Date de contact

Nume:   PATRAȘ
Prenume:   ANTOANELA
Data naşterii:   13.06.1969
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A142
Telefon:   +40 232 407 551
E-mail:   antoanela.patras@iuls.ro
Competențe:
 1. Biochimie vegetală
 2. Biochimia alimentelor
 3. Alimente funcționale
 4. Chimia și remedierea mediului
 5. Chimia compușilor organici
 6. Analiză instrumentală
Domenii de cercetare:
 1. Studiul compușilor bioactivi antioxidanți din produse vegetale și agroalimentare
 2. Valorificarea totală a deșeurilor agro-alimentare (principiul „zero deșeuri”)
 3. Substituirea unor aditivi alimentari sintetici cu compuși extrași din surse vegetale regenerabile
 4. Analiza antioxidanților din legume/fructe și a capacității antioxidante
 5. Utilizarea deșeurilor alimentare pentru îndepărtarea metalelor grele din apele reziduale
Lucrări științifice:

Număr total: 160, din care 29 sunt ISI ( )

 1. Sereti, V., Kotsiou, K., Ciurlă, L., Patras, A., Irakli, M., & Lazaridou, A., 2024, Valorizing apple pomace as stabilizer of olive oil-water emulsion used for reduction of saturated fat in biscuits. Food Hydrocolloids, 151, 109746, https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2024.109746, IF 10,7
 2. Filimon, R. V., Bunea, C. I., Bora, F. D., Filimon, R. M., Dunca, S. I., Rózsa, S., Ciurlă, L.; Patraș, A., 2023. Physico-Chemical Characterization, Phenolic Compound Extraction and Biological Activity of Grapevine (Vitis vinifera L.) Canes. Horticulturae, 9(11), 1164, DOI 10.3390/horticulturae9111164, WOS:001114956000001, https://doi.org/10.3390/horticulturae9111164, IF 3,1
 3. Padureanu, S., Patras, A., 2022. Biological Response of Triticum aestivum to the Abiotic Stress Induced by Winemaking Waste. Agronomy, 12(6), 1371, DOI 10.3390/agronomy12061371, WOS:000816091900001, eISSN: 2073-4395, IF/2022 = 3.7, AIS/2022= 0,495, Q1, autor corespondent, https://doi.org/10.3390/agronomy12061371,
 4. Ungureanu, G., Patras, A., Cara, I. G., Sturza, R., & Ghendov-Mosanu, A., 2022. Innovative Recovery of Winemaking Waste for Effective Lead Removal from Wastewater. Agronomy, 12(3), 604, autor corespondent, https://doi.org/10.3390/agronomy12030604, WOS:000775610400001, DOI 10.3390/agronomy12030604, eISSN 2073-4395, Q1, IF/2022 = 3.7, AIS/2022= 0,495, autor corespondent,
 5. Ghendov-Mosanu, A., Cojocari, D., Balan, G., Patras, A., Lung, I., Soran, M. L., Opriş, O., Cristea, E., Sturza, R., 2022. Chemometric Optimization of Biologically Active Compounds Extraction from Grape Marc: Composition and Antimicrobial Activity. Molecules, 27(5), 1610, https://doi.org/10.3390/molecules27051610, WOS:000771418600001, DOI 10.3390/molecules27051610, eISSN 1420-3049, Q2, IF/2022 = 4.6, AIS/2022 = 0,659,
 6. Cristea, E., Ghendov-Mosanu, A., Patras, A., Socaciu, C., Pintea, A., Tudor, C., & Sturza, R., 2021. The influence of temperature, storage conditions, pH, and ionic strength on the antioxidant activity and color parameters of rowan berry extracts. Molecules, 26(13), 3786, DOI 10.3390/molecules26133786, WOS:000672018900001, eISSN 1420-3049, Q2, IF/2021 = 4.927, AIS/2021 = 0,671,
 7. Patras, A., 2021. Effects of Development Stage and Sodium Salts on the Antioxidant Properties of White Cabbage Microgreens. Agriculture, 11(3), 200, https://www.mdpi.com/2077-0472/11/3/200, DOI: 10.3390/agriculture11030200, WOS: 000633201800001, Q1, ISSN: 2077-0472, IF/2021=3,408, AIS/2021=0,433,
 8. Stoleru V., Burlica R., Mihalache G., Dirlau D., Padureanu S., Teliban G., Astanei D., Cojocaru A., Beniuga O., Patras A., 2020, Plant growth promotion effect of plasma activated water on Lactuca sativa cultivated in two different volumes of substrate, Scientific Reports, https://www.nature.com/articles/s41598-020-77355-w, DOI:10.1038/s41598-020-77355-w, WOS:000608975400032, Q1, ISSN 2045-2322, IF/2020 =4,380, AIS/2020=1.285, autor corespondent,
 9. Ghendov-Mosanu, A., Cristea, E., Patras, A., Sturza R., Niculaua, M., 2020, Rose Hips, A Valuable Source of Antioxidants to Improve Gingerbread Characteristics. Molecules, https://www.mdpi.com/1420-3049/25/23/5659, DOI: 10.3390/molecules25235659, WOS:000597603300001, Q2, EISSN 1420-3049, IF/2020 = 4.412, AIS/2020 = 0.694, autor corespondent,
 10. Ghendov-Mosanu, A., Cristea, E., Patras A., Sturza, R., Padureanu, S., Deseatnicova, O., Turculet, N., Boestean, O., Niculaua, M., 2020, Potential application of Hippophae rhamnoides in wheat bread production, Molecules, 25, 1272, DOI:10.3390/molecules25061272, WOS:000530248700015, Q2, EISSN 1420-3049, IF/2020 = 4.412, AIS/2020 = 0.694, autor corespondent, 7/13 citari
 11. Ghendov-Mosanu, A., Cristea, E., Sturza, R., Niculaua, M., Patras, A., 2020, Synthetic dye’s substitution with chokeberry extract in jelly candies, Journal of Food Science and Technology, 57 (12), 4383-4394, DOI: 10.1007/s13197-020-04475-6, WOS:000529598700001, Q2, ISSN 0022-1155, IF/2020 = 2.701, AIS/2020 = 0.497, autor corespondent,
 12. Ghendov-Moşanu A, Sturza R, Opriş O, Lung I, Popescu L, Popovici V, Soran ML, Patras A, 2020, Effect of lipophilic sea buckthorn extract on cream cheese properties, Journal of Food Science and Technology, 57(2), 628-637. DOI: 10.1007/s13197-019-04094-w, WOS:000512994600024, Q2, ISSN 0022-1155, IF/2020 = 2.701, AIS/2020 = 0.497,
 13. Patras, A., 2019, Stability and colour evaluation of red cabbage waste hydroethanolic extract in presence of different food additives or ingredients. Food Chemistry, 275, 539-548. DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.09.100, WOS:000448386000063, ISSN 0308-8146, Q1, IF/2019 = 6.306, AIS/2019 = 0.991,
 14. Cristea, E., Sturza, R., Jauregi, P., Niculaua, M., Ghendov‐Moșanu, A., & Patras, A. 2019. Influence of pH and ionic strength on the color parameters and antioxidant properties of an ethanolic red grape marc extract. Journal of Food Biochemistry, 43(4), e12788, DOI: 10.1111/jfbc.12788, WOS:000466440600002, ISSN: 0145-8884, Q3, IF/2019 = 1.662, AIS/2019 = 0.238, autor corespondent,
 15. Patras, A., Stoleru, V., Filimon, R. V., Padureanu, S., Chelariu, E. L., & Biliaderis, C. G., 2017. Influence of Sodium and Maturity Stage on the Antioxidant Properties of Cauliflower and Broccoli Sprouts. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 45(2), 458-465, DOI: 10.15835/nbha45210972, WOS:000411504400021, ISSN 0255-965X, IF/2017 = 0.703, AIS/2017 = 0.179.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 8 ( )

 1. Patraş A., 2024, Noţiuni fundamentale de chimie organică pentru specialiştii din industria alimentară, Editura PIM Iaşi, ISBN 978-606-13-7577-7
 2. Patraş A., Enache I.M., 2022, Ecotoxicologie în Manual de practică, Specializarea Ingineria Mediului, Bujoreanu C., Patraș A., Bernardis R., Goanță M., Hlihor R.M., Sandu T., Enache I.M., Gabur G.D., Simion I.M., coord. Stan T., Vol. II, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iași, ISBN 978-973-147-451-9, ISBN 978-973-147-453-3, 185-204
 3. Sturza R., Cristea E., Patraș A., Ghendov-Moșanu A., 2021, Récupération de composants bioactifs à partir de déchets agro-industriels horticoles, In: Le gaspillage alimentaire : gestion et revalorisation des déchets alimentaires. Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-744-886-6, 132 - 150
 4. Patraş A., 2020, Introducere în biochimia erbicidelor, Editura PIM Iaşi, ISBN 978-606-13-5596-9,
 5. Patraş A., 2020, Biochimie, Editura PIM Iaşi, ISBN 978-606-13-5597-6.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 17, din care director: 7 ( )

 1. AUF DRECO-7863_SER-ECO_USVIIBI_DECHETJUS/2023, Réutilisation totale des déchets de fruits et légumes issus de la production de jus: pigments et antioxydants pour les aliments fonctionnelles et biomatériaux pour la purification de l'eau, 01 sept 2023 – 31 aug 2024 – director coordonator;
 2. UEFISCDI PN-III-P2-2.1-PED-2019-0556/2020, Model experimental pentru demonstrarea fezabilității creșterii potențialului terapeutic al germenilor de grâu prin tratarea acestora cu apa activată cu plasmă non-termică (PhytoPAW), 2020-2022 – membru;
 3. AUF-ECO_RI_SRI_2021_20_USAMVIIBI_ZERODECHET, Deşeuri horticole în beneficiul sănătăţii şi al mediului, o nouă abordare a principiului « zero deşeuri », Déchets horticoles au bénéfice de la santé et de l'environnement, une nouvelle approche du principe « zéro déchet », 1 mai 2021- 30 apr 2022 – director coordonator;
 4. Transfrontalier 2SOFT/1.2/83/2020 ”Valorificarea inteligentă a deșeurilor industriale agroalimentare”, 3 sept 2020- 2 martie 2022 – director partener;
 5. AUF-DRECO, AUF/S0446 SAIN/2017, Réseau régional en santé, nutrition et sécurité alimentaire (SaIN) – Consorţium Regional (Romania-Bulgaria-R.Moldova) de 14 universităţi partenere, 2017-2019 - director partener;
 6. UEFISCDI PNIII BM 48/2016 P3 - 262 (42-6) Noi metode de mărire a potenţialului sanogen al germenilor (România – R.P. Chineză), 2016-2018 – director coordonator;
 7. UEFISCDI PN III BM 35/2016 -P3-220 Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenţi bioactivi extraşi din resurse naturale regenerabile (România – R.Moldova), 2016-2018 – director partener;
 8. AUF - BECO-2012-53-U-56135-205/ 2012 L’analyse moderne des composés chimiques bioactifs dans les produits agro-alimentaires d’origine végétale (România – Grecia - R. Moldova), 2012 – 2014 – director coordonator;
 9. UEFISCDI PNIII_P4_PCE 15/2017 Creşterea producţiei agricole în sere utilizând irigarea cu apă activată cu plasmă rece, 2017-2019 – membru;
 10. PN II – Parteneriate PNCDI / 052-137/2008 Creşterea siguranţei şi securităţii produselor agricole vegetale prin utilizarea de noi biostimulatori biodegradabili şi netoxici, 2008 – 2011 – membru;
 11. CNCSIS Tip A/nr.739/2007, Elaborarea de soluţii si tehnici de cultură neconvenţionale şi nepoluante la plantele ornamentale, în contextul dezvoltării durabile, 2007 – 2008 – membru;
 12. CEEX nr 49/2005, Obţinerea, caracterizarea fizico- chimică şi biologică a unor biopreparate glicozid- steroidice de origine vegetală (GLICOBIOACT), 2006 – 2008 – membru;
 13. ,6/669/2005, Tip A/nr. 26671/2005, cod 163/2006, Efectul fluctuaţiilor climatice asupra proceselor fiziologice, biochimice şi a unor aspecte citologice implicate în biosinteza şi calitatea uleiului de floarea-soarelui în Câmpia Moldovei, 2005 – 2007 – membru;
 14. G6RD-CT-2001-00646-WINE DB Competitive and Sustainable Growth Programme” - „Establishing a data bank for analytical parameters of wines from Third Countries, 2002 – 2005 – membru;
 15. Banca Mondiala, Contract cod 82/1998, Crearea unui laborator pentru controlul gradului de poluare şi al calităţii produselor horticole, necesar instruirii studenţilor, 1998 – 2001 – membru;
 16. ROSE AG 281/SGU/NC/II/12.12.2019, Îmbunătăţirea performanţelor academice ale studenţilor din anul I, Facultatea de Horticultură predispuşi la abandon şcolar – PERFORMA, 2019-2021 – membru.
 17. CNFIS-FDI-2019-0258 – Modernizarea activităţii de predare-învăţare–evaluare din învăţământul superior agronomic şi respectarea deontologiei şi eticii academice – membru.
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară (SRBBM), 1997
 2. Societatea Română de Chimie (SRC), 2012
 3. Societatea Română de Horticultură (SRH), 2014
 4. Asociaţia “Amicii rozelor” din România, 2016
 5. Asociatia specialistilor de industrie alimentara din România din invatamant, cercetare si productie (ASIAR), 2023.