DEPARTAMENTUL TEHNOLOGII HORTICOLE


Director de departament

Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
email: mtalmaciu@uaiasi.ro

Consiliul departamentului

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA
email: mmustea@uaiasi.ro

Şef lucr. univ. dr. Cristina ZLATI
email: zlaticris@uaiasi.ro

Lista cadrelor didactice din Departamentul TEHNOLOGII HORTICOLE

Prof. univ. dr. Valeriu V. COTEA

 • Oenologie
 • Tehnologia băuturilor
 • Viticultură şi Oenologie

Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA

 • Floricultură
 • Artă florală
 • Design vegetal
 • Producerea materialului săditor floricol

Prof. univ. dr. Liviu Mihai IRIMIA

 • Viticultură generală
 • Ampelografie
 • Producerea materialului săditor viticol
 • Tehnologia produselor horticole
 • Controlul și expertiza calității legumelor, fructelor și produselor derivate

Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE

 • Bazele horticulturii
 • Pomicultura
 • Producerea materialului săditor pomicol

Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU

 • Legumicultură

Prof. univ. dr. Liliana ROTARU

 • Ampelografie
 • Managementul sistemelor viticole ecologice
 • Culturi viticole ecologice

Prof. univ. dr. Vasile STOLERU

 • Culturi legumicole ecologice
 • Managementul sistemelor legumicole ecologice
 • Inspecţia şi certificarea producţiei legumicole ecologice

Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU

 • Entomologie
 • Protecția plantelor

Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU

 • Floricultură
 • Conservarea si valorificarea biodiversitatii florei ornamentale
 • Artă florală şi Bonsai
 • Istoria artei grădinilor şi parcurilo
 • Ameliorarea plantelor

Conf. univ. dr. Cintia COLIBABA

 • Oenologie
 • Viticultură
 • Ampelografie
 • Valorificarea băuturilor

Conf. univ. dr. Mihai MUSTEA

 • Viticultură
 • Producerea materialului săditor viticol

Conf. univ. dr. Teodor STAN

 • Legumicultura generală
 • Tehnologii horticole
 • Tehnologia culturilor de câmp

Şef lucr. univ. dr. Maria APOSTOL

 • Floricultură
 • Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei spontane ornamentale
 • Ameliorare

Şef lucr. univ. dr. Marinela BĂDEANU

 • Protecţia Plantelor
 • Entomologie
 • Zoologie agricolă

Şef lucr. univ. dr. Roberto BERNARDIS

 • Arboricultură ornamentală
 • Arhitectura peisajului
 • Tehnica lucrărilor peisagere
 • Producerea materialului săditor dendrologic
 • Reconstrucție ecologică și amenajarea peisajului

Şef lucr. univ. dr. Mirela COJOCARIU

 • Compoziția și studiul formei
 • Design în peisagistică
 • Ambientări peisagistice
 • Peisagistică teritorială

Şef lucr. univ. dr. Alexandru COJOCARU

 • Legumicultură

Şef lucr. univ. dr. Marius DASCĂLU

 • Pomicultură generală şi specială
 • Tehnologii horticole
 • Ecotehnologii pomicole

Șef lucr. dr. Monica HEREA

 • Entomologie
 • Protecția plantelor

Şef lucr. univ. dr. Raluca HLIHOR

 • Poluarea apei și solului
 • Monitorizarea și diagnoza calității mediului
 • Studii de bilanț și impact de mediu

Şef lucr. univ. dr. Roxana PASCU

 • Compoziții vegetale
 • Restaurare și reabilitare peisageră
 • Pomicultură

Şef lucr. univ. dr. Tatiana SANDU

 • Arboricultură ornamentală
 • Arhitectura peisajului
 • Silvicultură
 • Reconstrucţia Ecologică şi Amenajarea peisajului

Şef lucr. univ. dr. Gabriel TELIBAN

 • Legumicultură
 • Agricultură ecologică
 • Producerea semințelor și materialului săditor legumicol

Şef lucr. univ. dr. Cristina ZLATI

 • Pomicultură
 • Tehnologii horticole
 • Horticultură ecologică

Asist. univ. dr. Ioana BUȚERCHI

 • Tehnologia produselor horticole

Asist. univ. dr. Georgiana-Diana GABUR

 • Poluarea apei și a solului
 • Tehnici cu impact redus asupra mediului
 • Managementul integrat al deșeurilor

Asist. univ. dr. Codrina GRECU

 • Proiectare de arhitectură, urbanism, arhitectură peisageră,
 • Geometrie descriptivă şi perspectivă
 • Materiale şi construcţii în peisagistică
 • Rețele edilitare
 • Reprezentări peisagistice și peisagistică teritorială

Asist. univ. dr. Ana-Maria-Roxana ISTRATE

 • Proiectare asistată de calculator
 • Grafică asistată de calculator
 • Modelare 3D