Date de contact

Nume:   SANDU
Prenume:   TATIANA
Data naşterii:   26.01.1969
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 560
Fax:   +40 232 260 650
E-mail:   tatiana_sandu@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Analize ale stării de vegetație , a ponderii și structurii vegetale în spațiile verzi;
 2. Analiza valorificării zonelor natural cu valoare de patrimoniu și a obiectivelor cu valoare peisagistică
 3. Comrpotarea trandafirului la atacul bolilor;
 4. Modalități de înmulțire și utilizare a plantelor lemnoase ornamentale în spațiile verzi
 5. Reconstrucția ecologică a peisajelor urbane.
Domenii de cercetare:
 1. Arboricultură ornamentală
 2. Reconstrucție ecologică
Lucrări științifice:

Număr total: 80 ( )

 1. Sandu Tatiana, Chelariu Elena-Liliana, 2006 - „Areas and obectives with remarcable landscape value from Iaşi city territory and their capitalization degree” Simpozionul Prospects for 3-rdMilennium AgricultureCluj-Napoca, Buletinul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, vol. 63, seria Horticultură, pg 418-418, ISSN 1454 – 2382. isiknowdlege.org
 2. Sandu Tatiana, Trofin, A.E., Bădeanu, M. Păduraru E., Bernardis R., Dascălu M., 2007 – „Observations regardisng the forestry monitoring activity in Vaduri-Neamţ forest ward” Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, vol. 50, seria Horticultură, pg 811-814, ISSN 1454 - 7376. http://www.cabi.org/
 3. Sandu Tatiana, Trofin A E., Mihalache I., Tinca G., 2008 – „Aspects regarding the influence of stimulating substences on germination and develop at Albizzia julibrissin”, Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, vol.51, seria Agricultură, pg 335-340, ISSN 1454 - 7414. http://www.cabi.org/
 4. Sandu Tatiana, Trofin A. E., Savin, S., Bădeanu, M., 2008 – „Green roof type arrangement – novelty for modern urban landscape design” Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, vol.51, seria Agricultură, pg 179-184, ISSN 1454 - 7414. http://www.cabi.org/
 5. Sandu Tatiana, Trofin A.E., Lamban C., Bernardis R., 2008 - „Thea analysis of specialized profile green spaces from inside Iasi” ” Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, vol. 51, seria Horticultură, pg 413 - 419, ISSN 1454 - 7376.. http://www.cabi.org/
 6. Sandu Tatiana, Trofin A.E., Bădeanu M., Bernardis R., 2009 - „Analiza stării de vegetaţie, a ponderilor şi structurilor vegetale reprezentative pentru spaţiile verzi din municipiul Iaşi” Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, vol. 52, seria Horticultură, pg 341-346, ISSN 1454 - 7376.
 7. Sandu Tatiana, Trofin A., Bădeanu M. 2012 – Aspects regarding the effect of Radistim growth stimulator on germination power, growth and development of the Thuja orientalis and Thuja occidentalis plantlets, Lucrări  Ştiinţifice. Vol. 55, Seria Horticultură U.S.A.M.V. Iaşi, ISSN 1454-7376; pag. 265-268.
 8. Sandu Tatiana , Trofin Alina-Elena, Bernardis Roberto-Renato, Paraschiv Nicoleta-Luminiţa 2015- Issues regarding the ecological forestry reconstruction of the degraded land inside Podu-Iloaiei forest district, Iași county, Scientific Papers, Agriculture serie, vol. 58, nr. 2, Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, ISSN 1454-7414, pg, 155 – 158.
 9. Sandu Tatiana, Trofin Alina-Elena, Bernardis R., Pantazi Viorica , 2016- Issues concerning anthropic influence exerted on street alignments in Iasi, Scientific Papers, Horticulture serie, vol. 59, Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, ISSN 1454-7376,vol 59, nr. 1, pg. 189 – 194
 10. Sandu Tatiana, Vlahidis Virgil, 2016 – Consideration on the hazel species cultivation potential in order to obtain truffles in the Moldova area, Scientific Papers, Agriculture serie, vol. 59, nr. 2, Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, ISSN 1454-7414, pg. 247 – 250.
 11. Sandu Tatiana, Trofin Alina-Elena, Bernardis R., Grecu Codrina, 2019 - Ecological solutions regarding the monitorization of the urban atmosphere polution involving bioindicating trees on the main street alineaments in Iaşi, 231, Lucrări Știinfițice, vol I, Seria Horicultură, pg. 231-237
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 8 ( )

 1. Sandu Tatiana, 2008 – Silvicultură – curs, Editura PIM, Iași, ISBN: 978-606-520-221-4
 2. Sandu Tatiana, 2009 – Arboricultură ornamentală, Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași, ISBN: 978-973-147-031-3
 3. Sandu Tatiana, 2011 – Parcuri naționale, naturale și rezervații ale biosferei, Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași, ISBN: 978-973-147-097-9
 4. Sandu Tatiana, 2012 – Arhitectura peisajului – curs pentru licență, Editura PIM, Iaşi, ISBN: 978-606-13-0879-8
 5. Sandu Tatiana, 2013 - Arhitectura peisajului – Lucrări practice, Editura ”Ion Ionescu de la Brad, Iaşi”, ISBN 978-973-147-130-3.
 6. Sandu Tatiana, 2015 - Reconstrucţia ecologică a peisajelor, Editura „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, ISBN 978-973-147-181-5.
 7. Sandu Tatiana, 2016 – Arboricultură ornamentală – lucrări practice, Editura PIM, Iaşi,  ISBN 978-606-13-3003-4.
 8. Sandu Tatiana, Vlahidis Virgil, 2016 – Pepiniera dendrologică, Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, ISBN 978-973-147-235-5.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 4 ( )

 1. Tema de cercetare 3107/06 “Efectul diferitelor tratamente cu radiaţii şi diverşi stimulatori asupra speciilor dendro-floricole” , membru
 2. Proiect de cercetare CEEX 31/2006, ”Evaluarea stadiului actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole în zona de nord-est a României” – PRODLECO, membru
 3. Agral Plan sectorial 3.2.1, 355/2006,Ameliorarea soiurilor şi hibrizilor de legume, flori, plante dendrologice care să corespundă noilor cerinţe ale consumatorilor şi introducerea în cultură a unor specii de legume mai putin întâlnite pe piaţa noastră”., membru
 4. Cercetare aplicativă - 2018: Testarea unor hibrizi de sfeclă de zahăr selectați pentru reducerea cantității de sol aderent, membru
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română a Horticultorilor (SRH)
 2. Asociaţia Amicii Rozelor din România