prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Simpozion ştiinţific studenţescSimpozion ştiinţific studenţesc

17-18 aprilie 2024


Simpozionul Ştiinţific Studenţesc este o manifestare de tradiţie în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi (IULS), desfăşurându-se, de obicei, în primăvara fiecărui an.
Scopul Simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţii participanţi pe parcursul pregătirii profesionale, precum şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între participanţi.

În acest an simpozionul se va desfăşura on site, în perioada 17-18 aprilie 2024.

Date generale

Simpozionul este organizat anual de către Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi (IULS), prin intermediul Departamentului Cercetare Ştiinţifică şi cu implicarea Asociaţiei Studenţilor Veterinari din Iaşi şi a Ligii Studenţilor Agronomi şi Veterinari.
Un stimulent sigur pentru performanţă este premierea celor mai bune lucrări ştiinţifice prezentate la nivelul fiecărui domeniu (agricultură, horticultură, ingineria resurselor animale şi alimentare, medicină veterinară) şi la secţiunea şcoli doctorale: premiul I, premiul II, premiul III şi menţiune.

Acest simpozion constituie un bun prilej pentru studenţii din universităţile agronomice din ţară şi din străinătate de a schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare şi prietenii. Studenţii străini vor avea oportunitatea de a-şi susţine lucrările în limba engleză.
Scopul activităţii Simpozionului Ştiinţific Studenţesc este de a descoperi potenţiale talente în rândul participanţilor, cu înclinaţii spre cercetare şi inovare; formarea deprinderilor de a scrie lucrări cu caracter ştiinţific şi încurajarea participanţilor în munca de cercetare, inovare şi dezvoltarea antreprenorială.

La această ediţie a simpozionului vor fi invitaţi să participe cu lucrări ştiinţifice studenţii, masteranzii şi doctoranzii din toate universătile agronomice, atât din ţară (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Regele Mihai I" din Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea din Craiova), cât şi din străinătate (Universitatea Agrară de Stat din Moldova), la unul din cele patru domenii, în funcţie de tematica abordată.
Participarea studenţilor la asemenea manifestare ştiinţifică va stimula, cu certitudine, dezvoltarea lor personală, noi idei de colaborare şi de cercetare în domeniul de pregătire al fiecăruia.

Regulament

Invitaţie

Afiş

Fişă de participare

Înscrierile pentru simpozion se fac prin fişa de participare disponibilă mai sus, în perioada 19 februarie - 2 aprilie 2024.
Fişa trebuie să fie completată în format electronic editabil şi apoi să fie trimisă la prodecanul facultăţii unde se înscrie lucrarea, respectiv:
 • pentru Facultatea de Agricultură - Prodecan, Conf. univ. dr. Otilia MURARIU
  e-mail: otiliamurariu@uaiasi.ro
 • pentru Facultatea de Horticultură - Prodecan, Conf. univ. dr. Lucia Cintia COLIBABA
  e-mail: cintia.colibaba@uaiasi.ro
 • pentru Facultatea de I. R. A. A. - Prodecan, Prof. univ. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU
  e-mail: radurazvan@uaiasi.ro
 • pentru Facultatea de Medicină Veterinară - Prodecan, Şef lucr. dr. Dragoş ANIŢĂ
  e-mail: danita@uaiasi.ro

Reguli de tehnoredactare a lucrărilor

Secţiuni

În cadrul simpozionului pot participa studenţi înscrişi la formele licenţă, master şi doctorat, în cadrul a cinci secţiuni:
 • Secţiunea "Agricultură" pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea "Horticultură" pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea "Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare" pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea "Medicină Veterinară" pentru studenţii la licenţă
 • Secţiunea "Şcoli doctorale", pentru studenţii Şcolilor doctorale "Ştiinţe ingineresti" şi "Ştiinţe medicale"

Volum curent

Volumele rezumatelor din anii anteriori

Rapoarte

Premii 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook