Date de contact

Nume:   COTEA V.
Prenume:   VALERIU
Data naşterii:   20.05.1960
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 519
Fax:   +40 232 407 519
E-mail:   vcotea@iuls.ro
Competențe:
 1. Oenologie
 2. Tehnologii speciale de vinificație
 3. Analiza senzorială
 4. Controlul și analiza calității băuturilor
 5. Tehnologia distilatelor
 6. Tehnologia berii
 7. Analiza și expertizarea produselor agro-alimentare
Domenii de cercetare:
 1. Chimia vinului
 2. Autenticitatea vinurilor
 3. Maturarea vinurilor în contact cu diferite materiale
 4. Compușii bioactivi din vin
 5. Compușii fenolici din struguri și vin
 6. Tehnologii inovative în industria alimentară
 7. Utilizarea nanomaterialeler în industria alimentară
 8. Analiza senzorială a băuturilor
Lucrări științifice:

Număr total: 430 ( )

 1. SCUTARAȘU ELENA CRISTINA, LUCHIAN CAMELIA ELENA, VLASE LAURIAN, NAGY KATALIN, COLIBABA LUCIA CINTIA, TRINCĂ LUCIA CARMEN, COTEA VALERIU, 2022 - Influence Evaluation of Enzyme Treatments on Aroma Profile of White Wines, Agronomy 12(11):2897. https://doi.org/10.3390/agronomy12112897.
 2. LUCHIAN CAMELIA ELENA, SCUTARAȘU ELENA CRISTINA, COLIBABA LUCIA CINTIA, GROSARU DRAGOȘ, COTEA VALERIU, 2023 - Studies on the Enhancement of Sparkling Wine and Chocolate Pairing through Compositional Profile Analysis, Foods, 12(18): 3516. https://doi.org/10.3390/foods12183516.
 3. COTEA V. VALERIU, FOCEA CRISTIAN MIHAI, LUCHIAN CAMELIA ELENA, LUCIA CINTIA COLIBABA, ELENA CRISTINA SCUTARAȘU, NICULAUA MARIUS, ZAMFIR CĂTĂLIN IOAN, POPÎRDĂ ANDREEA, 2021 – Influence of different commercial yeasts on volatile fraction of sparkling wines, Foods, 10 (2):247, FI 4,092. https://doi.org/10.3390/foods10020247.
 4. CHRISTOFI STEFANIA, KATSAROS GEORGE, MALLOUCHOS, COTEA VALERIU, KALLITHAKA STAMATINA, 2021 – Reducing SO2 content in wine by combining high pressure and glutathione addition, OenoOne 55(1):235-252, FI 2,305. https://doi.org/20870/oeno-one.2021.55.1.4558.
 5. DUMITRIU (GABUR) GEORGIANA-DIANA, TEODOSIU CARMEN, GABUR, I., COTEA V.V., PEINADO R.A., LOPEZ DE LERMA NIEVES, 2019, Evaluation of Aroma Compounds in the Process of Wine Ageing with Oak Chips, FOODS , Volume: 8 , Issue: 12, Article Number: 662, DOI: 10.3390/foods8120662.
 6. POPÎRDĂ ANDREEA, LUCHIAN CAMELIA ELENA, COLIBABA LUCIA CINTIA, FOCEA ELENA CORNELIA, NICOLAS SEBASTIEN, NORET LAURENCE, CIOROIU IONEL BOGDAN, GOURGEON RÉGIS, COTEA VALERIU, 2022 - Carbon-Isotope Ratio (δ13C) and Phenolic-Compounds Analysis in Authenticity Studies of Wines from Dealu Mare and Cotnari Regions (Romania), Agronomy 12(10):2286. https://doi.org/10.3390/agronomy12102286.
 7. KAMAL FATIMA ZAHRA, STANCIU GABRIELA DUMITRITA, LEFTER RADU, COTEA VALERIU, NICULAUA MARIUS, ABABEI DANIELA CARMEN, CIOBICA ALIN, ECH-CHAHAD ABDELLAH, 2022 - Chemical Composition and Antioxidant Activity of Ammi visnaga L. Essential Oil, Antioxidants (Basel) 10 (11):347. https://doi.org/3390/antiox11020347.
 8. VARARU FLORIN, MORENO-GARCÍA, NICULAUA MARIUS, COTEA V. VALERIU, MAYÉN MANUEL, MORENO JUAN JOSÉ, 2021 – Heavy metals assessment in the major stages of winemaking: Chemometric analysis and impacts on human health and environment, Lebensmittel-Wissenschaft und-Techologie 129(2):109575, FI 4,952. https://10.1016/j.lwt.2020.109575.
 9. PEINADO A. RAFAEL, DE LERMA NIEVES LÓPEZ, DUMITRIU GEORGIANA DIANA, COTEA V. VALERIU, 2020 – Volatilome fingerprint of red wines aged with chips or staves: Influence of the aging time and toasting degree, Food chemistry, 310:125801, FI 7.514. http://10.1016/j.lwt.2020.109575.
 10. DUMITRIU GEORGIANA-DIANA, LOPEZ DE LERMA NIEVES, ZAMFIR C.I., COTEA V.V., PEINADO R., 2017, Volatile and phenolic composition of red wines subjected to aging in oak cask of different toast degree during two periods of time, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, Volume: 86, pag: 643-651.
 11. COTEA V.V., LUCHIAN CAMELIA-ELENA, BÂLBĂ N., NICULAUA M., 2012, Mesoporous silica SBA-15, a new adsorbent for bioactive polyphenols from red wine. Analytica Chimica Acta, 2012, no. 732, p. 180-185.
 12. SCHLESIER K.; FAUHL-HASSEK C.; FORINA M.; COTEA V.V.; KOCSI E.; SCHOULA R.; JAARSVELD F. VAN; WITTKOWSKI R., 2009, Characterisation and determination of the geographical origin of wines. Part I: Overview, European Food Research and Technology. Quelle: 230 (1) 1-13, ISSN/ISBN: 1438-2377.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 39 ( )

 1. COTEA V.V., 2005, Tehnologia vinurilor efervescente, Editura Academiei Româna, Bucuresti, ISBN 973-27-1198-1, 250 pag.
 2. POMOHACI N., GHEORGHITA M., IUORAS R., STOIAN V., COTRAU A., COTEA V.V., 1990, Oenologie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, ISBN 973-30-0486-3, 276 pag.
 3. COTEA VICTORIA, COTEA V.V., 1996, Viticultura ampelografie si oenologie, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, ISBN 973-30-4207-2, 359 pag.
 4. COTEA, V.D., BARBU, N., GRIGORESCU, C., COTEA, V.V., 2000, Podgoriile si vinurile Romaniei, Editura Academiei Romane, Bucuresti, ISBN 973-27-0752-6, 604 pag.
 5. POMOHACI, N., STOIAN, V., GHEORGHITA, M., SIRGHI, C., COTEA, V.V., NAMOLOSANU, I., 2000, Oenologie. Volumul 1: Prelucrarea strugurilor si producerea vinurilor. Editura Ceres, Bucuresti, ISBN 973-40-0471-9, 367 pag.
 6. POMOHACI, N., COTEA, V.V., STOIAN, V., NAMOLOSANU, I., POPA, A., SIRGHI, C., ANTOCE, ARINA, 2001, Oenologie. Volumul 2: Ingrijirea, stabilizarea si imbutelierea vinurilor. Constructii si echipamente vinicole. Editura Ceres, Bucuresti, ISBN 973-40-0543-X, 399 pag.
 7. COTEA, V.D., BARBU, N., GRIGORESCU, C., COTEA, V.V., 2003, Podgoriile si vinurile Romaniei, Editia a II-a (revazuta), Editura Academiei Romane, Bucuresti, ISBN 973-27-0978-2, 390 pag.
 8. POMOHACI, N., STOIAN, V., GHEORGHITA, M., COTEA, V.V., NAMOLOSANU, I., 2005, Prelucrarea strugurilor si producerea vinurilor. Editura Ceres, Bucuresti, ISBN 973-40-0734-3, 367 pag
 9. COTEA V.D., CIUBOTARU M., BARBU N.N., COTEA V.V., MAGAZIN P.G., GRIGORESCU C.C., 2006, Podgoria Cotnari, Editura Academiei Române, Bucuresti, ISBN 973-27-1220-1, 653 pag.
 10. COTEA V.V., COTEA D.V., 2006, Tehnologii de producere a vinurilor, Editura Academiei Româna, Bucuresti, ISBN 973-27-1470-0, 469 pag.
 11. COTEA V.V., ANDREESCU F., 2008, România – Tara vinului, Editura AdLibri, ISBN 978-973-7887-65-8, 152 pag
 12. COTEA D.V., ZANOAGA V.C., COTEA V.V., 2009 - Tratat de oenochimie, volumul II, Editura Academiei Romane, Bucureşti, ISBN 978-973-27-1851-3,.750 p.
 13. COTEA D.V., ZANOAGA V.C., COTEA V.V., 2009 - Tratat de oenochimie, volumul I, Editura Academiei Romane, Bucureşti, ISBN 978-973-27-1761-5, 684p.
 14. COTEA V.V., ZANOAGA V.C., COTEA D.V., 2010, Oenologie. Construcţii, vase si utilaje vinicole, Editura Academiei Romane, Bucureşti, ISBN 978-973-27-2020-2, 594 p.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 24 ( )

 1. Establishing of a Data Bank for Analytical Parameters for Wines from Third Countries (Stabilirea unei bănci de date pentru parametri analitici a vinurilor din ţări terţe), G6RD-CT-2001-00646-WINE DB (2001 – 2005)- proiect finanțat de Comunitatea Europeana în cadrul programului "Competitive and Sustainable Growth". FP5. Membru în Comitetul director.
 2. Acreditarea laboratorului de oenologie pentru încercări si analize fizico-chimice la must, vin si alte băuturi alcoolice (2004-2006), Contract INFRAS nr. 544, director.
 3. Dezvoltarea infrastructurii si extinderea competentelor laboratorului de oenologie pentru încercări si analize fizico-chimice la must, vin si alte băuturi alcoolice (2006-2007), CEEX Modulul 4, director.
 4. Studiul polimorfismului genetic la soiurile de vita de vie cultivate pentru stabilirea amprentei genetice a vinurilor (2007-2010), PN II, Modul Parteneriate, responsabil partener.
 5. Analiza oportunităților de adaptare a ecosistemelor viticole românești la noul context competitiv şi de mediu, POSCCE-A2-O2.1.2-2009-2 ID.653, cod SMIS-CSNR 12596 (2010-1013), responsabil științific.
 6. Extinderea infrastructurii de cercetare a laboratorului de Oenologie in scopul creșterii performantei pentru a răspunde la prioritățile de cercetare-dezvoltare europene (2007-2009), PN II Modul Capacitați, director.
 7. Cercetări privind managementul alcoolului in vederea producerii de vinuri cu grad alcoolic scăzut (2019-2022) ADER 7.5.5., membru.
 8. AdDaptation of Viticulture to CLImate change : High resolution observations of adaptation scenarii for viticulture – ADVICLIM. Grant agreement no.: LIFE13 ENV/FR/001512 (2014-2019), membru.
 9. Valorificarea terenurilor viticole din zona colinară a Moldovei în condițiile aplicării unei agriculturi durabile, CEEX 4/2005, director.
 10. Modernizarea laboratorului de oenologie prin completarea bazei materiale de cercetare in vederea asigurării performantei la nivelul standardelor internaţionale (2004), CNCSIS 94, tip E, director.
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) (din 2016)
 2. Prorector (2008 – 2012)
 3. Prodecan (2004 – 2008)
 4. Președinte al Patronatului Național al Viei și Vinului (din 2002)
 5. Membru în Consiliul Științific al Institutului de Cercetare Geisenheim, Germania (2008 – 2012)
 6. Membru în Comitetul Științific și Tehnic al Organizației Internaționale a Viei și Vinului (O.I.V.) (din 2001)
 7. Coordonator al Centrului de Cercetări pentru Oenologie – Academia Română Filiala Iași (din 2011).
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Membru al Societăţii Române de Retrologie Agrară (2003-prezent).
 2. Membru al Societăţii Române de Horticultura (2000-prezent).
 3. Membru al Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România (A.D.A.R.) (1998-prezent).
 4. Membru al Oficiului Naţional al Viei si Vinului (O.N.V.V.) (1997-prezent).
 5. Expert în grupul de lucru "Practici Oenologice" din cadrul Direcţiei Generale Agricultura, Comisia Europeana (2007-prezent).
 6. Membru al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor si Scriitorilor de Vinuri si Băuturi Spirtoase (FIJEV) (2006-prezent).
 7. Expert al Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (1998-prezent).
 8. Membru al „International Society for Horticulture Science”, Belgia.
 9. Membru corespondent al Academiei Române (din 2019)
 10. Membru titular al Academiei de Științe Agricole si Silvice (A.S.A.S.) (din 2009). Membru corespondent (2004-2009).
 11. Membru corespondent al Academiei Elvețiene a Vinului (2001-prezent).
 12. Membru corespondent al Academiei Italiene a Viei si Vinului (2002-prezent).
 13. Membru în Consiliul pe Produs "Struguri, must, vin, produse pe baza de vin şi produse procesate" din cadrul M.A.D.P.R. (membru în Comitetul Director) (2004-2008)
 14. Membru în Comitetul de Revizie al Oficiului Internaţional al Viei si Vinului, coordonat de cabinetul de consultanta si audit Arthur Anderson (1998-2001)
 15. Secretar Științific al Comisie de Oenologie din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (2018 – prezent).
 16. Vicepreşedinte al Comisie de Oenologie din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (2015 - 2018).
 17. Preşedinte al Comisie de Oenologie din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (2012 – 2015).
 18. Preşedinte al Grupului de Experţi “Specificaţii ale produselor oenologice” din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (2007-2013).
 19. Preşedintele Grupului de Experţi “Codul Internaţional al Practicilor Oenologice” din cadrul O.I.V. (2001-2007)