Date de contact

Nume:   BUȚERCHI
Prenume:   IOANA
Data naşterii:   16.01.1993
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 555
E-mail:   ioana.buterchi@iuls.ro
Competențe:
 1. Tehnologia produselor horticole,
 2. Valorificarea legumelor și fructelor,
 3. Controlul calității alimentelor,
 4. Analiza senzorială
Domenii de cercetare:
 1. Evaluarea parametrilor fizico-chimici a produselor alimentare,
 2. Evaluarea senzorială a produselor alimentare,
 3. Controlul calității produselor de origine vegetală,
 4. Controlul calității băuturilor.
Lucrări științifice:

Număr total: 17 ( )

 1. Călin I., Cotea V.V., Luchian C.E., Colibaba L.-C., Zamfir C.-I., Tudose-Sandu-Ville Ș., Niculaua M., Scutarașu E.C., 2019, Compositional and sensory characteristics of some aromatic and semi-aromatic wines from Iași vineyard - Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol. LXIII, No. 1, p. 271.
 2. Călin I., Luchian C.E., Colibaba L.C., Scutarașu E.-C., Popîrdă A., Cimpoi V.I., Zamfir C.I., Cotea V.V., Study concerning the influence of sulphur dioxide and dimethyl dicarbonate treatments in wine, 2020, Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol. LXIV, No. 2, p. 139-147.
 3. Scutarașu E.-C., Luchian C.E., Colibaba L.C., Cotea V.V., Niculaua M., Călin I., Moraru I., Influence of enzymes treatment on physico-chemical parameters of Fetească regală wines, 2019, Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXIII, 253-258.(https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=HOU2iK0AAAAJ&citation_for_view=HOU2iK0AAAAJ:WF5omc3nYNoC)
 4. Colibaba L.C., Scutarașu E.-C., Codreanu M., Călin I, Luchian C.E., Cotea V.V., Data on changes in wine phenolic compounds, biogenic amines and amino acids composition after treatment with carbon-based materials, 2019 E-health and bioengineering conference (ehb), 1-4, https:// doi.org/0.1109/EHB47216.2019.8969922, 1 citare (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=HOU2iK0AAAAJ&citation_for_view=HOU2iK0AAAAJ:IjCSPb-OGe4C)
 5. Cimpoi V.I., Rotaru L., Colibaba L.C., Scutărașu E.C., Călin I., Alexandru L.C., Influence of carbohydrate content on grafting in wine grape varieties “Aromat de Iași” and “Golia”, 2020, Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol. LXIV, No. 1, p. 248-254. 0 citări
 6. Cimpoi V.I., Rotaru L., Filimon V.R., Colibaba L.C., Scutărașu E.C., Călin I., Nursery vegetative growth of 'Gelu' and 'Paula' grape varieties, by analysis of foliary photosynthetic pigments, 2020, Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol. LXIV, No. 1, p. 255-261.
 7. Călin I., Cotea V.V., Luchian C.E., Colibaba L.C., Zamfir C.I., Scutaraşu E.C., Cimpoi V.I., Influence of sulphur dioxide and dimethyl dicarbonate on white wines quality, 2019, Lucrări Ştiinţifice Seria Horticultură, Vol. 62 NR. 1, p. 127-132.
 8. Călin I., Cotea V.V., Lipșa F.D., Colibaba L.-C., Luchian C.E., Scutarașu E.C., Cerbu M.I., Cimpoi V.I., Zamfir C.I., Influence of stabilisation treatments on the sensory characteristics of white wines, 2020, Lucrări Științifice Seria Horticultură - Premiul pentru cea mai bună lucrare a unui tânăr cercetător.
 9. Călin (Buțerchi) I., Cotea V.V., Colibaba L.C., Luchian C.E., Cerbu I.M., Zamfir C.I., Nechita B.C., The dynamic of methanol and acetaldehyde in white wines treated with sulphur dioxide and dimethyl decarbonate., 2021, USV Iași, Lucrări Științifice Seria Horticultură. 0 citări
 10. Buțerchi (Călin) I., Ciurlă Lucescu L., Enache I.M., Patraș A., Rosehip (Rosa canina) and hawthoen (Crategus monogyna) - rich horticultural sources of bioactive compounds from Romaniaʼs wild flora. A review. Lucrări Științifice Seria Horticultură, 2022, 65 (1), USV IAȘI, p. 91-112, https://www.uaiasi.ro/revista_horti/files/Nr1_2022/vol%2065_1_2022%20(15).pdf
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 1 ( )

 1. 2019-2022 – Membru, Cercetări privind managementul alcoolului în vederea producerii de vinuri cu un grad alcoholic scăzut, ADER 7.5.5/2019 -2022
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. S.R.H.-Societatea Română a Horticultorilor, (2021)
 2. P.H.P.-Asociația profesională a horticultorilor și peisagiștilor Iași, (2022)
 3. S.I.A.R.-Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară din România, (2023)