Date de contact

Nume:   HEREA
Prenume:   MONICA ELENA
Data naşterii:   28.04.1985
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 543
Fax:  
E-mail:   mherea@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Cunoștințe avansate de entomologie, protecția plantelor, protecția plantelor și a mediului, protecția ecosistemelor, fitofarmacie și ecotoxicologie
Domenii de cercetare:
 1. Entomologie,
 2. Protecția plantelor,
 3. Protecția plantelor și mediul,
 4. Protecția culturilor de semințe,
 5. Protecția culturilor horticole ecologice
Lucrări științifice:

Număr total: 118 ( )

 1. Monica Herea, Tălmaciu Nela, Mocanu Ionela, Tălmaciu Mihai, 2023 - Contributions to the knowledge of coccinelid species (Coleoptera - Coccinelidae) from apple, corn and cabbage crops, Analele Universităţii din Craiova, seria Agricultură –Montanologie –Cadastru (Annals of the University of Craiova -Agriculture, Montanology, Cadastre Series) (52/2), p.174-177.
 2. Ștefan Ion Alfred, Tălmaciu Mihai, Tălmaciu Nela, Herea Monica, 2022-Research on the biology of Lobesia Botrana (Denis And Schiff.) in the context of the new climatic conditions in Moldova, Romania, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXVI, (1), Print ISSN 2285-5653, p.919-924.
 3. Tălmaciu Mihai, Tălmaciu Nela, Herea Monica, Croitoru Nichita, 2022- Comparative research on the structure, dynamics andabundance of beetles from some agricultural crops in Northern Moldova-Romania, Sectorul Agroalimentar - Realizări Și Perspective, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, p. 36-39.
 4. Perju Ionel, Tălmaciu Mihai, Tălmaciu Nela, Herea Monica, 2021- Observations on the structure, dynamics and abundance of existing arthropods in walnut orchards, Scientific Papers. Series B, Horticulture, p. 226-234, WOS:000712336700031.
 5. Herea Monica, Tălmaciu Mihai, Tălmaciu Nela, 2020 - Research on the biodiversity of harmful and useful species from some agricultural and horticultural crops in 2018, Lucrări Ştiinţifice, (63), seria Agronomie, USAMV Iași, p. 97-104.
 6. Herea Monica, Talmaciu Mihai, Boboc Cristina, Talmaciu Nela, 2019- Observations regarding the abundance, dynamics and damage caused by the Cydia pomonella L. and Adoxophyes reticulana Hb. in apple tree orchards, Proceedings of the International Scientific Congress “Life sciences, a challenge for the future” Filodiritto International Proceedings, p. 215-219.
 7. Herea Monica, Tălmaciu Nela, Mocanu Ionela, Tălmaciu Mihai 2019- Contributions to the knowlwdge of the structure of coleopters species collectef from the apple tree fruit orchards. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, SGEM Conference Proceedings, (19/ 5.1), p.125-133, ISBN 978-619-7408-84-3.
 8. Herea Monica, Talmaciu Mihai, Boboc Cristina, Talmaciu Nela, 2019 - Observations on existing arthropods fauna in some orchards, Lucrări Ştiinţifice Seria Horticultură, 62 (2), USAMV Iaşi, p. 87-92.
 9. Talmaciu Mihai, Talmaciu Nela, Miroiu Carmen, Herea Monica, 2017- Observations on flight dynamics of the leaf mining moth - Cameraria Ohridella Deschka & Dimic in 2014-2015, Proceedings of the VIII International Agricultural Symposium „AGROSYM“, Bosnia si Hertegovina, p. 1283-1289.
 10. Tălmaciu Mihai, Butnariu Gianina, Tălmaciu Nela, Herea Monica, 2016 - Observations regarding existing invertebrates from plum orchards, Current Trends in Natural Sciences (5/9), p. 47-54.
 11. Tălmaciu Mihai, Enea Cătălin Ioan, Brudea Valentin, Tălmaciu Nela, Herea Monica, 2015- The importance of research on the molecular level approach on plant defense against phytophagus. Lucrări Ştiinłifice Seria Horticultură, 58(1), p. 227-232, ISSN 1454-7376.
 12. Herea Monica, Tălmaciu Mihai, Tălmaciu Nela, 2011- Research on knowledge of species of insects belonging useful fauna in some cherry orchards from Iaşi County, Lucrări ştiinţifice,  Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, seria Horticultură, (54), p. 116-120.
 13. Herea Monica, Tălmaciu Mihai, Tălmaciu Nela, 2010– Researches on the structure, dynamics and abundance of coleoptera species in sweet cherry and sour cherry plantations, Analele Universităţii Din Craiova Seria Agronomie, Ed. Universitaria, XL/2, p. 149-155, ISSN 1841-8317
 14. Herea Monica, Tălmaciu Mihai, Nela Tălmaciu, 2010- Contributions to the knowledge of fauna of beetles (order Coleoptera) in some ecosystems of sweet cherry and sour cherry in Eastern Romania. Analele Universităţii din Craiova, seria Horticultura, Ed. Universitaria, XV (XLXI), p. 285-290.
 15. Talmaciu Mihai, Herea Monica, 2009 - The structure, dynamics and abundance of carabidae species from apple orchards, European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA), XXXIX Annual Meeting, Brno-Cehia, p. 1134-1141.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 1 ( )

 1. Herea Monica, Tălmaciu Mihai, 2020 - Îndrumător de lucrări practice de Entomologie, Editura Ion Ionescu de la Brad,Iași, 255p, ISBN: 978-973-147-366-6
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: ( )

Membru

 1. Contract cu agent economic- Nr. 8512/21.06.2017 ”Cercetări asupra unor factori de stres care pot influența cantitatea și calitatea producției la unele plante de cultură”. 60000LEI(curs mediu 2017 lei/euro: 4,4=13636euro)
 2. Contract PN-III-P2-2.1-BG-2016-0374/ 2016, cu tema "Covor vegetal adecvat pentru îmbunătățirea condițiilor de agroecosistem în livezi intensive cu măr". (Valoare 460.000 lei , curs mediu 2016 leu/euro: 4,4484).
 3. Contract cu agent economic- Nr. 19016/03.11.2021 "Cercetări pentru stabilirea de noi tehnologii de prevenire și combatere a dăunătorilor din unele culturi agricole, în condițiile Societății Agricole AGROIND Berezeni", (Valoare 60.000 lei=12123,6 Euro, curs mediu 2021 leu/euro: 4,9490).
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română a Horticultorilor, Iași
 2. Societatea Amicii Rozelor, Iași
 3. Asociația Fitosanitară de Vest, Timișoara