Date de contact

Nume:   IRIMIA
Prenume:   LIVIU MIHAI
Data naşterii:   2.07.1970
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 346 /
+40 232 407 504
Fax:   +40 232 219 175
E-mail:   livirimia@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Viticultură generală
 2. Ampelografie
 3. Producerea materialului săditor viticol
 4. Tehnologia produselor horticole
Domenii de cercetare:
 1. Evaluarea potențialului viticol al podgoriilor
 2. Influența schimbării climatice asupra viticulturii
 3. Adaptarea viticulturii la schimbare climatică
 4. Optimizarea sistemelor de conducere la vița de vie
Lucrări științifice:

Număr total: 60, ( )

 1. Irimia L.M., Patriche C.V., Roșca B., 2018. Climate change impact on climate suitability for wine production in Romania. Theor Appl Climatol (Viena, Austria), Online ISSN: 1434-4483, IF=2.321, https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-017-2156-z
 2. Irimia L.M., Patriche C.V., Quenol H., Sfîcă L., Foss C., 2018. Shifts in climate suitability for wine production as a result of climate change in a temperate climate wine region of Romania. Theor Appl Climatol (Viena, Austria), ISSN:1434-4483, IF=2.321, https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-017-2033-9
 3. Irimia L.M., Patriche C.V., Quenol H., 2014Analysis of viticultural potential and deliniation of homogeneous viticultural zones in a temperate climate region of Romania. J Int Sci Vigne Vin (Bordeaux, Franța), 48(3), 145-167, ISSN: 1151-0285, IF=0.804, https://oeno-one.eu/article/view/1576
 4. Patriche, C.V., Irimia, L.M., 2022. Mapping the impact of recent climate change on viticultural potential in RomaniaTheor Appl Climatol. https://doi.org/10.1007/s00704-022-03984-y.
 5. Irimia L.M., Patriche C.V., Roșca B., 2017Changes in oenoclimate aptitude index characterizing climate suitability of Romanian wine growing regions. Appl Ecol Environ Res (Budapesta, Ungaria), 15(4), 755-767, Print ISSN 1589 1623; Online ISSN 1785 0037, IF=0.721, doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1504_755767
 6. Irimia L.M., Patriche C.V., Murariu O.C., 2017. Impact of climate change on viticultural potential and specific wine grape varieties of the Averești winegrowing region (Romania), Appl Ecol Environ Res (Budapesta, Ungaria), 2663-2680, Online ISSN 1785 0037, IF=0.721, http://www.aloki.hu/indvolOF.htm
 7. Irimia L.M., Patriche C.V., Le Roux R., Quenol H., Tissot C., Sfîcă L., 2019. Projections of climate suitability for wine production for the Cotnari wine region (Romania). Present Environment and Sustainable Development, 13(1):5-18, ISSN 1843-5971 (Printed version), ISSN 2284 – 7820 (online version), http://www.pesd.ro/Pesd%20vol%2013.1%20-2018%20-%20Online%20first.html
 8. Irimia L.M., Patriche C.V., Roșca B., Cotea V.V., 2018. Modifications in climate suitability for wine production of Romanian wine regions as a result of climate change. BIO Web Conf., Vol. 9, 40th World Congress of Vine and Wine, indexată ESCI (Thomson Reuters), doi: https://doi.org/10.1051/bioconf/20170901026
 9. Irimia L.M., Patriche C.V., Cotea V.V., Quenol H., Savu Mihaela, 2015. Spatial Distribution of Grapes Sugar Content and its Correlations with Climate Characteristics and Climate Suitability in the Husi (Romania) Wine Growing Region. Not Bot Horti Agrobo (Cluj-Napoca, România), 43(1), doi:10.15835/nbha4319673. ISSN 1842-4309, IF=0.476 http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/9673/7779
 10. Quénol,M. Grosset, G. Barbeau, K. Van Leeuwen, M. Hofmann, C. Foss, Irimia L.M., J. Rochard, J. Ph. Boulanger, C. Tissot, C. Miranda, 2014.  Adaptation of viticulture to climate change: high resolution observations of adaptation scenario for viticulture: the ADVICLIM European Project, Bulletin de l’OIV, vol. 88, no. 1001-1002-1003, pp. 395-406, ISSN 0029 – 7127.
 11. Irimia L.M.,Patriche C.V., Quenol H., 2013Viticultural potential assessment and natural terroir units deliniation using environmental criteria specific to Romanian viticulture. Case study: Urlaţi wine-growing center, Dealu Mare vineyard. Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone. vol. 12, No. 1, pp. 34-42, ISSN1454-7414
 12. Irimia L.M, Patriche C.V., Quenol H., 2012. Viticultural Zoning: A Comparative Study Regarding the Accuracy of Different Approaches in Vineyards Climate Suitability Assessment. Cercetări Agronomice în Moldova, 3(155), pp. 95-106, ISSN 0379-5837.
 13. Irimia L.M., Patriche C.V., Quenol H., 2012. GIS-aided analysis of vineyards damaged by winter frosts. Case study: Cotnari vineyard (Romania). Cercetări Agronomice în Moldova, 4 (152), 75-88, ISSN 0379-5837
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 7 ( )

 1. IRIMIA L.M.,  2013. Biologia, ecologia şi fiziologia viţei de vie, Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, 260 pag., ISBN 978-973-147-106-8
 2. IRIMIA L.M., 2013. Controlul şi expertiza calităţii legumelor, fructelor şi produselor derivate. Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, 260 pag., ISBN 978-973-147-117-4
 3. IRIMIA L., PATRICHE C., PLANCHON O., QUENOL H., 2014. Cap. 9 Vague de froid européenne de février 2012 et impacts dans les vignobles de Cotnari(Roumanie). In Changement climatique et terroirs viticoles, coordonnateur Quénol Hervé, Ed. Lavoisier Tec&Doc (Franţa), 460 pag., ISBN  9782743015756
 4. IRIMIA LIVIU MIHAI, PATRICHE C. V., 2019. Potențialul viticol al podgoriilor și evoluția acestuia în contextul schimbării climatice. Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, ISBN 978-973-147-347-5, 170 pag.
 5. IRIMIA L., ŢÂRDEA C., 2007. Viticultura. Lucrări practice, Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, 254 pag, ISBN 978-973-147-000-9
 6. Patriche C.V., IRIMIA L.M., 2021. Dinamica spațio-temporală a potențialului viticol din România, ca urmare a schimbărilor climatice recente, în Studii şi cercetări în geoştiinţe vol 4, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, coord. C. Rusu și D. Bulgariu, ISBN 978-606-714-254-9.
 7. Irimia L.M., 2021 (Coordonator). Manual de practică – Specializarea Horticultură - vol. 1 și 2, Ed. “Ion Ionescu de la Brad” Iasi,  ISBN 978-973-147-407-6
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 9 ( )

 1. Proiect PNIII - BRIDGE GRANT 7 BG/2016 – Creșterea performanței tehnologice în producția de struguri și vin în centrul viticol Averești – podgoria Huși, prin adaptarea tehnologiilor la potențialul viticol al arealului - AVEVINPERFORM, perioada 2016-2018. Coordonator USAMV Iași, Buget de 102092 euro, DIRECTOR de proiect.
 2. Proiect LIFE13ENV/FR/001512 - Adaptation of Viticulture to CLIMate change: High resolution observation of adaptation scenarii for viticulture – ADVICLIM, perioada 2014-2019. Coordonator Univ. Rennes 2 Franţa, buget de 3019930 euro, RESPONSABIL partener USAMV Iasi.
 3. Proiect PNIII-CECURI INOVARE, cod 206CI/2018 - Evaluarea potențialului viticol și delimitarea zonelor viticole omogene ale arealului Budureasca, în vederea optimizării tehnologiilor și adaptării producției viti-vinicole la noul context climatic – BUDOPTIVIT. Buget de 9723 euro, DIRECTOR de proiect.
 4. Proiect 2021-1-1RO01-KA220-ADU-000026154 - AgroBusiness in Urban areas – AgroBUS, perioada 2022-2024. Buget de 22037 euro, RESPONSABIL partener USV Iași.
Coordonare organisme administrative sau academice:

Decan al Facultăţii de Horticultură, din 2020

Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Membru Societatea Română a Horticultorilor, din anul 2006
 2. Membru Asociația Amicii Rozelor, din anul 2012
 3. Membru Societatea Română de Retrologie Agrară, din anul 2008
 4. Membru al Chaire UNESCO "Culture et Traditions du Vin" - Université de Bourgogne, Franța, din anul 2015