Date de contact

Nume:   LUCHIAN
Prenume:   CAMELIA ELENA
Data naşterii:   7.05.1976
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A102, A144
Telefon:   +40 232 407 440
Fax:   +40 232 407 440
E-mail:   camelialuchian@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Chimie organică
 2. Biochimie
 3. Analiză chimică instrumentală
 4. Ingineria și controlul calității mediului
 5. Oenochimie
 6. Controlul calității alimentelor
 7. Analiza organoleptică și senzorială a vinurilor
 8. Pedagogie, psihopedagogie, metodica predării
Domenii de cercetare:
 1. Chimia si caracterizarea compușilor bioactive din substraturi alimentare
 2. Chimia și autenticitatea vinului
 3. Autenticitatea produselor alimentare
 4. Recuperarea compușilor bioactivi din deseuri ale industriei alimentare
 5. Metode inovative de investigare a factorilor de mediu
 6. Legislație în domeniul protecției mediului
 7. Caracterizarea fizico-chimică a componentelor mediului
 8. Noi metode de condiționare pentru bauturile fermentate
Lucrări științifice:

Număr total: 90, din care 40 sunt ISI ( )

 1. Luchian, C.E.; Scutarasu, E.C.; Colibaba, L.C.; Grosaru, D.; Cotea, V.V. 2023 - Studies on the Enhancement of Sparkling Wine and Chocolate Pairing through Compositional Profile Analysis. Foods, 10.3390/foods12183516, WOS:001079178400001(IF=5,2);
 2. Camelia Elena Luchian, Valeriu V. Cotea, Lucia Cintia Colibaba, Catalin Zamfir, Maria Codreanu, Marius Niculaua, Antoanela, Influence of nanoporous materials on the chemical composition of Merlot and Cabernet Sauvignon wines,  Environmental Engineering and Management Journal, ISSN: 1582-9596,  Vol. 14,  2015, 503-718, impact factor=1.096
 3. Scutarașu E. C., Luchian C. E. (autor corespondent), Vlase L., Colibaba L. C., Gheldiu A. M, Cotea V. V., 2021 – Evolution of phenolic profile of white wines treated with enzymes, Food Chemistry, nr. 127910, zona Q1. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127910, WOS:000594653400011(IF=9,23);
 4. Scutarașu E. C., Teliban I. V., Zamfir C. I., Luchian C. E. (autor corespondent), Colibaba L. C., Niculaua M. N., Cotea V. V., 2021 – Effect of different winemaking conditions on organic acids compounds of white wines, Foods, 10, 2569, zona Q2. https://doi.org/10.3390/foods10112569, WOS:000723781900001(IF=5,56);
 5. Dumitriu Georgiana Diana, López De Lerma Nieves, Luchian Camelia Elena, Cotea V. V., Peinado R. A., Study of the potential use of mesoporous nanomaterials as fining agent to prevent protein haze in white wines and its impact in major volatile aroma compounds and polyols, Food Chemistry, Volume 240, 1.02.2018, p. 751-758. WOS:000411356900094(IF=5,39);
 6. Cotea V. V., Focea M. C., Luchian C. E. (autor corespondent), Colibaba L. C., Scutarașu E. C., Marius N., Zamfir C. I., Popîrdă A., 2021 – Influence of Different Commercial Yeasts on Volatile Fraction of Sparkling Wines, Foods, vol. 10, cap. 2, p. 247, zona Q2. https://doi.org/10.3390/foods10020247, WOS:000622514500001(IF=5,2);
 7. Valeriu V. Cotea, Camelia Elena Luchian (autor corespondent), Nicolae Bilba, Marius Niculaua,  Mesoporous silica SBA-15, a new adsorbent for bioactive polyphenols from red wine, (2012), Analytica Chimica Acta, 732, ISSN: 0003-2670, p. 180–185, DOI10.1016/j.aca.2011.10.019, WOS:000305870500023(IF=4,38);
 8. Scutarașu E.C., Luchian C.E. (autor corespondent), Vlase L., Nagy K., Colibaba L.C., Trinca L.C., Cotea V., 2022  –  Influence evaluation of enzyme treatments on aroma profile of white wines, Agronomy 12(11), 2897, zona Q1, FI = 3,949. https://doi.org/10.3390/agronomy12112897, WOS:000894675400001(IF=3,7);
 9. Scutarașu E.C., Luchian C.E. (autor corespondent), Cioroiu B.I., Trincă L.C., Cotea V., 2022 - Increasing amino acids content of white wines with enzymes treatments, Agronomy 12(6), 1406 zona Q1, https://doi.org/10.3390/agronomy12061406, WOS:000816618900001(IF=3,7);
 10. Buican B.-C.; Colibaba L.C.; Luchian C.E. (autor corespondent); Kallithraka S.; Cotea, V.V., 2023 - “Orange” Wine—The Resurgence of an Ancient Winemaking Technique: A Review. Agriculture, 10.3390/agriculture13091750, WOS:001072466100001 (IF=3,6).
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 8 ( )

 1. Luchian Camelia Elena, Scutarașu Elena Cristina, Colibaba Lucia Cintia, Focea Mihai Cristian, Cotea Valeriu, 2023 - "Trends to reduce the effects of global warming - applications of osmosis to obtain sparkling wines with moderate alcohol concentrations" capitol publicat in "Grapes and Grape Products - Chemistry and Technology", ISBN 978-0-85466-272-2.
 2. Scutarașu E.C., Luchian C.E., Colibaba L.C., Cotea V.V., 2022 - Enzymes and Biochemical Catalysis in Enology: Classification, Properties, and Use in Wine Production. Capitol publicat în volumul Recent Advances in Grapes and Wine Production - New Perspectives to Improve the Quality, editat de Jordão A.M., Botelho R.V., Miljic U., 31 p. DOI: 10.5772/intechopen.105474.
 3. .Colibaba Lucia Cintia, Bosoi Ionica, Puscalău Marioara, Luchian Camelia Elena, Rotaru Liliana, Cotea V. Valeriu, 2023, Grape Technology vs Climate Change – a succes story or a nightmare?, capitol publicat in "Grapes and Grape Products - Chemistry and Technology", ISBN 978-0-85466-272-2. DOI: 10.5772/intechopen.1003895.
 4. Luchian C. E., Cotea, V. V., Scutarașu E. C., & Colibaba, L. C. (2020). Metode și tehnici de analiză a calității băuturilor. Editura „Ion Ionescu de la Brad”, ISBN: 978-973-147-372-7
 5. Tehnici și echipamente de investigare a factorilor de mediu - îndrumar de laborator – Camelia Luchian, 2018, Ed. Stef, Iași, ISBN: 978-606575957-2
 6. Materiale inovative cu aplicații în vinificație, Camelia Luchian, Maria Codreanu, 2018, Ed. Stef, Iași, ISBN: 978-606575958-9
 7. Managementul sistemelor viticole ecologice- suport curs – Colibaba L.C., Luchian C.E., Rotaru L., 2015, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași, ISBN:978-973-147-192-1
 8. Manual de practică-specializarea Ingineria Mediului, vol. 1, Florin Daniel Lipsa, Eugen Teodorescu Soare, Marinela Badeanu, Monica Elena Herea, Cristian Huțanu, Camelia Elena Luchian, Alina Elena Marta, Iuliana Motrescu, Radu Oprea, Cristina Slabu, Alina Elena Trofin, Mihaela Covașă, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași, ISBN:978-973-147-451-9
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 10 ( )

 1. Proiect ADER 7.5.5 Cercetări privind managementul alcoolului în vederea producerii de vinuri cu grad alcoolic scăzut, membru în echipă, 2019-2022.
 2. Proiect Tinere Echipe ,titlu:”Ambalaje inovatoare active, prietenoase mediului, pe bază de criogeluri cu xantan, având proprietăți antioxidante și antibacteriene”, Contract PN-IIIP1-1.1-TE-2016-2038, nr. 77/8.05.2018, Finanțare UEFISCDI: membru în echipă, 2018-2020.
 3. Proiect Colaborare Bilaterala Romania Cipru “Factorii științifici importanți pentru sănătatea consumatorilor ca instrumente noi pentru confirmarea autenticității vinurilor cipriote și românești” Cipru Nr. 764/11.03.2014 (2014-2016), membru in echipă
 4. Proiect transfrontalier: AUF/BECO-2012-53-U-56135FT205, perioada 2012-2015, “Pregătirea și perfecționarea analizei moderne a compușilor chimici bioactivi din produsele agroalimentare de origine vegetală”, membru în echipa
 5. Grant de cercetare nr. 5525 / 25.04.2013 finanțat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2013-2015, director proiect
 6. Proiect : PN-II-PT-PCCA-2013-4-0333, nr. 183/2014, Titlul proiectului: ”Tehnologie de valorificare a componentelor bioactive din deșeul de semințe de struguri cu utilitate în industria alimentară, farmaceutică, protecția plantelor și a mediului” – 2015-2017, membru in echipa
 7. Proiect: “Modernizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare din învăţământul superior agronomic şi respectarea deontologiei şi eticii academice”, CNFIS-FDI 2019-0528, 2019, membru, USAMV Iași.
 8. Project: POCU 993/6/13 cod 153299 PROINVENT “Program pentru cresterea performantei si inovarii in cercetarea doctorala si postdoctorala de excelenta”     2021-2023, Expert in monitoring and evaluating target group activities
 9. Proiect COTNARI, “Cercetări privind evoluția profilului senzorial al vinurilor produse la S.C. Cotnari S.A. în contextul schimbărilor climatice”, Nr. 16164/10.10.2023, director proiect, valoare: 60000 lei: 2023-2024
 10. Proiect Erasmus+ KA220 SCH “From "Waste" to "Art" for a Sustainable World”, Nr. contract. 18885/26.10.2022, membru în echipă, 2021-2023
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Asociația degustătorilor autorizați din România (ADAR), 2015
 2. Societatea Română a Horticultorilor Filiala Iași (SRH), 2011
 3. Asociația “Amicii Rozelor” din România Filiala Iași, 2011