Programare examen diploma, iunie 2024

Programare examen diploma, iunie 2024.


Planificarea restanțelor, sem II, 2023-2024

Planificarea restanțelor din sesiunea de vară: anul I-III, Master I.


Planificarea examenelor, sem II, 2023-2024

Planificarea examenelor din sesiunea de vară anul I-III ZI, anul I-III ID, Master I.


Planificarea restanțelor anul IV, sem II, 2023-2024

Planificarea restanțelor din sesiunea de vară anul IV.


Planificarea examenelor anul IV Zi si ID, sem II, 2023-2024

Planificarea examenelor din sesiunea de vară anul IV, ZI, si anul IV, ID.


Orar FHI, sem. II,
2023-2024

Orarul specializării HORTICULTURĂ
Orarul specializării PEISAGISTICĂ
Orarul specializării INGINERIA MEDIULUI și BIOTEHNOLOGII AGRICOLE
Orar master APUT, HE și PSMSH, PP și TCCB.


Planificarea restanțelor din sesiunea de iarna - FHI, sem. I,
2023-2024

Planificarea restanțelor din sesiunea de iarna pentru ciclul de LICENȚĂ și MASTER.


Planificarea examenelor din sesiunea de iarna - FHI, sem. I,
2023-2024

Planificarea examenelor din sesiunea de iarna pentru specializarea HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ, INGINERIA MEDIULUI, BIOTEHNOLOGII AGRICOLE si MASTER anul I.


Orar FHI, sem. I,
2023-2024

Orarul specializării HORTICULTURĂ
Orarul specializării PEISAGISTICĂ
Orarul specializării INGINERIA MEDIULUI
Orarul specializării BIOTEHNOLOGII AGRICOLE
Orar master APUT, HE, PSMSH, PP și TCCB.


Rezultate examen diplomă vară 2023 - FHI

Rezultatele la examenul de diplomă pentru specializările: Horticultură 21.06, Horticultură 22.06, Peisagistică 20.06, Peisagistică 21.06 și Ingineria Mediului.


Anunț examen diplomă - FHI

Anunț cu privire la examenul de diplomă pentru specializările: Horticultură, Peisagistică și Ingineria Mediului, sesiunea vară 2023.

Lista studenților înscriși și planificarea la examenul de diplomă la specializările: Horticultură, Peisagistică, sesiunea vară 2023.

Programarea examenului de diploma.


Restanțe vară - FHI

Planificarea restanțelor pentru anul I-III si Master I, FHI.


Restanțe anul IV - FHI

Planificarea restanțelor pentru anul IV, FHI, specializările: Horticultură, Peisagistică și Ingineria MediuluI,


Planificarea examenelor din sesiunea de vara - FHI, sem. II,
2022-2023

Planificarea examenelor din sesiunea de vara pentru specializarea HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ, INGINERIA MEDIULUI, BIOTEHNOLOGII AGRICOLE si MASTER anul I.


Restanțe master, anul II

Planificarea restanțelor pentru anul II, Master, FHI: Master II,


Planificarea examenelor anul IV, sem. II,
2022-2023

Planificarea examenelor din sesiunea de vara, anul IV pentru specializarile HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ si INGINERIA MEDIULUI.

Planificarea examenelor din sesiunea de vara, anul IV pentru HORTI ID.


Orar FHI, sem. II,
2022-2023

Orarul specializării HORTICULTURĂ
Orarul specializării PEISAGISTICĂ
Orarul specializării INGINERIA MEDIULUI
Orarul specializării BIOTEHNOLOGII AGRICOLE
Orar master APUT, HE si PSMSH, PP si TCCB.


Planificare reexaminare FHI,
sem I, sesiunea iarna
2022-2023

Planificarea reexaminarilor, sesiunea de iarna FHI pentru: anii I, II, III si IV si Master


Planificare reexaminare ID, sem I, sesiunea iarna
2022-2023

Planificarea reexaminarilor, sesiunea de iarna FHI pentru ID.


Planificarea examenelor din sesiunea de iarna - FHI, sem. I,
2022-2023

Planificarea examenelor din sesiunea de iarna pentru specializarea HORTICULTURĂ, PEISAGISTICĂ, INGINERIA MEDIULUI, BIOTEHNOLOGII AGRICOLE si MASTER.


Orar master FHI,
sem. I, 2022-2023

Orarul specializărilor APUT, PP, HE si PSMSH, TCCB


Orar FHI, sem. I,
2022-2023

Orarul specializării HORTICULTURĂ

Orarul specializării PEISAGISTICĂ

Orarul specializării INGINERIA MEDIULUI

Orarul specializării BIOTEHNOLOGII AGRICOLE


Repere în cadrul Universității


  • Fructele și legumele reprezintă alimente pentru consum cotidian și materie primă pentru industria alimentară. Nevoia de hrană a societății omenești este permanentă, ceea ce asigură horticulturii o piață de desfacere cu funcționare continuă. Aceasta este motorul eficienței exploatațiilor horticole. Pe de altă parte, condițiile naturale extrem de favorabile pentru speciile horticole, de pe întreg teritoriul României, fac ca eficiența economică a unei exploatații să fie în general ridicată. Susținerea, prin fonduri europene, a dezvoltării acestor exploatații, încurajează inițiativa antreprenorială din domeniul horticulturii.

  • Dincolo de latura productivă a horticulturii, urbanizarea în creștere și modernizarea spațiului rural fac necesară tot mai mult amenajarea peisagistică. Facultatea de Horticultură Iași are între specializările sale și Peisagistica, respectiv amenajarea parcurilor, grădinilor și spațiilor urbane. Dezvoltarea unei afaceri în peisagistică este, comparativ cu alte inițiative antreprenoriale, mai ușor de realizat. Proiectele de amenajare peisagistică au grade de complexitate diferită și sunt solicitate de instituții, companii și persoane private.

  • O a treia specializare a Facultății de Horticultură este Ingineria Mediului. În contextul creșterii populației și avansului schimbărilor climatice, cererea de ingineri de mediu devine tot mai accentuată. Acești specialiști sunt solicitați de agențiile guvernamentale, companiile industriale, societățile agricole și companiile de consultanță în probleme de mediu.

  • Biotehnologii agricole este cea mai tânără specializare a Facultăţii de Horticultură Iași. Biotehnologiile sunt susţinute de nevoia societăţii de a rezolva problemele cu care se confruntă pe fondul creșterii populației, cum ar fi criza energetică, criza alimentară, problemele ecologice şi de bioremediere. Deşi este considerată o ştiinţă a viitorului, biotehnologia stă la baza unor procese comune, cum ar fi producerea pâinii, vinului, brânzeturilor, sau reproducerea şi creşterea selectivă a plantelor şi animalelor, procese vitale pentru societatea actuală.

ARTICOLE - FHI

Puglisi I., Brida S., Stoleru V., Torino V., Sellitto V. M., Baglieri A.,Application of Novel Microorganism-Based Formulations as Alternative to the Use of Iron Chelates in Strawberry Cultivation. WOS:000633207500001, Agriculture-Basel, vol. 11, no. 3, pp. 1-14. 2021,eISSN: 2077-0472 IF = 2,925

De Sio F., Rapacciuolo M., De Giorgi A.; Sandei L., Giuliano B., Tallarita A., Golubkina N., Sekara A., Stoleru, V., Cuciniello A., Morano G., Caruso G.,Industrial Processing Affects Product Yield and Quality of Diced Tomato WOS:000633160600001,Agriculture-Basel, vol. 11, no. 3, pp. 1-14, 2021,eISSN: 2077-0472 IF = 2,925

Teliban G. C., Burducea M., Zheljazkov V .D., Dincheva I., Badjakov I., Munteanu N., Mihalache G., Cojocaru A., Popa L. D., Stoleru V.,The effect of myco-biocontrol based formulates on yield, physiology and secondary products of organically grown basil. WOS:000622002300001, Agriculture-Basel, 11 (2), 180,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

Stan T., Munteanu N., Teliban G.C., Cojocaru A. Stoleru V.,Fertilization Management Improves the Yield and Capsaicinoid Content of Chili Peppers WOS:000621972300001, Agriculture-Basel, Volume 11, Issue 2, Article Number 181 DOI:10.3390/agriculture11020181 Published Feb 2021,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

Roșca Mihaela, Cozma Petronela, Minuț Mariana, Hlihor Raluca-Maria, Bețianu Camelia, Diaconu Mariana, Gavrilescu Maria,New evidence of model crop Brassica napus L. in soil clean-up: comparison of tolerance and accumulation of lead and cadmium WOS:000713523900001, Plants-Basel, 10, https://doi.org/10.3390/plants10102051,eISSN: 2223-7747 FI = 3.935

Popirda Andreea, Luchian Elena Camelia, Cotea V. V., Colibaba Lucia Cintia, Scutărașu Elena Cristina, Toader Ana Maria,A review of representative methods used in wine authentication WOS:000633144100001, Agriculture Basel, 11(3):225,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

Scutărașu Elena Cristina Luchian Camelia Elena,Vlase L., Colibaba Lucia Cintia, Gheldiu Ana Maria, Cotea V. V., Evolution of phenolic profile of white wines treated with enzymes WOS:000594653400011,Food chemistry, 340:127910,ISSN: 0308-8146 eISSN: 1873-7072 FI = 7.514

Bodale I., Mihalache Gabriela, Achiței V., Teliban G.C., Cazacu Ana, Stoleru V., Evaluation of the Nutrients Uptake by Tomato Plants in Different Phenological Stages Using an Electrical Conductivity Technique WOS:000642616800001, Agriculture-Basel, 2021, 11(4), 292; pp. 1-12,ISSN: 2077-0472 FI = 2.925

Trincă Lucia Carmen, Burtan L., Mareci D., Fernández-Pérez Bibiana, Stoleriu I., Stanciu T., Stanciu S., Solcan Carmen, Izquierdo Javier, Souto Ricaro, Evaluation of in vitro corrosion resistance and in vivo osseointegration properties of a FeMnSiCa alloy as potential degradable implant biomaterial WOS:000600853200004, Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications, Vol 118, January 2021, 111436, 16 pag,ISSN: 0928-4931 FI = 7.328

Fortună Maria Emiliana, Ungureanu Elena, Jităreanu Carmenica Doina Calcium carbonate - carboxymethyl chitosan hybrid materials WOS:000666068700001, Materials, 14(12) 3336, 12 pag,eISSN: 1996-1944 FI = 3.623 J

Patraș Antoanela, Effects of Development Stage and Sodium Salts on the Antioxidant Properties of White Cabbage Microgreens WOS:000633201800001, Agriculture-Basel, 11(3), 200,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

Dumitriu (Gabur) Georgiana-Diana, Teodosiu Carmen, Gabur I., Cotea V.V., Peinado Rafael A., Lopez de Lerma Nieves, Alternative winemaking techniques to improve the content of phenolic and aromatic compounds in wines WOS:000633156100001,Agriculture, 11(3), 223,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

Dumitriu (Gabur) Georgiana-Diana, Teodosiu Carmen, Morosanu Irina, Plavan Oana, Gabur, I., Cotea V.V., Heavy metals assessment in the major stages of winemaking: Chemometric analysis and impacts on human health and environment WOS:000651454400007, Journal of Food Composition and Analysis, 100:103935,ISSN: 0889-1575 FI = 4.556

Barbacariu C.A., Burducea M., Dirvariu L., Oprea E., Lupu A.C., Teliban G.C., Agapie A.L., Stoleru V., Lobiuc A., Evaluation of Diet Supplementation with Wheat Grass Juice on Growth Performance, Body Composition and Blood Biochemical Profile of Carp (Cyprinus carpio L.), WOS:000699268400001, Animals-Basel, vol. 11, no. 9, pp. 1-11, 2021,ISSN: 2076-2615 FI = 2.752

Murariu, O.C., Brezeanu, C., Jităreanu, C.D., Robu, T., Irimia, L.M., Trofin, A.E., Popa, L.-D., Stoleru, V., Murariu, F., Brezeanu, P.M., Functional Quality of Improved Tomato Genotypes Grown in Open Field and in Plastic Tunnel under Organic Farming., Agriculture, 11, no.7, 2021,eISSN: 2077-0472 FI = 2.925

PROIECTE - FHI

PN – III - TE 120/2020 - Elaborarea unui cadru de estimare a riscurilor pentru sănătatea umană generate de contaminarea cu metale grele a produselor pe bază de plante utilizate în fitoterapie şi cosmetică - Şef lucr. dr. HLIHOR Raluca-Maria (95 850,96 lei)

PN – III - PED 439/2020 - Strategii şi soluţii sustenabile privind epurarea apelor uzate utilizând metode prietenoase cu mediul: o abordare integrată a evaluărilor de mediu şi economice - Şef lucr. dr. HLIHOR Raluca-Maria (92 075,98 lei)

2 SOFT / 1.2/83/2020 - Valorificarea inteligentă a deşeurilor agroalimentare - Conf. dr. PATRAS Antoanela (234 161,14 lei)

CNFIS - FDI - 2020 – 0259 - Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii -” DE LA EGAL LA EGAL” - Prof. dr. STOLERU Vasile (417 716,08 lei)

2SOFT/1.2/83 din 02.09.2020 ,Valorificarea inteligentă a deșeurilor agroalimentare ,Conf. dr. Patraș Antoanela,Bițic Liliana, Merticariu Mia-Andreea, Șchiopu Marilena, Padureanu Silvica, Chiruta Ciprian, Margineanu Sorina Livia, Filimon Vasile Răzvan, Anghel Roxana Mihaela, Baetu Mihai Marius, Ungureanu Gabriela, Teliban Gabriel Ciprian, Apostol Maria, Hlihor Raluca Maria, Cara Irina Gabriela,2020-2022,0,274.502,65

CĂRȚI - FHI

Bodale I., 2021 - Măsurarea și prelucrarea datelor meteorologice, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, ISBN: 978-973-147-421-2.

Cazacu Ana, Bodale I., Oancea Servilia, 2021 - Fenomene de transfer și operații unitare, Ed. „Ion Ionescu de la Brad, Iași, ISBN 978-973-147-281-2.

Inculet Carmen-Simona, Stoleru V., 2021 – Tehnologia de cultivare a tomatelor, Ed. Ion Ionescu de la Brad Iasi, ISBN 978-973-147-441-0

D. BUCUR, Carmenica Doina JITĂREANU, C. SÎRBU, E. ULEA, Esmeralda CHIORESCU, F. FILIPOV, L. RĂUS, D. ȚOPA, Marinela BĂDEANU, D. CAZACU, Andreea-Mihaela FLOREA, Monica Elena HEREA, Alina Elena MARTA, V. VLAHIDIS, I. BODALE, Anca Elena CALISTRU, Mihaela COVAȘĂ (Coord. L.M. Irimia), 2021. Manual de practică – Specializarea Horticultură, vol. I, Edit. "Ion Ionescu de la Brad", Iași, ISBN 978-973-147-407-6

L.M. IRIMIA, V. STOLERU, Elena Liliana CHELARIU, R.V. FILIMON, M. MUSTEA, T. STAN, Maria APOSTOL, R. BERNARDIS, Lucia Cintia COLIBABA, M. DASCĂLU, G.C. TELIBAN, Cristina ZLATI, A. COJOCARU, Adriana HRIȚU, Andreea POPÎRDĂ, (Cord. L.M. Irimia), 2021. Manual de practică. Specializarea Horticultură, vol. II, Edit. "Ion Ionescu de la Brad", Iași, ISBN 978-973-147-408-3.

Luchian Camelia, Cotea V. V., Scutarașu Cristina, Colibaba Cintia, 2021 - Metode și tehnici de analiză a calității băuturilor, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iasi, ISBN 978-973-147-372-7

Munteanu N., 2021 – Scurte istorii. Istoria Legumiculturii. Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iasi. ISBN 978-973-147-428-1

Pașcu Roxana, Zlati Cristina, 2021 – Compoziții vegetale, Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iași, ISBN 978-973-147-418-2

Patriche C. V., Irimia L. M., 2021 – Capitolul I - Dinamica spațio-temporală a potențialului viticol din România, ca urmare a schimbărilor climatice recente, în Studii și Cercetări în Geoștiințe, vol. IV, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ISBN: 978-606-714-681-3

Sturza Rodica, Cristea Elena, Patraș Antoanela, Ghendov-Moșanu Aliona, 2021 - Capitol Récupération de composants bioactifs à partir de déchets agro-industriels horticoles. In: Le gaspillage alimentaire: gestion et revalorisation des déchets alimentaires. Editura AcademicPres, Cluj-Napoca 2021. ISBN 978-973-744-886-6

Trofin Alina, 2021 – Chimie anorganică și analitică, curs, Editura StudIS, Iași, ISBN 9786064806963

Ungureanu Elena, Ariton Adina Mirela, 2021- Chimie - Curs și Lucrări practice, Editura StudIS Iași, 334 pagini, ISBN: 978-606-48-0697-0


CALENDARUL HORTICULTURII

Calendarul Horticulturii este un proiect nou al Facultății, prin care dragii nostri studenți vor transmite mesaje foto. În fiecare lună, elementul horticol va decora mesteșugit fiecare poză. Studenta lunii, Mihaela Ceban, ne transmite : Practica inginerească în mediul horticol îşi propune să găsească soluţii care să intervină favorabil în relaţia dintre activităţile umane şi mediul înconjurător, soluţiile propuse urmând să dezvolte efectele favorabile şi să minimalizeze impactul negativ asupra mediului.

LIFE SCIENCES TODAY FOR TOMORROW

Section: HORTICULTURE AND ENVIRONMENT ENGINEERING

SIMPOZIONUL DE HORTICULTURĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI

Suntem onoraţi să vă invităm la cel de-al 67-lea Simpozion ştiinţific cu participare internaţională , organizat de Facultatea de Horticultură din Iaşi.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS APPLIED IN LIFE SCIENCES 2022 (June 23-24)

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC

USAMV Iași organizează - Simpozion științific studențesc


Calitate în educație