Date de contact

Nume:   GABUR
Prenume:   GEORGIANA-DIANA
Data naşterii:   20.09.1988
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 520
E-mail:   diana.gabur@iuls.ro
Competențe:
 1. Managementul integrat al deșeurilor;
 2. Monitorizarea și diagnoza calității mediului;
 3. Evaluarea impactului de mediu;
 4. Biotehnologii de valorificare a deșeurilor;
 5. Ecologie și protecția mediului;
 6. Tehnologii cu impact redus asupra mediului
Domenii de cercetare:
 1. Identificarea pesticidelor și metalelor grele;
 2. Impacturi și riscuri asupra mediului și sănătății umane produse de compușii toxici;
 3. Valorificarea produselor și subproduselor agricole în contextul bioeconomiei circulare;
 4. Restaurarea durabilă a ecosistemelor;
 5. Metabolomica în domeniul horticol;
Lucrări științifice:

Număr total: 36 dintre care 22 ISI si 14 BDI ( )

 1. Dumitriu (Gabur), G.-D.; Sánchez-Suárez, F.; Peinado, R.A.; Cotea, V.V.; de Lerma, N.L.; Gabur, I.; Simioniuc, V. 2024 - Metabolomics of Red Wines Aged Traditionally, with Chips or Staves. Foods, 13, 196, Impact factor: 5.2, Q1, https://doi.org/10.3390/foods13020196.
 2. Dumitriu (Gabur), G.-D., Gabur, I., Cucolea, E.I., Costache, T., Rambu, D., Cotea, V.V., Teodosiu, C. 2022 - Investigating Six Common Pesticides Residues and Dietary Risk Assessment of Romanian Wine Varieties. Foods, 11(15), 2225, Impact factor: 5.561, Q1, org/10.3390/foods11152225.
 3. Tucker, S., Dumitriu (Gabur), G.-D.*; Teodosiu, C. 2022 - Pesticides Identification and Sustainable Viticulture Practices to Reduce Their Use: An Overview. Molecules, 27, 8205, Impact factor: 4.927, Q2,org/10.3390/molecules27238205.
 4. Dumitriu (Gabur), G.D., Teodosiu, C., Morosanu, I., Plavan, O., Gabur, I., Cotea, V.V. 2021 - Heavy metals assessment in the major stages of winemaking: Chemometric analysis and impacts on human health and environment. Journal of Food Composition and Analysis, 100, 10393, Impact factor: 4.556, Q1,org/10.1016/j.jfca.2021.103935.
 5. Dumitriu (Gabur), G.D., Teodosiu, C., Gabur, I., Cotea, V.V., Peinado, R.A., López de Lerma, N. 2021 - Alternative winemaking techniques to improve the content of phenolic and aromatic compounds in wines. Agriculture (Switzerland), Open Access, 11(3), 2335, Impact factor: 3.408, Q1, org/10.3390/agriculture11030233.
 6. Dumitriu (Gabur), G.D., Peinado, R.A., Cotea, V. V., López de Lerma, N. 2020 - Volatilome fingerprint of red wines aged with chips or staves: influence of the aging time and toasting degree. Food chemistry, 310, 125801, Impact factor: 7.514, Q1, org/10.1016/j.foodchem.2019.125801.
 7. Dumitriu (Gabur), G.D., Teodosiu, C., Cotea, V. V., Peinado, R.A., Gabur, I., López de Lerma, N. 2020 - Study of volatile compounds of Romanian red wines aged with oak chips. Environmental Engineering and Management Journal, 19 (2), 229-234, Impact factor: 1.186.
 8. Dumitriu (Gabur), G.D., Teodosiu, C., Gabur, I., Peinado, R.A., Cotea, V. V., López de Lerma, N. 2019 - Evaluation of Aroma Compounds in the Process of Wine Ageing with Oak Chips. Foods, 8 (12), 662, Impact factor: 4.092, Q1,org/10.3390/foods8120662.
 9. Dumitriu, G.D., López de Lerma, N., Luchian, C.E., Cotea, V.V., Peinado, R.A. 2018 - Study of the potential use of mesoporous nanomaterials as fining agent to prevent protein haze in white wines and its impact in major volatile aroma compounds and polyols. Food chemistry, 240, 751-758, Impact Factor: 5.399, Q1, org/10.1016/j.foodchem.2017.07.163.
 10. Dumitriu, G.D., López de Lerma, N., Cotea, V.V., Zamfir, C., Peinado, R.A. 2017 - Volatile and phenolic composition of red wines subjected to aging in oak cask of different toast degree during two periods of time. LWT-Food Science and Technology, 86, 643-651, Impact Factor: 3.714, Q1, org/10.1016/j.lwt.2017.08.057.
 11. Dumitriu, G.D., López de Lerma, N., Cotea, V.V., Zamfir, C., Peinado, R.A. 2016 - Effect of aging time, dosage and toasting level of oak chips on the color parameters, phenolic compounds and antioxidant activity of red wines (var. Fetească neagră). European Food Research and Technology, 242, 2171–2180, Impact Factor: 2.056, Q2,org/10.1007/s00217-016-2714-0.
 12. Dumitriu, GD., Peinado, R.A., Peinado, J., López de Lerma, N. 2015 - Grape pomace extract improve the in vitro and in vivo antioxidant properties of wines from sun light dried Pedro Ximénez grapes. Journal of Functional Foods, 17, 380-387, Impact Factor: 3.973, Q1, org/10.1016/j.jff.2015.06.003.
 13. Dumitriu, G.D., López de Lerma, N., Cotea, V.V., Peinado, R.A. 2018 - Antioxidant activity, phenolic compounds and colour of red wines treated with new fining agents. Vitis, 57, 61-68, Impact Factor: 1.367, Q2, org/10.5073/vitis.2018.57.61-68.
 14. Dumitriu, G.D., Cotea, V.V., López de Lerma, N., Peinado, R.A., Teodosiu, C., Niculaua, M. 2018 – Characterization of 'Fetească neagră' red wines aged with oak staves: major volatile compounds, aromatic series and sensory analysis. Mitteilungen Klosterneuburg, 68(2), 97-106, Impact Factor: 0.217.
 15. Vararu, F., Moreno-Garcia, J., Moreno, J., Niculaua, M., Nechita, B., Zamfir, C., Odageriu, G., Colibaba, C., Dumitriu, G.D., Cotea, V.V. 2016 - Influence of acidic hydrolysis on the aroma composition of grape must. Mitteilungen Klosterneuburg, 66 (2), 198-206, Impact Factor: 0.140.
 16. Dumitriu, G.D., Teodosiu, C., Gabur, I., Moraru, I., Cotea, V.V. 2021 - Physicochemical and Sensory Characteristics of Red Wines. E-Health and Bioengineering Conference (EHB), DOI: 10.1109/EHB52898.2021.9657623.
 17. Gabur, I., Sârbu, T., Gabur, G.D., Simioniuc, V., Murariu, D. 2022 - Phenotypic Analysis of Vegetal Genetic Resources Bank “Mihai Cristea” Suceava Germplasm in North-East Romanian Field Conditions, E-Health and Bioengineering Conference (EHB), DOI: 10.1109/EHB55594.2022.9991613
 18. Dumitriu (Gabur), G.D., Teodosiu, C., Cotea, V. V., Peinado, R.A., López de Lerma, N. 2019 - Evaluation of Odor Activity Values and Aromatic Series in Red Wines Aged with American and French Oak Chips. Proceedings of the International Scientific Congress “Life sciences, a challenge for the future”, ©Filodiritto Editore – Proceedings, 166-170, ISBN 978-88-85813-63-2.
 19. Dumitriu (Gabur), G.D., Teodosiu, C., Morosanu, I., Jitar, O., Cotea, V.V. 2019 - Quantification of toxic metals during different winemaking stages. BIO Web of Conferences, Vol. 15, Article no 02024, DOI: 10.1051/bioconf/20191502024.
 20. Dumitriu, G.D., López de Lerma, N., Cotea, V.V., Peinado, R.A. 2018 - Application of mesoporous materials as fining agents for Pedro Ximénez wines. Advances in Food Science and Engineering, 2(1), 23-29, Open Access Journal ISSN: 2520-7105, DOI:10.22606/afse.2018.21003.
 21. Dumitriu, G.D., Cotea, V.V., Peinado, R.A., Lopez de Lerma, N., Luchian, E.C., Colibaba, C.L., Niculaua, M., Zamfir, C.I., Vararu, F., Odageriu, Ghe. 2016 - Mesoporous materials as fining agents in variety Cabernet Sauvignon wines. BIO Web of Conferences 7, 7, Article no 02011, DOI: 10.1051/bioconf/20160702011.
 22. Dumitriu, G.D., López de Lerma, N., Cotea, V.V., Niculaua, M., Peinado, R.A. 2016 - Enological parameters and total phenolic compounds in Fetească neagră wines aged with oak chips. Focusing on Modern Food Industry (FMFI), 5, 25-31, Open Access Journal ISSN: 2325-7016, DOI: 10.14355/fmfi.2016.05.004.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 2 ( )

 1. Dumitriu (Gabur), G.D., Teodosiu, C., Cotea, V.V. 2021 - Management of Pesticides from Vineyard to Wines: Focus on Wine Safety and Pesticides Removal by Emerging Technologies. IntechOpen, In Book Grapes and Wine, Edited by Antonio Morata, Iris Loira and Carmen González, DOI: 10.5772/intechopen.98991, ISBN 978-1-83969-642-8.
 2. Gabur, G.D. 2019 - Studii privind influența diferitelor procedee de maturare asupra capacității antiradicalice și a compușilor volatili la vinurile roșii, Editura Pim, ISBN 978-606-13-5087-2.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 5 ( )

 1. Grant de cercetare: “Identificarea pesticidelor din timpul procesului de vinificație și impacturile asupra mediului și sănătății umane”, instituția gazdă: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iași, cod proiect PN-III-P1-1.1-PD-2019-0652, perioada 2020-2022, finanțat de către UEFISCDI, buget: 246950 lei - Director de proiect
 2. Grant de cercetare: “Impacturi și riscuri asupra mediului și sănătății produse de compușii toxici în procesul de vinificație”, instituția gazdă: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iași, cod proiect PN-III-P1-1.1-PD-2016-0325, perioada 2018-2020, finanțat de către UEFISCDI, buget: 250000 lei - Director de proiect
 3. Grant de cercetare: “Studies regarding the influence of red wine maturation precesses on their anti-scavenging properties”, instituția gazdă: Universitatea Cordoba, perioada 09.09.2013-11.03.2014, finanțat de Școala Internațională Agro-Alimentară de doctorat eidA3 de la Universitatea Cordoba, buget: 6.360 Euro (suma totală pentru bursa) + 3300 Euro (suma alocată cercetării) - Director de proiect
 4. Grant de cercetare: “Studies regarding the influence of red wine ageing techniques on the antioxidant capacity and volatile compounds”, instituția gazdă: Universitatea Cordoba, perioada 01.03.2015-01.06.2015, finanțat cu sprijinul Fondului Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul POSDRU/159/1.5/S/132765 - Programe doctorale și postdoctorale pentru promovarea excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile prioritare – agronomic și medical veterinar, ale societății bazate pe cunoaștere, buget: 2928 Euro - Director de proiect
 5. Grant de cercetare: “Studies regarding the use of mesoporous silica molecular sieve materials in the winemaking technology”, instituția gazdă: Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Academia Română, Filiala Iași, perioada 01.01.2015 – 02.01.2016, finanțat de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV) buget: 7500 Euro - Director de proiect
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Asociația Română de Mediu (ARM)
 2. Societatea Română a Horticultorilor – Filiala Iași (SRH)
 3. Asociația Profesională a Horticultorilor și a Peisagiștilor
 4. Asociația Amicii Rozelor din România