Date de contact

Nume:   SCUTARAȘU
Prenume:   ELENA CRISTINA
Data naşterii:   06.05.1992
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A83
Telefon:   + 40 232 407 546
Fax:  
E-mail:   cristina.scutarasu@iuls.ro  
Competențe:
 1. Chimia și biochimia alimentelor și băuturilor
 2. Analiza senzorială a produselor alimentare
 3. Controlul calității alimentelor și băuturilor
Domenii de cercetare:
 1. Calitatea produselor alimentare
 2. Analiza senzorială
 3. Compuși bioactivi în alimente și băuturi
 4. Compuși de aromă în alimente și băuturi
Lucrări științifice:

Număr total: 28, din care 19 sunt ISI ( )

 1. Scutarașu E.C., Trincă L.C., 2023 - Heavy Metals in Foods and Beverages: Global Situation, Health Risks and Reduction Methods, Foods 12(18):3340, Q1, FI=5,2. https://doi.org/10.3390/foods12183340.
 2. Luchian C.E., Scutarașu E.C., Colibaba L.C., Grosaru D., Cotea V., 2023 - Studies on the Enhancement of Sparkling Wine and Chocolate Pairing through Compositional Profile Analysis, Foods, 12(18): 3516. https://doi.org/10.3390/foods12183516.
 3. Scutarașu E.C., Luchian C.E., Vlase L., Nagy K., Colibaba L.C., Trinca L.C., Cotea V., 2022 – Influence evaluation of enzyme treatments on aroma profile of white wines, Agronomy 12(11), 2897, zona Q1, FI = 3,949. https://doi.org/10.3390/agronomy12112897.
 4. Scutarașu E.C., Luchian C.E., Cioroiu B.I., Trincă L.C., Cotea V., 2022 - Increasing amino acids content of white wines with enzymes treatments, Agronomy 12(6), 1406 zona Q1, FI = 3,949. https://doi.org/10.3390/agronomy12061406
 5. Scutarașu E.C., Teliban I.V., Zamfir C.I., Luchian C.E., Colibaba L.C., Niculaua M.N., Cotea V.V., 2021 – Effect of different winemaking conditions on organic acids compounds of white wines, Foods, 10, 2569, zona Q2, FI = 4,35. https://doi.org/10.3390/foods10112569.
 6. Popîrdă A., Luchian C.E., Cotea V.V., Colibaba L.C., Scutarașu E.C., Toader A.M., 2021 – A review of representative methods used in wine authentication, Agriculture, vol. 11, cap. 3, p. 225, zona Q1, FI = 2,072, https://doi.org/10.3390/agriculture11030225.
 7. Cotea V.V., Focea M.C., Luchian C.E., Colibaba L.C., Scutarașu E.C., Marius N., Zamfir C.I., Popîrdă A., 2021 – Influence of Different Commercial Yeasts on Volatile Fraction of Sparkling Wines, Foods, vol. 10, cap. 2, p. 247, zona Q2, FI = 4,092, https://doi.org/10.3390/foods10020247
 8. Scutarașu E.C., Luchian C.E., Vlase L., Colibaba L.C., Gheldiu A.M, Cotea V.V., 2020 – Evolution of phenolic profile of white wines treated with enzymes, Food Chemistry, nr. 127910, zona Q1, FI = 6,306, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127910.
 9. Focea E.C., Luchian C.E., Colibaba L.C., Scutarașu E.C., Popîrdă A., Focea M.C., Niculaua M., Cotea V., 2023 – Application of ultrasounds to improve oak aging of white wines, Bio Web of Conferences 56, 02021.
 10. Călin I., Luchian C.E., Colibaba L.C., Scutarașu E.C., Popîrdă A., Cimpoi V., Zamfir C.I., Cotea V.V., 2021 – Study concerning the influence of sulphur dioxide and dimethyl dicarbonate treatments in wine, Scientific Papers, Series B, Horticulture, vol. LXIV, vol. 2, p. 139 – 148
 11. Cimpoi V.I., Rotaru L., Colibaba L.C., Scutarașu E.C., Călin I., Alexandru C.L., 2020 – Influence of corbohydrate content on grafting in wine grape varieties 'Aromat de Iași’ and 'Golia’, Scientific Papers, Series B, Horticulture, vol. LXIV, nr. 1, p. 248 – 254
 12. Cimpoi V.I., Rotaru L., Filimon V.R., Colibaba L.C., Scutarașu E.C., Călin I., 2020 – Nursery Vegetative growth of 'Gelu' and 'Paula' grape varieties, by analysis of foliary photosynthetic pigments, Scientific Papers, Series B, Horticulture, vol. LXIV, nr. 1, p. 255 – 261
 13. Scutaraşu E.C., Cotea V.V., Luchian C.E., Colibaba L.C., Katalin N., Oprean R., Niculaua M., 2019 – Influence of enzymatic treatments on white wine composition, BIO Web of Conferences, vol. 15, nr. 02032, https://doi.org/10.1051/bioconf/20191502032
 14. Luchian C.E., Scutaraşu E.C., Colibaba L.C., Cotea V.V., Vlase L., Toiu A.M., 2019 – Evaluation of byproducts from the wine-making industry by identification of bioactive compounds, BIO Web of Conferences, vol. 12, nr. 04007, https://doi.org/10.1051/bioconf/20191204007
 15. Scutarașu E.C., Luchian C.E., Colibaba L.C., Cotea V.V., Niculaua M., Călin I., Moraru I., 2019 – Influence of enzymes treatment on physico-chemical parameters of Fetească regală wines, Scientific Papers, Series B, Horticulture, vol. LXIII, p. 253 – 258, http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2019/issue_1/Art36.pdf
 16. Călin I., Cotea V.V., Luchian C.E., Colibaba L.C., Zamfir C.I., Tudose-Sandu-Ville Ș., Niculaua M., Scutarașu E.C., 2019 – Compositional and sensory characteristics of some aromatic and semi-aromatic wines from Iași Vineyard, Scientific Papers, Series B, Horticulture, vol. LXIII, p. 271 – 276, http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2019/issue_1/Art39.pdf
 17. Colibaba L.C., Scutarașu E.C., Codreanu M., Călin I., Luchian C.E., Cotea V.V., 2019 – Data on changes in wine phenolic compounds, biogenic amines and amino acids composition after treatment with carbon-based materials, E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 1 – 4, https:// doi.org/0.1109/EHB47216.2019.8969922
 18. Luchian C.E., Popîrdă A., Colibaba L.C., Popa A.G., Scutaraşu E.C., Rotaru L., Cotea V.V., 2019 – Quantitative determination of heavy metal in water and sediment from lakes in North Moldova, Romania, E-Health and Bioengineering Conference, 1 – 4, https://doi.org/10.1109/EHB47216.2019.8969910
 19. Nistor A.M., Grigorică L.G., Scutarașu E.C., Cotan Ș.D., Cotea V.V., Niculaua M., 2018 – Evaluating some olfactory characteristics of wine in the context of global warming in the “Plaiurile Drâncei” viticultural region, Scientific Papers, Series B, Horticulture, vol. LXII, p. 331 – 335, http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2018/Art55.pdf
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 6 ( )

 1. Scutarașu E.C., Luchian C.E., Cioroiu B.I., Niculaua M., Vlase A.M., Cotea V.V., Vlase L., 2024 - Evaluation of the Nutritional Quality of Some Fruits Grown in Romania, Recent Advances in Technology Research and Education, Y. Ono și J. Kondoh (Ed.): Inter-Academia 2023, LNNS 939, pp. 1–18. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54450-7_15.
 2. Luchian C.E., Focea E.C., Scutarașu E.C., Motrescu I., Vlase A.M., Vlase L., Colibaba L.C., Cotea V., 2024 - Oak Aging and Ultrasound Treatment for Improving the Sensory Profile of Sauvignon Blanc Wines, Recent Advances in Technology Research and Education, Y. Ono și J. Kondoh (Ed.): Inter-Academia 2023, LNNS 939, 18 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54450-7_14.
 3. Scutarașu E.C., Trincă L.C., 2023 - Evaluarea calității substraturilor alimentare primare. Editura „Ion Ionescu de la Brad” Iași, 2022, 315 p, ISBN 978-973-147-475-5.
 4. Luchian C. E., Scutarașu E. C., Colibaba L. C., Focea M. C., Cotea V., 2023 - Trends to reduce the effects of global warming - applications of osmosis to obtain sparkling wines with moderate alcohol concentrations, în Grapes and Grape Products - Chemistry and Technology; ed. De Cosme F., Nunes F.M., Filipe-Ribeiro L, 20 p., ISBN 978-0-85466-272-2. DOI: 10.5772/intechopen.1003034.
 5. Scutarașu E. C., Luchian C. E., Colibaba L. C., Cotea V., 2022 - Enzymes and Biochemical Catalysis in Enology: Classification, Properties, and Use in Wine Production; in Recent Advances in grapes and wine production, ed. De António M. Jordão, Renato Botelho and Uroš Miljić, 31 p., https://10.5772/intechopen.105474.
 6. Luchian C.E., Cotea V.V., Scutarașu E.C., Colibaba L.C., 2021 - Metode și tehnici de analiză a calității băuturilor. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași, ISBN: 978-973-147-372-7.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 3 ( )

 1. membru în proiectul 16164/10.10.2023 – Cercetări privind evoluţia profilului senzorial al vinurilor produse la S.C. Cotnari S.A. în contextul schimbărilor climatice
 2. membru în proiectul ADER 7.5.5./30.09.2019 – Cercetări privind managementul alcoolului în vederea producerii de vinuri cu grad alcoolic scăzut
 3. cercetător postdoctoral în cadrul proiectului POCU – 62487/03.06.2022POCU/993/6/13 - Cod SMIS: 153299
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Membru al Societății Române a Horticultorilor – Filiala Iași (SRH) din 2022