prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Simpozion ştiinţific studenţescSimpozion ştiinţific studenţesc

27-28 aprilie 2023


Simpozionul Ştiinţific Studenţesc este o manifestare de tradiţie în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi (IULS), desfăşurându-se, de obicei, în primăvara fiecărui an.
Scopul Simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţii participanţi pe parcursul pregătirii profesionale, precum şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între participanţi.

În acest an simpozionul se va desfăşura on site, în perioada 27-28 aprilie 2023.

Date generale

Regulament

Invitaţie

Afiş

Fişă de participare

Înscrierile pentru simpozion se fac prin fişa de participare disponibilă mai sus, în perioada 1 martie - 10 aprilie 2023.
Fişa trebuie să fie completată în format electronic editabil şi apoi să fie trimisă la prodecanul facultăţii unde se înscrie lucrarea, respectiv:
 • pentru Facultatea de Agricultură - Prodecan, Conf. univ. dr. Florin Daniel LIPŞA,
  e-mail: flipsa@uaiasi.ro
 • pentru Facultatea de Horticultură - Prodecan, Conf. univ. dr. Elena Liliana CHELARIU
  e-mail: julia@uaiasi.ro
 • pentru Facultatea de I. R. A. A. - Prodecan, Prof. univ. dr. Constantin PASCAL
  e-mail: pascalc@uaiasi.ro
 • pentru Facultatea de Medicină Veterinară - Prodecan, Şef lucr. dr. Dragoş ANIŢĂ
  e-mail: danita@uaiasi.ro

Reguli de tehnoredactare a lucrărilor

Secţiuni

În cadrul simpozionului pot participa studenţi înscrişi la formele licenţă, master şi doctorat, în cadrul a cinci secţiuni:
 • Secţiunea "Agricultură" pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea "Horticultură" pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea "Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare" pentru studenţii la licenţă şi master
 • Secţiunea "Medicină Veterinară" pentru studenţii la licenţă
 • Secţiunea "Şcoli doctorale", pentru studenţii Şcolilor doctorale "Ştiinţe ingineresti" şi "Ştiinţe medicale"

Volum curent

Volumele rezumatelor din anii anteriori

Rapoarte

Premii 
 
Copyright © 2023 USV Iaşi | Ultima actualizare: 7 decembrie 2023

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook