Societatea Română a Horticultorilor

Societatea Română a Horticultorilor este o organizaţie profesională înfiinţată în 1931 şi îşi desfăşoară activitatea în 40 de filiale din ţară.

Misiunea societăţii este unirea tuturor forţelor si promovarea spiritului de solidaritate pentru susţinerea intereselor si drepturilor horticultorilor si viticultorilor, a dragostei si pasiunii practicării acestei nobile îndeletniciri.

Societatea are drept scop:

- de a contribui la unirea tuturor forţelor umane la dezvoltarea horticulturii: la rezolvarea problemelor teoretice şi practice ale producţiei şi valorificării produselor horticole;

- de a stimula dragostea şi pasiunea pentru horticultură, încurajând pe toţi oamenii de bine de a participa la răspândirea noilor cunoştinţe tehnico-economice, a celor tradiţionale, prin o revistă de specialitate, buletine documentare informative, în vederea dezvoltării interesului şi angrenarea cultivatorilor în aplicarea lor;

- de a apăra drepturile şi interesele profesionale, de a promova valorile autentice;

- de a acorda îndrumări şi asistenţă tehnică, de a efectua expertize, documentaţii de investiţii, proiecte de înfiinţare plantaţii pomicole şi amenajări de parcuri şi grădini publice şi private, de exploatarea eficientă, valorificarea superioară şi comercializarea produselor horticole etc.;

- de a recomanda, şi eventual a sprijini, procurarea de seminţe şi material săditor horticol pentru cei interesaţi;

- de a colabora cu toate societăţile din Federaţia specialiştilor din agricultură şi alte societăţi cu activitate adiacentă, precum şi cu societăţi naţionale şi internaţionale horticole: Academia Română, Academia de ştiinţe Agricole şi Silvice. Societatea de protecţia mediului, SISH, OIV etc.;

- de a organiza reuniuni tehnico-ştiinţifice, consfătuiri, conferinţe, simpozioane, în ţară şi peste hotare, cicluri de cursuri de perfecţionare, stagii, precum şi concursuri, expoziţii etc.

Site: http://www.srh1913.ro/


Asociatia Horticultorilor din Romania

Amicii Rozelor din România

Asociaţia Amicii Rozelor din România a fost înfiinţată în anul 1990 la Cluj Napoca, iar în prezent are 16 filiale. Filiala Iaşi a fost înfiinţată în anul 2012, având sediul în cadrul USAMV Iaşi, Facultatea de Horticultură, disciplina Floricultură.

Din 1991 Asociaţia Amicii Rozelor din România devine membră a Federaţiei Mondiale a Societăţilor de Roze (WFRS).

Site: http://www.amicii-rozelor.ro/


Asociatia Rozelor din Romania