stiintice ale Universitatii Al I Cuza din Iasi-Serie Noua-Matematica, vol 57, fascicul 2, 341-359
 7. Moraru, R.A., Bodescu, D., Măgdici M., Simeanu D., Bulgariu E.: (2020). Analysis of the energy input-output of honey production in the mountainous area of Romania. Environmental engineering and management journal. 18. 2429-2440. 10.30638/eemj.2019.231
 8. E Bulgariu, On the Saint-Venant’s Problem in Microstretch Elasticity, LIBERTAS MATHEMATICA, vol XXXI (2011), 147-162, revista indexata de MathSciNet; Zentralblatt Math.
 9. Bulgariu, On a Non-Standard Problem for Porous Media, Proceedings of Simpozionul științific internațional “Horticultura – știință, calitate, diversitate și armonie”, Iași, 2012
 10. Bulgariu, On thermal stresses in anisotropic inhomogeneous microstretch cylinders, ROMAI Journal, v. 9, no. 2 (2013), p. 35-50
 11. Filipov F., Chiruţă C., Bulgariu E., Călin M.,Aprecierea calităţii lucrărilor executate cu maşina de afânare adâncă a solului (MAS-60), Lucrări Ştiinţifice – Seria Inginerie agrară şi transport auto, vol. 45, Chişinău, p. 138-142, 2015, ISBN 978-9975-64-276-7
 12. E Bulgariu, Chiruță, M. Călin, F.D. Lipșa, A.M. Gafencu, E. Ulea: A Mathemtical Model of Bcaterial Growth Using Soil Bacterial Communities, LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE - SERIA HORTICULTURĂ, 61 (1), 2018, pag 275-280
 13. Matej Mencinger, Jurij Avsec, Ciprian Chiruţă, Emilian Bulgariu, Brigita Ferčec, Eigenvalues Analysis of a Diesel Valve Gear Mathematical Model, AIP Conference Proceedings 2020, 2275, 020002
 14. Ciprian Chiruţă, Emilian Bulgariu, Jurij Avsec, Brigita Ferčec,, Matej Mencinger Comparison of the Evolution of the COVID-19 Disease between Romania and Italy, Applied System Innovation, Volume 3, Issue 4, 14 October 2020
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 3 ( )

 1. Bulgariu: Îndrumar pentru seminariile de Analiza Matematică, Ed. „Ion Ionescu de la Brad”, Iasi (2018) – ISBN: 978-973-147-283-6
 2. Bulgariu, Nonstandard Problems, Springer, Encyclopedia of Thermal Stresses, 2014, ed. Hetnarski, Richard B, ISBN 978-94-007-2738-0, DOI: 10.1007/978-94-007-2739-7, pag 3406-3412
 3. E Bulgariu, Backward in Time Problems, Springer, Encyclopedia of Thermal Stresses, 2014, ed. Hetnarski, Richard B, ISBN 978-94-007-2738-0, DOI: 10.1007/978-94-007-2739-7, pag 337-344
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 2 ( )

 1. Proiect TE_184, nr. 86/30.07.2010, cu titlul MODELE SI METODE MATEMATICE IN MECANICA SOLIDELOR DEFORMABILE SI DINAMICA SISTEMELOR DE PARTICULE, asistent de cercetare cu 3/4 din norma întreagă (http://www.math.uaic.ro/~TE/)
 2. Proiect de tip IDEI cod CNCSIS_ID_89, nr 457/2009, cu titlul MODELE GENERALIZATE ALE SOLIDELOR ELASTICE CU MICROSTRUCTURĂ, asistent de cercetare cu sfert de norma (http://www.math.uaic.ro/~idei/birsan/index.html)
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Membru în consiliul Facultății de Horticultură, Iași (2020 - 2023)
 2. Membru în consiliul departamentului de Științe exacte (2020 - prezent)
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Membru în ROMAI - Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială (2013)
 2. Membru în SRH – Societatea Română a Horticultorilor (2017)