Date de contact

Nume:   BERNARDIS
Prenume:   ROBERTO RENATO
Data naşterii:   04.10.1969
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 532
Fax:  
E-mail:   roberto_bernardis@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Arboricultură ornamentală
 2. Arhitectura peisajului
 3. Tehnica lucrărilor peisagere
 4. Gestionarea amenajărilor peisagistice
 5. Producerea materialului săditor dendrologic
 6. Reconstrucție ecologică și amenajarea peisajului
Domenii de cercetare:
 1. Cercetări privind îmbunătăţirea modalităţilor de păstrare şi valorificare ca flori tăiate a unor specii ornamentale cultivate în câmp
 2. Valorificarea biodiverstăţii florei spontane din România, în scopul îmbogăţirii sortimentului de plante ornamentale.
 3. Cercetări privind înmultirea pe cale vegetativă a speciilor dendrologice ornamentale.
 4. Aspecte privind valoarea ornamentală a unor specii de trandafiri.
Lucrări științifice:

Număr total: 70, ( )

 1. Bernardis R., Dascălu M., Sandu Tatiana, 2013 - Aspects regarding the ornamental value of some rose nursey spontaneous from „Tudor Neculai” nursery collection - Iasi county. Lucrari stiintifice, vol. 56, nr. 1, seria Horticultură. Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iași
 2. Bernardis R., Sandu Tatiana 2014 - Studies on the phenology of Cotoneaster horizontalis specie, in the conditionsof "Tudor Neculai" nursery,Iasi region, Lucrări stiintifice, vol. 57, nr. 1, seria Horticultură. Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iași.
 3. Bernardis R., Sandu Tatiana, Pantazi Viorica, 2015 – Aspect regarding the ornamental value of some rose varieties in botanical garden conditions Iaşi county. Lucrări ştiinţifice, vol.58, seria Horticultură, U.S.A.M.V. Iaşi,
 4. Bernardis R., Sandu Tatiana, Dascălu M., Poşta Daniela, Gruia M., Negrea (Paşcu) Roxana, 2016 – Observation on the phenology of Cotoneaster horizontalis species, in Iasi region conditions. Lucrări ştiinţifice, vol.59, seria Horticultură, U.S.A.M.V. Iaşi.
 5. Bernardis R., Dascălu M. , 2018 - Aspects regarding the ornamental value of some rose nursey spontaneous in Iași district conditions. .Scientific Papers, series B. Horticulture, volume LXII, Bucharest.
 6. Bernardis R., Chelariu Elena Liliana, Dascălu M., Paşcu Roxana, Zlati Cristina, Poşta Daniela, 2018 - Observations regarding multiplication on vegetative way of Buxus sempervirens species in Iaşi county conditions. Lucrări știinţifice, vol.61, nr.1, seria Horticultură, USAMV Iaşi,
 7. Bernardis R., Draghia Lucia, Chelariu Elena Liliana, Poșta Daniela, Brînză Maria,Amișculesei Petronica, 2018 - Aspects regarding the ornamental value of some Floribunda and Teahibrida rose varieties from „Tudor Neculai” nursery – Iasi, Romania Lucrări ştiinţifice, volumul 47, Facultatea de Horticultură, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău.
 8. Poşta Daniela Sabina, Bernardis R., 2018 - Researches regarding the influence of the nutritive mixture and of other foliar fertilizers on the growth of seedlings of the Cotoneaster dammeri Scheind. „Skogholm” species in container conditions. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, volume 22 (2), Faculty of Horticulture and Sylviculture, Timișoara.
 9. Bernardis R., Draghia Lucia, Chelariu Elena Liliana, Brînză Maria, Cojocariu Mirela, Amișculesei Petronica, 2019 - The analysis of some ornamental rose varieties grow in the green spaces from Iași municipality. Scientific Papers, series B. Horticulture, volume LXIII, Bucharest.
 10. Bernardis R. , Dascălu M., Sandu Tatiana, Poșta Daniela, Zlati Cristina, Pașcu Roxana, 2019 - Observations on the annual growth in some dendrological species in the conditions of Iasi county. Lucrări stiintifice, vol. 62,nr. 2, seria Horticultură, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iași.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 6 ( )

 1. Bernardis R., Georgescu T., 2005 - Tehnologia de cultură şi combaterea integrată a principalilor dăunători ai trandafirului. Editura Dosoftei, Iaşi. ISBN 973-8094-74-3.
 2. Bernardis R., 2010 - Arboricultură ornamentală.Vol.1. Editura Ion Ionescu de la Brad Iași.ISBN 978-973-147-057-3
 3. Bernardis R., 2011 - Arboricultură ornamentală.Vol.2. Editura Ion Ionescu de la Brad Iași.ISBN 978-973-147-078-8
 4. Bernardis R., 2012 - Arboricultură ornamentală. Vol.3. Editura Ion Ionescu de la Brad Iași. ISBN 978-973-147-105-1
 5. Bernardis R., 2016 - Tehnologia arborilor și arbuștilor ornamentali. Vol.1. Editura Ion Ionescu de la Brad Iași. ISBN 978-973-147-238-6
 6. Bernardis R., 2017 - Tehnologia arborilor și arbuștilor ornamentali. Vol.2. Editura Ion Ionescu de la Brad Iași. ISBN 978-973-147-271-3
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 5 ( )

 1. CNCSIS 57/2002, Influenţa unor secvenţe tehnologice moderne asupra asigurării de echilibru biologic (2002-2004).
 2. Sectorial 3.2.1/2006. Ameliorarea soiurilor şi hibrizilor de legume, flori plante dendrologice, care să corespundă noilor cerinţe ale consumatorilor şi introducerea în cultură a unor specii de legume mai puţin întâlnite pe piaţa noastră (2006-2010).
 3. CEEX 51/2006. Sistem inteligent de irigare de precizie implementabil pe structurile automate cu deplasare circulară sau liniară (2006-2008).
 4. PNCDI Parteneriate 52174/2008. Valorificarea biodiverstăţii florei spontane din România, în scopul îmbogăţirii sortimentului de plante ornamentale (2008-2011).
 5. Proiect cu finanţare privată:14644/2018. Cercetări privind îmbunătăţirea modalităţilor de păstrare şi valorificare ca flori tăiate a unor specii ornamentale cultivate în câmp (2018-2021).
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Membru al Societăţii Române a Horticultorilor filiala Iași
 2. Membru al Societăţii “Amicii Rozelor”, filiala Iași
 3. Membru Societatea Națională Română pentru Știința Solului, filiala Iași