BURSE

Cuantumul burselor
Nr. crt. Categoria de bursă Cuantumul
(în lei)
Burse la studii de licenţă
1. Bursa de performanţă academică I 1400
2. Bursa de performanţă academică II 1200
3. Bursa de performanţă academică III 1100
4. Bursa de performanţă academică IV 1000
5. Bursa socială 900
6. Bursa de Campus 900
Burse la studii de master
1. Bursa de performanţă academică 1000
2. Bursa socială 900
Alte categorii de burse
1. Bursa specială pentru activităţi culturale 900
2. Bursa specială pentru activităţi sportive 900

Prezentele criterii de acordare a burselor au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.