Centrul de Cercetări Horticole

Centrul de Cercetări Horticole a fost înfiinţat în anul 2001 în cadrul Facultăţii de Horticultură din U.S.A.M.V. Iaşi, când Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice din învăţământul Superior îl recunoaşte ca fiind centru de cercetare tip „B", cu atribuţiuni pe toată zona de influenţă.

Cel care a pus bazele Centrului de Cercetări Horticole a fost regretatul profesor Gică Grădinariu, care a înţeles rolul important al cercetării şi, prin toată activitatea sa, a contribuit la formarea echipelor de cercetători, promovarea tematicilor moderne şi atragerea de fonduri care să susţină dezvoltarea centrului.

Scopul activităţii Centrul de Cercetări Horticole este de conservare, dezvoltare, aplicare şi promovare a creaţiei ştiinţifice în domeniul cercetării şi producţiei horticole la nivel zonal şi naţional.

Prin activităţile desfăşurate, elaborează şi derulează programe de cercetare ştiinţifică, de consultanţă, de service şi de cooperare zonală, naţională şi internaţională, în domenii specifice horticulturii.

Centrul de Cercetări Horticole este reprezentat de două laboratoare principale de cercetare (Laboratorul de Pomicultură şi Laboratorul de Oenologie), la care se adaugă şi laboratoarele de la celelalte discipline ale facultăţii (Legumicultură, Viticultură, Floricultură), la rândul lor cu o dotare deosebită.

Certificat centrul de cercetari horticole

Laboratorul de pomicultură

Direcţiile principale de cercetare:

- realizarea altoirii „in vitro”;

- studii anatomo-morfologice şi fiziologice ale combinaţiilor altoi-portaltoi cu grade diferite de compatibilitate obţinute „in vivo” şi „in vitro”;

- monitorizarea unor indicatori biochimici implicaţi în procesele de regenerare tisulara „in vivo” şi „in vitro” în vederea selectării unor potenţiali markeri biochimici pentru evidenţierea timpurie a incompatibilităţii la altoire;

- sinteza datelor referitoare la asociaţiile altoi-portaltoi de tip păr-gutui, elucidarea unor cauze ale sistemului complex ce sta la baza graduării compatibilităţii şi testarea tehnicilor elaborate asupra altor specii de pomi (prun şi cais);

- selectarea genelor valoroase şi de importanţă economică la diferite specii horticole, prin tehnici de ameliorare moderne şi stocarea acestora în cultivare noi, superioare, competitive din punct de vedere tehnologic şi economic cu standardele europene.

Laboratorul de pomicultura

Laboratorul de oenologie

Are sediul în incinta fermei didactice horticole „Vasile Adamachi”. De Laboratorul de Oenologie aparţin: staţia de vinificaţie, un depozit de păstrare a probelor şi un atelier-şcoală de prelucrare a produselor horti-viticole. De asemenea, Laboratorul de Oenologie are o strânsă şi veche relaţie de colaborare cu Academia Română – Centrul de Cercetări pentru Oenologie.

Direcţiile principale de cercetare:

- caracteristicile vinurilor din România;

- tehnologia vinurilor spumante şi a altor vinuri speciale; limpezirea, stabilizarea şi condiţionarea vinurilor;

- aspecte ce decurg din aplicarea diverselor tehnologii de vinificare;

- efecte metabolice, vasculare, hepatoprotectoare, hipocolesterolemiante ale polifenolilor;

- potenţialul oenologic al soiurilor din cultură;

- cinetica chimică ce se stabileşte în evoluţia vinurilor;

- compuşii polifenolici în contextul aplicării diferitelor tratamente şi tehnologii;

- metode fizico-chimice de identificare a fraudelor;

- controlul calităţii produselor viti-vinicole;

- noi mijloace fizice pentru îmbunătăţirea calităţii vinului;

- tipicitatea şi autenticitatea vinurilor;

- remanenţa unor compuşi folosiţi în tratamentele fito-sanitare.

Laboratorul de oenologie Laboratorul de oenologie