Învăţământ la distanţă

Criterii de admitere - după notele de la bacalaureat:

  • nota de la examenul scris de limba şi literatura română - 50%
  • nota de la altă probă scrisă, la alegere - 50%

Perioada de înscriere: 12 - 21 septembrie 2017

Perioada de înmatriculare: 22 - 23 septembrie 2017


Documente necesare înscrierii:
  • diploma de bacalaureat / adeverinţă de absolvire (original);
  • foaia matricolă (original);
  • certificat de naştere (copie + original);
  • carte de identitate (copie + original);
  • adeverinţă medicală;
  • certificat de căsătorie (copie + original);
  • 4 fotografii 3/4 cm;
  • dosar plic

Taxa de înscriere: 150 lei

Taxa de înmatriculare: 100 lei

TAXA DE STUDII: 3900 lei, ce va trebui achitată în două tranşe


http://www.uaiasi.ro/admitere/invatamant-la-distanta.php

Echipa managerială a Departamentului ID
Facultatea de Horticultuă

Director Departament
Conf. univ. Dr. Teodor STAN
e-mail: steodor @uaiasi.ro
Responsabil cu editarea materialelor de studiu pentru ID
Şef lucr. Dr. Ciprian CHIRUŢĂ
e-mail: kyru@uaiasi.ro
Responsabil pentru relaţia şi comunicarea cu studenţii
Asist. univ. Dr. Maria BRÂNZĂ
e-mail: horticultura_id @yahoo.com