Planificare restanțe sesiunea de iarnă - Licență și Master

Planificare restantelor, pentru master și licență, sesiunea iarnă 2021-2022: Licență și Master, .


Planificare sesiunea de iarnă - Licență și Master

Planificare colocviilor și examenelor, pentru master și licență, sesiunea iarnă 2021-2022, la specializările: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, Biotehnologii agricole și Master, .


Planificare sesiunea de iarnă - I.D.

Planificare colocviilor și examenelor, la specializarea Horticultură, învățământ la distanță, sesiunea iarnă 2021-2022, an I-IV.


Nr.locuri ramase pentru proiectul de diplomă

Numărul de locuri și disciplinele rămase pentru proiectul de diplomă, după 26.11.2021, la specializare Horticultură.


Anunț nr. locuri pentru proiectul de diplomă

Repartizarea numărului de locuri pentru proiectul de diplomă.


Orar Master FHI, sem. I,
2021-2022

Orarul specializărilor APUT, HE, PSMSH, PP (an I), PP (an II), TCCB.


Orar FHI, sem. I,
2021-2022

Orarul specializării HORTICULTURĂ

Orarul specializării PEISAGISTICĂ

Orarul specializării INGINERIA MEDIULUI

Orarul specializării BIOTEHNOLOGII AGRICOLE


Tabere studențești 2021

Tabere studențești 2021.


Restante vară - FHI

Programarea restantelor la anul I, II, III, sesiunea de vară, FHI.


REZULTATE ex. DIPLOMĂ - iunie 2021

Specializarea HORTICULTURĂ: 22.06.2021, 23.06.2021.

Specializarea INGINERIA MEDIULUI: 24.06.2021,

Specializarea PEISAGISTICĂ: 25.06.2021.


Programerea ex. DIPLOMĂ - iunie 2021

Programarea examenului de DIPLOMĂ, sesiunea iunie 2021, FHI

Specializarea HORTICULTURĂ: Anunț ex. diplomă, Proba scrisă și Susținerea proiectului de diplomă în 22.06.2021 și 23.06.2021.

Specializarea PEISAGISTICĂ: Anunț ex. diplomă, Proba scrisă și Susținerea proiectului de diplomă.

Specializarea INGINERIA MEDIULUI: Anunț ex. diplomă, Proba scrisă și Susținerea proiectului de diplomă.


Restante MASTER - FHI

Programarea restantelor la MASTER, sesiunea de vară, FHI


NORME examen finalizare studii

Normele privind finalizarea studiilor la examenele de diplomă și disertație


ANUNȚ Disertație

Programarea examenelor de DISERTAȚIE, sesiunea iunie 2021

Programare disertatie PMSH, APUT, PP, TCCB și HE, iunie 2021


Planificarea restanțelor - an IV

Planificarea restanțelor din sesiunea de vara pentru anul IV, FHI, Horticultura, Peisagistica si Ingineria mediului


PLANIFICAREA EXAMENELOR - an I,II,III și MASTER I

Planificarea examenelor la specializările Horticultura I,II,III, Peisagistică I,II,III, Ingineria Mediului I,II, Biotehnologii I, Master I.


COLOCVII DE PRACTICA - FHI

Planificarea colocviilor de practica pentru anii I - IV, Facultatea de Horticultură, Iași.


PLANIFICAREA EXAMENELOR - I.D.

Planificarea examenelor si restantelor, sesiune vara, INVATAMANT LA DISTANTA, an I, II, III Semestrul II 2020_2021.


PLANIFICAREA RESTANTELOR MASTER, AN II

Planificarea restanțelor la Master, an II, FHI.


PLANIFICAREA EXAMENELOR, AN IV, ID-HORTI

Planificarea examenelor și a restanțelor, an IV, ID-HORTI.


Repere în cadrul Universității


  • Fructele și legumele reprezintă alimente pentru consum cotidian și materie primă pentru industria alimentară. Nevoia de hrană a societății omenești este permanentă, ceea ce asigură horticulturii o piață de desfacere cu funcționare continuă. Aceasta este motorul eficienței exploatațiilor horticole. Pe de altă parte, condițiile naturale extrem de favorabile pentru speciile horticole, de pe întreg teritoriul României, fac ca eficiența economică a unei exploatații să fie în general ridicată. Susținerea, prin fonduri europene, a dezvoltării acestor exploatații, încurajează inițiativa antreprenorială din domeniul horticulturii.

  • Dincolo de latura productivă a horticulturii, urbanizarea în creștere și modernizarea spațiului rural fac necesară tot mai mult amenajarea peisagistică. Facultatea de Horticultură Iași are între specializările sale și Peisagistica, respectiv amenajarea parcurilor, grădinilor și spațiilor urbane. Dezvoltarea unei afaceri în peisagistică este, comparativ cu alte inițiative antreprenoriale, mai ușor de realizat. Proiectele de amenajare peisagistică au grade de complexitate diferită și sunt solicitate de instituții, companii și persoane private.

  • O a treia specializare a Facultății de Horticultură este Ingineria Mediului. În contextul creșterii populației și avansului schimbărilor climatice, cererea de ingineri de mediu devine tot mai accentuată. Acești specialiști sunt solicitați de agențiile guvernamentale, companiile industriale, societățile agricole și companiile de consultanță în probleme de mediu.

  • Biotehnologii agricole este cea mai tânără specializare a Facultăţii de Horticultură Iași. Biotehnologiile sunt susţinute de nevoia societăţii de a rezolva problemele cu care se confruntă pe fondul creșterii populației, cum ar fi criza energetică, criza alimentară, problemele ecologice şi de bioremediere. Deşi este considerată o ştiinţă a viitorului, biotehnologia stă la baza unor procese comune, cum ar fi producerea pâinii, vinului, brânzeturilor, sau reproducerea şi creşterea selectivă a plantelor şi animalelor, procese vitale pentru societatea actuală.

ARTICOLE - FHI

Cotea V. V., Focea M. C., Luchian C. E., Colibaba L. C., Scutarașu E. C., Marius N., Zamfir C. I., Popîrdă A., 2021 - Influence of Different Commercial Yeasts on Volatile Fraction of Sparkling Wines, Foods, vol.10, cap. 2, p. 247, FI = 4,092, https://doi.org/10.3390/foods100202473

Scutarașu E. C., Luchian C. E., Vlase L., Colibaba L. C., Gheldiu A. M, Cotea V. V., 2020 - Evolution of phenolic profile of white wines treated with enzymes , Food Chemistry, nr. 127910, FI = 6,306, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127910

Popîrdă A., Luchian C. E., Cotea V. V., Colibaba L. C., Scutarașu E. C., Toader A. M., 2021 - A review of representative methods used in wine authentication Agriculture, vol. 11, cap. 3, p. 225, FI = 2,072, https://doi.org/10.3390/agriculture110302252

Bodale I., Stancu Al., 2020 - Reversible and irreversible processes in drying and wetting of soil. Materials 2020, 13(1), 135; pp. 1-13, https://doi.org/10.3390/ma13010135, ISSN 1996-1944,FI: 3,057

Cojocaru Al., Vlase L., Munteanu N., Stan T., Teliban G.C., Burducea M., Stoleru V., 2020 - Dynamic of phenolic compounds, antioxidant activity, and yield of rhubarb under chemical, organic and biological fertilization. PLANTS-BASEL Volume: 9 , Issue: 3, DOI:3390/plants9030355, ISSN: 2223-7747, FI 2,762

Mihalache G., Peres C.I., Bodale I., Achitei V., Gheorghitoaie M.V., Teliban G.C., Cojocaru A., Butnariu M., Muraru V., Stoleru V., 2020 - Tomato Crop Performances under Chemical Nutrients Monitored by Electric Signal. Agronomy 2020, 10, 1915;doi:10.3390/agronomy10121915, FI : 2,603

Stoleru V., Burlica R., Mihalache Gabriela, Dirlau Delicia, Padureanu Silvica, Teliban G.C., Astanei D., Cojocaru Al., Beniuga Oana, Patras Antoanela, 2020 - Plant growth promotion effect of plasma activated water on Lactuca sativa L. cultivated in two different volumes of substrate. Scientific Reports vol. 10:1-13, 20920, doi.org/10.1038/s41598-020-77355-w, FI : 4,576.

Stoleru V., Inculet, Simona-Carmen, Mihalache Gabriela, Cojocaru Al., Teliban G.C., Caruso G., 2020 - Yield and Nutritional Response of Greenhouse Grown Tomato Cultivars to Sustainable Fertilization and Irrigation Management. PLANTS-BASEL, Volume:9(8): 1-14, 1053, DOI:3390/plants9081053, FI: 2,762.

Teliban G.C., Stoleru V., Burducea M., Lobiuc A., Munteanu N., Popa Lorena-Diana, Caruso G., 2020 - Biochemical, physiological and yield characteristics of red basil as affected by cultivar and fertilization. Agriculture, 10(2), 48; https://doi.org/10.3390/agriculture10020048, FI: 2,072

Trincă LC, Mareci D, Solcan C, Fântânariu M, Burtan L, Hriţcu L, Chiruţă C., Fernández-Mérida L, Rodríguez-Raposo R, Santana JJ, Souto RM., 2020 - New Ti-6Al-2Nb-2Ta-1Mo alloy as implant biomaterial: In vitro corrosion and in vivo osseointegration evaluations. Materials Chemistry and Physics. 2020 Jan 15;240:122229. FI:3,408

PROIECTE - FHI

PN – III - TE 120/2020 - Elaborarea unui cadru de estimare a riscurilor pentru sănătatea umană generate de contaminarea cu metale grele a produselor pe bază de plante utilizate în fitoterapie şi cosmetică - Şef lucr. dr. HLIHOR Raluca-Maria (95 850,96 lei)

PN – III - PED 439/2020 - Strategii şi soluţii sustenabile privind epurarea apelor uzate utilizând metode prietenoase cu mediul: o abordare integrată a evaluărilor de mediu şi economice - Şef lucr. dr. HLIHOR Raluca-Maria (92 075,98 lei)

2 SOFT / 1.2/83/2020 - Valorificarea inteligentă a deşeurilor agroalimentare - Conf. dr. PATRAS Antoanela (234 161,14 lei)

CNFIS - FDI - 2020 – 0259 - Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii -” DE LA EGAL LA EGAL” - Prof. dr. STOLERU Vasile (417 716,08 lei)

CĂRȚI - FHI

Herea Monica, Talmaciu Mihai, 2020. Îndrumător de lucrări practice de Entomologie; Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

Patraș Antoanela, Introducere în biochimia erbicidelor , Ed. Pim, 116 pg, ISBN: 978-606-13-5596-9.

Patraş Antoanela, Biochimie, Editura PIM Iaşi, 245 pg, ISBN 978-606-13-5597-6.

Popa Lorena Diana, Munteanu N., Teliban G.C., Stoleru V., Vlăduţ N.V., 2020. Bazele agrobiologice ale culturii de fasole mare (Phaseolus coccineus L.). ”Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi. 158 pg, ISBN: 978-973-147-388-8.

Teliban G.C., Munteanu N., Stoleru V., Legumicultură specială. Manual pentru lucrări practice, vol I. Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi. 223 pg, ISBN: 978-973-147-383-3.

Ungureanu Elena, 2020. Chimie coloidală, Editura StudIS, Iaşi, 382 pg, ISBN: 978-606-48-0531-7

Motrescu I., Filip M., Herciu F.P., Jitareanu G., 2020. Utilization of Atmospheric Plasmas for Agricultural Applications. In: Várkonyi-Kóczy A. (eds) Engineering for Sustainable Future. INTER-ACADEMIA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 101. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36841-8_27

Motrescu I., Calistru A.E., Jitareanu G., Miron L.D., 2020. Monitoring the Environmental Quality of Marine Waters Through the Analysis of Biomineralization in Bivalve Shells. In: Várkonyi-Kóczy A. (eds) Engineering for Sustainable Future. INTER-ACADEMIA 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 101. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36841-8_26

Irimia L.M., Patriche Cristian, 2019. Potențialul viticol al podgoriilor și evoluția acestuia în contextul încălzirii climatice. Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi


CALENDARUL HORTICULTURII

Calendarul Horticulturii este un proiect nou al Facultății, prin care dragii nostri studenți vor transmite mesaje foto. În fiecare lună, elementul horticol va decora mesteșugit fiecare poză. Studenta lunii, Mihaela Ceban, ne transmite : Practica inginerească în mediul horticol îşi propune să găsească soluţii care să intervină favorabil în relaţia dintre activităţile umane şi mediul înconjurător, soluţiile propuse urmând să dezvolte efectele favorabile şi să minimalizeze impactul negativ asupra mediului.

LIFE SCIENCES TODAY FOR TOMORROW

Section: HORTICULTURE AND ENVIRONMENT ENGINEERING

SIMPOZIONUL DE HORTICULTURĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI

Suntem onoraţi să vă invităm la cel de-al 67-lea Simpozion ştiinţific cu participare internaţională , organizat de Facultatea de Horticultură din Iaşi.

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC 2020

USAMV Iași organizează - Simpozion științific studențesc


Calitate în educație