Date de contact

Nume:   ISTRATE
Prenume:   MIHAI
Data naşterii:   7.11.1960
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 429
Fax:   -
E-mail:   mistrate@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Pomicultură şi tehnologii pomicole
 2. Pomologie şi ameliorarea sortimentului pomicol
 3. Producerea materialului săditor pomicol
Domenii de cercetare:
 1. Tehnologia de cultivare a speciilor pomicole
 2. Ameliorarea sortimentului pomicol
 3. Conservarea fondului de germoplasmă la speciile pomicole
Lucrări științifice:

Număr total: 122 ( )

 1. Florea M., Istrate M., Dascălu M., Zlati Cristina. Study on the influence of grafting period and environment conditions upon walnut grafting in controlled conditions (plastic greenhouse). Fruit Growing Research, Vol. XXXIV, 2018. DOI 10.33045/fgr.v34.2018.21. http://publications.icdp.ro/index.php
 2. Istrate M., Dascălu M., Iacob Fl., Zlati Cristina, Arcăleanu A, 2016 -Evaluarea potenţialului agrobiologic al unor soiuri noi de cireş în scopul ameliorarii sortimentului din România. Lucr. st. USAMV Iasi, vol 2 (59), seria Horticultură
 3. Istrate M., Florea M., Dascalu M., 2014 -Studiu privind îmbunătăţirea tehnologiei de producere a materialului saditor prin altoire la nuc. Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. 2 (57) Seria Horticultură, CD ROM ISSN 2069 847X
 4. Istrate M., Grădinariu G., Dascălu M., Zlati Cristina , 2013-Study of the influence of climatic conditions during the rest of the exploit apricot trees in the NE Romania.. Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. 2 (56) Seria Horticultură, CD ROM ISSN 2069 847X
 5. Căuleţ Raluca Petronela, Dascălu M., Istrate M., Negrea Roxana, Grădinariu G., Sfichi Duke Liliana 2013-Seasonal variations in gas exchange parameters in red raspberry cultivars grown in field at different light intensities Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. 2 (56) Seria Horticultură, CD ROM ISSN 2069 847X, pag. 91-96.
 6. Istrate M., Cârdei E., Dascălu M., Prisecariu L., 2012 –Studiul privind utilizarea raţională a erbicidelor în plantaţiile intensive de măr. Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. 2 (55) Seria Horticultură, CD ROM ISSN 2069 847X
 7. Istrate M., Cârdei E., Dascălu M., Ignat C., 2011 -Studiul privind îmbunătăţirea tehnologiei de cultură a mărului în plantaţii intensive în condiţiile pedoclimatice din N-E României. Lucr. st. U.A.M.V. Iasi, vol. 54, seria Horticultura. ISSN 1454-7376, pag. 227-232
 8. Istrate M., Petre L., Nica A., 2006Specificul creşterii şi fructificării pomilor conduşi sub formă de palmetă etajată cu braţe oblice, la unele soiuri de vişin. Cercet. agr. în Moldova, vol. 2 , Iaşi. ISSN 0379-5837, pp. 23-29, 3 ref.,
 9. Dascălu M., Istrate M., Grădinariu G., Zlati Cristina, Bernardis R., Prodan N.D., Sfichi Duke Liliana, 2013 - Soil moisture study and its influences on blackberry culture for north east Moldova county. Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 56, nr. 2, pp. 185 – 188, issn 1454-7376.
 10. Kiss I. K. Hoza D., Istrate M., 2017 .- Observaţii asupra rezistenţei la îngheţ a soiului de nuc FERNOR, în timpul perioadei de repaus (ianuarie-aprilie), în condiţiile pedoclimatice din zona Sălcioara , jud. Dâmboviţa. Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. 2 (60) Seria Horticultură, CD ROM ISSN 2069 847X
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 5 ( )

 1. Istrate M., 2007.–Pomicultura generala, Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iasi. 298 pag. ISBN: 978-973-7921-86-4.
 2. Gradinariu G., Istrate M., 2003, Pomicultura generala si speciala, Editura Tipo Moldova, Iasi, ISBN 973-8422-47-7, 528 pag,
 3. Stoleru V.,Gradinariu G., Munteanu N., Jitareanu G., Istrate M., Rotaru L., Vrabie I., Senic I., (2009)– Good practice guide in ecological agricultural production.Editura Stef Publishing House, ISBN 978-973-1809-48-9,
 4. Stoleru V., Gradinariu G., Munteanu N., Jitareanu G., Istrate M., Rotaru Liliana, Vrabie Iurie, SenicIurie, 2008-Ghid de bune practici în productia agricola ecologica.Editura Stef, Iasi, ISBN 978-973-1809-42-7,
 5. Beceanu D., Bogdan Al., Bontea Vera, Motzan M., Burloi Gh., Cireasa V., Cotea V.V, Davidescu D.,Davidescu Velicica, Dumitru M., Dumitriu N., Florea N., Giurgiu T., Giurgiu V., Gradinariu G.,Grigorescu C., Istrate M., Manisor P., Meves E., Miculescu A., Motoc M., Munteanu N., Popovici V.,Stan N., Otiman I.P., Rey R., Vasiliu A., 2002,Secolul XX Performante in Agricultura, EdituraCeres, Bucuresti, ISBN 973-40-0532-4, 1178 pag
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 9 ( )

 1. PN-III-P2-2.1-BG-2016-0374, Proiect „Covor vegetal adecvat pentru îmbunatațirea condițiilor de agroecosistem în livezi intensive cu mar” Membru 2016-2018
 2. Proiect POSCCE 151/11.06.2010, 2010-2013,-Cercetari privind semnificatia relatiei dintre raspunsulgenomic, metabolismul fenolpropanilor si fotosinteza in conditii de stres abiotic pentru optimizareapotentialului biosintetic la soiuri de zmeur si mur. Membru 2010-2013
 3. Proiect transfrontalier PHARE CBC 2005 RO 2005/017-537.01.01. 2005-2009 -Centru pilottransfrontalier România-Republica Moldova pentru cercetarea si dezvoltarea productiei agricoleecologice. Director 2005-2009.
 4. Grant CNCSIS cod 680, tip A, 2005-2007,- Studiul privind influenta sortimentului nou de visin asupradezvoltarii durabile a pomoecosistemelor prin valorificarea eficienta a resurselor ecopedologice din N-E a tarii. Director 2005-2009
 5. Proiect de cercetare, tip CEEX, modulul 1 nr. 37, 2006-2008,-Evaluarea potentialului agrobiologic alunor soiuri noi si hibrizi de cires in vederea imbunatatirii sortimentului national, care sa valorifice resursele naturale in agricultura durabila. Responsabil stiintific 2006-2008
 6. FP6- COLL–CT 012461/2005 Quality assurance and development of an early warning system formicrobial spoilage for the European fruit juice. Membru 2005-2007
 7. Grant CNCSIS 1208 /2000- Cercetari privind reorganizarea si refacerea potentialului agroproductiv al plantatiilor pomicole din N-E României, în corelatie cu noile structuri agrare si principiile agriculturii durabile. Membru 2000-2003
 8. Proiect de cercetare, tip CEEX, modulul 1 nr. 49, 2005-2008,- Obtinerea, caracterizarea fizico-chimica si biologica a unor biopreparate glicozid-steroidice de origine vegetala. Membru 2005-2008.
 9. Proiect de cercetare, tip PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, nr. 52-151/, 2008-2011- Cercetari genetice si biochimice privind procesul de ameliorare a sortimentului in vederea cresteriiagroproductivitatii si calitatii la cires. Membru 2008-2011
 10. Proiect de cercetare, tip PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE, nr. 52-174/, 2008-2011-Valorificarea biodiversitatii florei spontane din România în scopul îmbogatirii sortimentului de plante ornamentale Membru 2008-2011.
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Secretar ştiinţific al S.C.P.P Iaşi(1990-1994 şi 2002-2004)
 2. Director al departamentului ID al Facultăţii de Horticultură Iaşi (2004-2014)
 3. Prodecan al Facultăţii de Horticultură Iaşi (2014-2014); (2020-prezent)
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română a Horticultorilor(1996)
 2. Asociaţia „Amicii Rozelor din România”(1992)
 3. Societatea Pomicultorilor din România(1991)
 4. Societatea Inventatorilor din România (2014)
 5. European Society for New Methods in Agricultural Research -ESNA(2003)