Date de contact

Nume:   COTEA
Prenume:   VALERIU
Data naşterii:   20.05.1960
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 519
Fax:   +40 232 407 519
E-mail:   vcotea@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Oenologie
 2. Tehnologii speciale de vinificație
 3. Analiza senzorială
 4. Controlul și analiza calității băuturilor
 5. Tehnologia distilatelor
 6. Tehnologia berii
 7. Analiza și expertizarea produselor agro-alimentare
Domenii de cercetare:
 1. Chimia vinului
 2. Autenticitatea vinurilor
 3. Maturarea vinurilor în contact cu diferite materiale
 4. Compușii bioactivi din vin
 5. Compușii fenolici din struguri și vin
 6. Tehnologii inovative în industria alimentară
 7. Utilizarea nanomaterialeler în industria alimentară
 8. Analiza senzorială a băuturilor
Lucrări științifice:

Număr total: 445 ( )

 1. Scutarașu Elena Cristina, Teliban Iulian Valentin, Zamfir Cătălin Ioan, Luchian Camelia Elena, Colibaba Lucia Cintia, Cotea V. Valeriu, 2021 – Effect of different winemaking conditions on organic acids compounds of white wines, Foods, 10:2569, FI 4,35. https://doi.org/10.3390/ foods10112569.
 2. Cotea V. Valeriu, Focea Cristian Mihai, Luchian Camelia Elena, Lucia Cintia Colibaba, Elena Cristina Scutarașu, Niculaua Marius, Zamfir Cătălin Ioan, Popîrdă Andreea, 2021 – Influence of different commercial yeasts on volatile fraction of sparkling wines, Foods, 10 (2):247, FI 4,092. https://doi.org/10.3390/foods10020247.
 3. Popîrdă Andreea, Luchian Elena Camelia, Cotea V. Valeriu, Colibaba Lucia Cintia, Scutarașu Elena Cristina, Toader Ana Maria, 2021 – A review of representative methods used in wine authentication, Agriculture, 11(3):225, FI 2,07. https://doi.org/10.3390/agriculture11030225.
 4. Dumitriu, Georgiana Diana, Teodosiu Carmen, Moroșanu Irina, Plavan Oana, Gabur Iulian, Cotea V. Valeriu, 2021 – Heavy metals assessment in the major stages of winemaking: Chemometric analysis and impacts on human health and environment, Journal of Food Composition and Analysis, 100:103935, FI 4,556. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2021.103935.
 5. Vararu Florin, Moreno-García, Niculaua Marius, Cotea V. Valeriu, Mayén Manuel, Moreno Juan José, 2021 – Fermentative volatilome modulation of Muscat Ottonel wines by using yeast starter cultures, Lebensmittel-Wissenschaft und-Techologie 129(2):109575, FI 4,952. https://10.1016/j.lwt.2020.109575.
 6. Dumitru Georgiana Diana, Teodosiu Carmen, Gabur Iulian, Cotea V. Valeriu, Peinado Rafael A., López de Lerma Nieves, 2021 - Alternative winemaking techniques to improve the content of phenolic and aromatic compounds in wines, Agriculture, 11(3), 223, FI 2,925 https://doi.org/10.3390/agriculture11030233.
 7. Scutarașu Elena Cristina, Luchian Camelia Elena, Vlase Laurian, Colibaba Lucia Cintia, Gheldiu Ana Maria, Cotea V. Valeriu, 2020 – Evolution of phenolic profile of white wines treated with enzymes, Food chemistry, 340:127910, FI 6,3. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127910.
 8. Christofi Stefania, Katsaros George, Mallouchos, Cotea Valeriu, Kallithaka Stamatina, 2021 – Reducing SO2 content in wine by combining high pressure and glutathione addition, OenoOne 55(1):235-252, FI 2,305. https://doi.org/10.20870/oeno-one.2021.55.1.4558.
 9. Peinado A. Rafael, de Lerma Nieves López, Dumitriu Georgiana Diana, Cotea V. Valeriu, 2020 – Volatilome fingerprint of red wines aged with chips or staves: Influence of the aging time and toasting degree, Food chemistry, 310:125801, FI 7.514. http://10.1016/j.lwt.2020.109575.
 10. COTEA V.V., LUCHIAN CAMELIA, NICULAUA M. ZAMFIR C.I., MORARU I. NECHITA B.C., COLIBABA CINTIA, 2018, Evaluation of Phenolic Compounds Content in Grape Seeds, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, Volume: 17, Issue: 4, pag. 795-802, (factor impact = 1,186 în 2018).
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 26 ( )

 1. COTEA, V.D., BARBU, N., GRIGORESCU, C., COTEA, V.V., 2000, Podgoriile si vinurile Romaniei, Editura Academiei Romane, Bucuresti, ISBN 973-27-0752-6, 604 pag.
 2. POMOHACI, N., STOIAN, V., GHEORGHITA, M., SIRGHI, C., COTEA, V.V., NAMOLOSANU, I., 2000, Oenologie. Volumul 1: Prelucrarea strugurilor si producerea vinurilor. Editura Ceres, Bucuresti, ISBN 973-40-0471-9, 367 pag.
 3. POMOHACI, N., COTEA, V.V., STOIAN, V., NAMOLOSANU, I., POPA, A., SIRGHI, C., ANTOCE, ARINA, 2001, Oenologie. Volumul 2: Ingrijirea, stabilizarea si imbutelierea vinurilor. Constructii si echipamente vinicole. Editura Ceres, Bucuresti, ISBN 973-40-0543-X, 400 pag.
 4. COTEA V.V., 2005, Tehnologia vinurilor efervescente, Editura Academiei Româna, Bucuresti, ISBN 973-27-1198-1, 250 pag.
 5. COTEA V.D., CIUBOTARU M., BARBU N.N., COTEA V.V., MAGAZIN P.G., GRIGORESCU C.C., 2006, Podgoria Cotnari, Editura Academiei Române, Bucuresti, ISBN 973-27-1220-1, 653 pag.
 6. COTEA V.V., COTEA D.V., 2006, Tehnologii de producere a vinurilor, Editura Academiei Româna, Bucuresti, ISBN 973-27-1470-0, 469 pag.
 7. COTEA D.V., ZANOAGA V.C., COTEA V.V., 2009, Tratat de oenochimie, volumul I, Editura Academiei Romane, Bucureşti, ISBN 978-973-27-1761-5, 684 p.
 8. COTEA D.V., ZANOAGA V.C., COTEA V.V., 2009, Tratat de oenochimie, volumul II, Editura Academiei Romane, Bucureşti, ISBN 978-973-27-1851-3,.750 p.
 9. COTEA V.V., ZANOAGA V.C., COTEA D.V., 2010, Oenologie. Construcţii, vase si utilaje vinicole, Editura Academiei Romane, Bucureşti, ISBN 978-973-27-2020-2, 594 p.
 10. NEACŞU I., COTEA V.V., ZĂNOAGĂ C.V., COTEA D.V., 2012, Oenologie. Biologie celulară şi microbiologie, Editura Academiei Române, Bucureşti, ISBN 978-973-27-2196-4, 622 p.
 11. COTEA D.V., ZANOAGA V.C., COTEA V.V., 2014, Treatise of Oenochemistry, Volume I, Editura Academiei Romane, București, ISBN 978-973-27-2457-6, 612 p.
 12. COTEA D.V., ZANOAGA V.C., COTEA V.V., 2019, Treatise of Oenochemistry, Volume II, Editura Academiei Romane, Bucureşti, ISBN 978-973-27-2457-6, 692 p.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 24 ( )

 1. 2016-2018, Responsabil partener, Creșterea performantei tehnologice in producția de struguri si vin din centrul viticol Averești-Podgoria Huși, prin adaptarea tehnologiilor la potențialul viticol al arealului-AVEVINPERFROM”. Bridge-Grant -7BG-2016. 
 2. 2013-2015, Director proiect, Dezvoltarea infrastructurii pentru eficientizarea activităților tehnologice și implementarea unor metode neconvenționale de îmbunătățire a calității băuturilor alimentare – INFRATEHNOBEV. ID nr. 881; Contract nr. 436/07.01.2013; SMIS-CSNR 13983, 
 3. 2010-2013, Responsabil ştiinţific enologie, Analiza oportunităţilor de adaptare a ecosistemelor viticole româneşti la noul context competitiv şi de mediu, POSCCE-A2-O2.1.2-2009-2 ID.653, cod SMIS-CSNR 12596. 
 4. 2007-2010, Responsabil partener, Studiul polimorfismului genetic la soiurile de vita de vie cultivate pentru stabilirea amprentei genetice a vinurilor, PN II, Modul Parteneriate. 
 5. 2007-2009, Director, Extinderea infrastructurii de cercetare a laboratorului de Oenologie in scopul creșterii performantei pentru a răspunde la prioritățile de cercetare-dezvoltare europene, PN II Modul Capacitați. 
 6. 2006-2008, Responsabil partener, Studiul stabilizării şi condiționării vinurilor prin tratamentul cu plasma rece, CEEX nr. 117, 380.000 Lei. 
 7. 2005-2008, Director, Elaborarea unui sistem de trasabilitate în sectorul de producție viti-vinicol în vederea îmbunătățirii siguranței alimentare, CEEX nr. 10. 
 8. 2006-2007, Director, Dezvoltarea infrastructurii si extinderea competentelor laboratorului de oenologie pentru încercări si analize fizico-chimice la must, vin si alte băuturi alcoolice, CEEX Modulul 4. 
 9. 2001-2002, Director, Crearea unui laborator pentru controlul gradului de poluare si al calităţii produselor horticole necesare instruirii studenţilor Contractul grant Banca Mondiala - CNFIS 45153 – 82, 81.797 USD. 
 10. 2001- 2005, Membru în Comitetul Director, G6RD-CT-2001-00646-WINE DB - Establishing of a Data Bank for Analytical Parameters for Wines from Third Countries (Stabilirea unei bănci de date pentru parametri analitici a vinurilor din ţări terţe), proiect finanțat de Comunitatea Europeana in cadrul programului "Competitive and Sustainable Growth". FP5.
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) (din 2016)
 2. Prorector (2008 – 2012)
 3. Prodecan (2004 – 2008)
 4. Președinte al Patronatului Național al Viei și Vinului (din 2002)
 5. Membru în Consiliul Stiintific al Institutului de Cercetare Geisenheim, Germania (2008 – 2012)
 6. Membru în Comitetul Stiintific și Tehnic al Organizației Internaționale a Viei și Vinului (O.I.V.) (din 2001)
 7. Coordonator al Centrului de Cercetări pentru Oenologie – Academia Română Filiala Iași (din 2011).
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Membru corespondent al ACADEMIEI ROMÂNE (din 2019)
 2. Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole si Silvice (A.S.A.S.) (din 2009). Membru corespondent ASAS (2004-2009).
 3. Membru corespondent al Academiei Elvețiene a Vinului (din 2001).
 4. Membru corespondent al Academiei Italiene a Viei si Vinului (din 2002).
 5. Secretar Științific al Comisie de Oenologie din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (2018 - prezent).
 6. Vicepreşedinte al Comisie de Oenologie din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (2015 - 2018).
 7. Preşedinte al Comisie de Oenologie din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (2012 – 2015).
 8. Preşedinte al Grupului de Experţi “Specificații ale produselor oenologice” din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Viei si Vinului (O.I.V.) (2007-2013).
 9. Preşedintele Grupului de Experţi “Codul Internaţional al Practicilor Oenologice” din cadrul O.I.V. (2001-2007).
 10. Președinte al Societății Române a Horticultorilor – Filiala Iași (SRH) (din 2013)