Învăţământ la distanţă

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor la admitere.


Graficul activităţii I.D.

GRAFIC DE DESFĂȘURARE A PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SEMESTRUL I 2023-2024

GRAFIC DE DESFĂȘURARE A PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SEMESTRUL II 2023-2024

GRAFIC DE DESFĂȘURARE A PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SEMESTRUL II 2022-2023

GRAFIC DE DESFĂȘURARE A PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, SEMESTRUL I 2022-2023

Programarea examenelor I.D.

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI RESTANȚELOR, (AN I-IV) –SEMESTRUL I, 2023-2024

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI RESTANȚELOR, (AN I-III) –SEMESTRUL II, 2022-2023

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI RESTANȚELOR, (AN IV) –SEMESTRUL II, 2022-2023

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI RESTANȚELOR, (AN I-IV) –SEMESTRUL I, 2022-2023

* Studenţii sunt rugaţi să consulte şi avizierul, în eventualitatea unor modificări aparute la Programare, pe parcursul perioadei.

Ghid de consiliere I.D.

GHID CONSILIERE STUDENȚI ID 2023-2024

GHID CONSILIERE STUDENȚI ID 2022-2023

Ghidul studenților I.D.

GHIDUL STUDENȚILOR I.D. 2023-2024

GHIDUL STUDENȚILOR I.D. 2022-2023

Taxa de studiu I.D.

TAXA DE STUDII I.D. 2023-2024

TAXA DE STUDII I.D. 2022-2023

Contract de studii I.D.

CONTRACT DE STUDII I.D. 2023-2024

CONTRACT DE STUDII I.D. 2022-2023

Act adițional la contractul de studii I.D.

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII I.D. 2023-2024

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE STUDII I.D. 2022-2023

Admitere I.D.

Admitere I.D. 2023

Echipa managerială a Departamentului I.D. - FHI

Director Departament
Șef lucr. Dr. Roberto Renato BERNARDIS
e-mail: roberto_bernardis@uaiasi.ro
Responsabil cu editarea materialelor de studiu pentru
Şef lucr. Dr. Ciprian CHIRUŢĂ
e-mail: kyru@uaiasi.ro
Responsabil pentru relaţia şi comunicarea cu studenţii
Asist. univ. Dr. Alexandru COJOCARU
e-mail: horticultura_id@yahoo.com