Date de contact

Nume:   UNGUREANU
Prenume:   ELENA
Data naşterii:   24.05.1981
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Ştiinţe Exacte
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490, birou A143
Telefon:   +40 232 407 552
Fax:   +40 232 219 175
E-mail:   eungureanu@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Chimie fizică și coloidală.
 2. Chimie anorganică și analitică.
 3. Chimie generală.
Domenii de cercetare:
 1. Sisteme biocide și conversia biomasei.
 2. Structuri compozite/hibride biodegradabile.
Lucrări științifice:

Număr total: 158, din care 25 sunt ISI ( )

 1. Popa V.I., Todorciuc Tatiana, Ungureanu Elena - The impact of transitional metal ions on the adhesive systems based on lignins, furan resins and furfuryl alcohol, 2007, 8-th Forum ILI, Roma, Italia, ISSN: 1895-1066, p.205-208.
 2. Ungureanu Elena, Căpraru Adina M., Popa V.I. - Aspects concerning some bioprotection agents based on natural aromatic compounds and their copper complexes, 2008, Cell wall macromolecules and reaction wood-Coste 50/ILI joint meeting, Dübendorf, Elveţia, ISSN: 1097-0002, p. 40.
 3. Căpraru Adina M., Ungureanu Elena, Popa V.I. - Aspects concerning some biocides based on natural aromatic compounds and their copper complexes, 2009, 15 th International Symposium on Wood, Fiber and Pulping Chemistry, Oslo, Norvegia, ISSN: 1726-9679, p.17-20.
 4. Ungureanu Elena, Popa V.I., Căpraru Adina M., Ulea E., Iacob Viorica - On biocide properties of copper complexes with lignin and its hydroxymethylated derivatives, 2010, EWLP 11th European Workshop on Lignocellulosics and Pulp, Hamburg, Germania, ISSN:1439-9598, p. 537-540.
 5. Iftime Manuela M., Ailiesei Gabriela L., Ungureanu Elena, Marin Luminița - Designing chitosan based eco-friendly multifunctional soil conditioner systems with urea controlled release and water retention, 2019, Carbohydrate Polymers, 223(2019) 115140, ISSN: 0144-8617, WOS: 000481570700018, 10 pages, (IF- 11,2).
 6. Fortună Maria E., Ungureanu Elena*, Jităreanu Doina C. - Calcium carbonate - carboxymethyl chitosan hybrid materials, 2021, Materials, 14(12) 3336, eISSN: 1996-1944, WOS: 000666068700001, 12 pages, (IF- 3,4).
 7. Fortună Maria E., Ungureanu Elena, Jităreanu Doina C., Ungureanu O.C., Ignat Maria - Functionalized multi-wall carbon nanotubes and aquatic plant, 2021, Materials for a changing future, 15th International Conference on materials chemistry (MC15), Royal Society of Chemistry, Cambridge, Marea Britanie, ISSN: 0960-5053 (Print), p.15.
 8. Fortună Maria E., Ungureanu Elena*, Jităreanu Doina C., Țopa D.C., Harabagiu Valeria - Effects of hybrid polymeric material based on polycaprolactone on the environment, 2022, Materials, 15(14) 4868, eISSN: 1996-1944, WOS: 000833611900001, 15 pages, (IF- 3,4).
 9. Fortună Maria E., Ungureanu Elena, Rotaru R., Ungureanu O.C., Jităreanu Doina C. - Obtained and characterization of biodegradable hybrid polymeric materials based on polycaprolactone, 2022, ISPEC, 9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Universitatea Burdur Mehmet Akif Ersoy Turcia, ISBN: 978-625-7898-25-6, p.16.
 10. Ungureanu Elena, Fortună Maria E., Țopa D.C., Lobiuc A., Ungureanu O.C., Jităreanu Doina C. - Design of the functional polymer systems to optimize the filler retention in obtaining cellulosic substrates with improved properties, 2023, Materials, 16(5) 1904, eISSN: 1996-1944, WOS: 000947450600001, 13 pages, (IF- 3,4).
 11. Mikhailidi Aleksandra, Volf Irina, Beloșinschi D., Tofanică B.M., Ungureanu Elena - Cellulose-based metallogels. Part 1:Raw materials and preparation, 2023, Gels, 9(5) 390, eISSN: 2310-2861, WOS:001020280100001, 17 pages, (IF-4,6).
 12. Mikhailidi Aleksandra, Volf Irina, Beloșinschi D., Tofanică B.M., Ungureanu Elena - Cellulose-Based Metallogels. Part 2: Physico-Chemical Properties and Biological Stability, 2023, Gels, 9(8) 633, eISSN: 2310-2861, WOS: 001055268500001, 21 pages, (IF-4,6).
 13. Mikhailidi Aleksandra, Ungureanu Elena, Beloșinschi D., Tofanică B.M., Volf Irina - Cellulose-Based Metallogels. Part 3: Multifunctional Materials, 2023, Gels, 9(11) 878, eISSN: 2310-2861, WOS: 001113431200001, 25 pages, (IF-4,6).
 14. Fortună Maria E., Ungureanu Elena*, Bargan Alexandra, Rotaru R., Ungureanu O.C., Brezuleanu Carmen O., Harabagiu Valeria - Synthesis and Properties of Modified Biodegradable Polymers Based on Caprolactone, 2023, Polymers, 15(24), 4731, ISSN: 2073-4360, WOS: 001132751300001, 16 pages, (IF- 5).
 15. Ungureanu Elena, Fortună Maria E., Țopa D.C., Brezuleanu Carmen O., Ungureanu V.I., Chiruță C., Rotaru R., Tofanică B.M., Popa V.I., Jităreanu Doina C. - Comparison adsorption of Cd (II) onto Lignin and Polysaccharide-based polymers, 2023, Polymers, 15(18), 3794, ISSN: 2073-4360, WOS: 001074478800001, 23 pages, (IF- 5).
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 19 ( )

 1. Elena Ungureanu, Ovidiu Ungureanu, Valentin I. Popa - Biodegradarea unor structuri compozite pe bază de materiale lignocelulozice, 2010, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-0072-3.
 2. Elena Ungureanu - Lignina, polimer natural aromatic cu ridicat potenţial de valorificare, 2011, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-0384-7.
 3. Alina Trofin, Elena Ungureanu - Chimie anorganică şi analitică, 2011, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-0468-4.
 4. Elena Ungureanu - Chimia prin experimente, 2012, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-0784-5.
 5. Ovidiu Ungureanu, Mihail Axinte, Gina Ungureanu, Elena Ungureanu - Năutul, 2012, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-0804-0.
 6. Elena Ungureanu, Alina Trofin - Chimia fizică teoretică şi aplicativă a sistemelor disperse şi a fenomenelor de transport, 2012, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-0892-7.
 7. Alina Trofin, Elena Ungureanu - Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry, Chapter 16: Fundamentals in agricultural chemistry. A case study: use of complex NPK fertilizers (Cicer Arietinum culture) and sulfonamide derivates (tomatoes culture) Fundamentals in Agricultural Chemistry, vol.1, 2012, Editura ,,Universităţii Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN: 978-973-703-797-8, (general), ISBN: 978-973-703-798-5.
 8. Elena Ungureanu, Alina Trofin - Bazele experimentale ale chimiei fizice şi coloidale, 2013, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-1618-2.
 9. Alina Trofin, Elena Ungureanu - Aplicaţii de chimie generală, 2013, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-1617-5.
 10. Elena Ungureanu, Alina Trofin - Chimia fizică şi coloidală prin probleme, 2014, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-2098-1.
 11. Elena Ungureanu, Alina Trofin - Fundamentele chimiei fizice şi coloidale, 2015, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-2827-7.
 12. Alina Trofin, Elena Ungureanu - Alfabetul elementelor chimice, 2015, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-2836-9.
 13. Elena Ungureanu - Coloizi în industria alimentară, 2017, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-3777-4.
 14. Elena Ungureanu - Chimie coloidală, 2020, Editura StudIS, Iaşi, ISBN: 978-606-48-0531-7.
 15. Elena Ungureanu, Adina Mirela Ariton - Chimie - Curs și Lucrări practice, 2021, Editura StudIS, Iaşi, ISBN: 978-606-48-0697-0.
 16. Elena Ungureanu - Aplicații Practice și Numerice de Chimie Fizică și Coloidală, 2022, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-6707-8.
 17. Alina Trofin, Elena Ungureanu - Lucrări practice de chimie anorganică și analitică, 2022, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-6886-0.
 18. Elena Ungureanu, Maria Emiliana Fortună - Chimie Fizică și Coloidală, 2023, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-13-7427-4.
 19. Elena Ungureanu, Bogdan Marian Tofănică, Maria Emiliana Fortună - Chimia Generală prin Experimente și Probleme, 2024, Editura Pim, Iaşi, ISBN: 978-606-14-7852-1.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 11 ( )

 1. CEEX-CNCSIS, nr. 61/BIOCOP - Biocompozite polimerice din resurse regenerabile pentru aplicaţii de vârf, 2005-2007,150000 Euro, membru, UT Iași.
 2. CE: NMP2-CT2005-011734/ECOBINDERS INTERNATIONAL - Furan and lignin based resins as eco-friendly and durable solutions for wood preservation, panel, board and design products, 2005-2008, 150000 Euro, membru, UT Iași.
 3. CEEX-CNCSIS, nr. 4153/LIGNOMAT - Lignina - sursa de materii prime pentru combustibili neconventionali, energie, produse chimice si materiale performante în condiţiile dezvoltării durabile, 2006-2008, 241849 lei, membru, UT Iași.
 4. CEEX-CNCSIS, nr. 108/NANOCOFARM - Noi sisteme nanostructurate utilizate pentru eliberarea controlată a agenţilor farmacologi, 2006-2008, 1500000 Euro, membru, UT Iași.
 5. CNFIS-FDI nr. 0528 - Modernizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare din învăţământul superior agronomic şi respectarea deontologiei şi eticii academice, 2019, 338497 lei, expert, USAMV Iași.
 6. ROSE nr. 103/SGU/CI/II - Centrul de învăţare al USAMV Iaşi – learning for life, 2019-2021, 198000 Euro, expert, USAMV Iași.
 7. Contract de finanțare 1969/16.02.2023 - Analiza calității materiilor prime de origine vegetală utilizate în procesele tehnologice (analiza aminoacizilor), caracterizarea și îmbunătățirea proprietăților senzoriale ale principiilor active și ale produselor finite, 2023, 142396,6 lei, membru, USV Iaşi.
 8. Contract de finanțare nr. 1970/16.02.2023 - Analiza calității materiilor prime de origine vegetală și a activității lipolitice în procesul tehnologic de biosinteză, 2023-2024,140618,73 lei, membru, USV Iaşi.
 9. Contract de finanțare, 6635/23.05.2023 - Sisteme biocide neconvenționale pe bază de nanoparticule de lignină pentru conservarea unor structuri compozite naturale), 2023, 60000 lei, director, USV Iaşi.
 10. Contract de finanțare, nr. 9762/10.07.2023 - Creșterea viabilității economice a fermei prin optimizarea utilizării factorilor de producție în condiții de reziliență la factorii climatici respectând principiile dezvoltării durabile, 2023, 62500 lei, membru, USV Iaşi.
 11. Contract de finanțare, nr. 12044/27.07.2023 - Analize pedoclimatice și studii prin modelări matematice privind starea de fertilitate a solurilor în cadrul SC INTEGRASEM SRL, 2023-2025, 54494 lei, membru, USV Iaşi.
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară, 2009.
 2. Societatea Română a Horticultorilor, 2015.
 3. Asociația „Amicii Rozelor” din România, 2016.
 4. Societatea de Chimie din România, 2022.
 5. Asociația Română de Mediu din România, 2023.