Date de contact

Nume:   TĂLMACIU
Prenume:   MIHAI
Data naşterii:   15.04.1962
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 442
Fax:  
E-mail:   mtalmaciu@uaiasi.ro
Competențe:
 1. organizarea şi coordonarea activităţilor informativ-operative;
 2. director Departament Tehnologii horticole (2004- prezent);
 3. membru în Senatul USV Iaşi (2016 - 2024);
 4. membru în Consiliul Facultăţii de Horticultură Iaşi (1999 - prezent);
 5. elaborarea documentatiei de acreditare a Masterului –Protecţia plantelor
 6. conducător de doctorat din 2007 (21 doctori, 12 doctoranzi în stagiu);
 7. implementarea protocoalelor experimentale, activitate de cercetare;
 8. elaborare lucrări ştiinţifice;
 9. expertiză în domeniul protecţiei plantelor;
 10. referent ştiinţific la cursuri universitare publicate în edituri recunoscute CNCSIS;
 11. referent oficial în comisii susţinere teze de doctorat;
 12. membru comisii examen de diplomă/licenţă/disertaţie;
 13. îndrumare lucrări gradul didactic I.
Domenii de cercetare:
 1. studiul unor insecte folositoare parazite ce aparţin familiei Braconidae (ord.Hymenoptera) care pot reduce populaţiile dăunătorilor din ecosistemele agricole şi forestiere;
 2. structura şi dinamica speciilor de Carabidae capturate la capcana luminoasă în condiţiile fermei nr.3 V.Adamachi;
 3. studii privind speciile de carabide (Coleoptera – Carabidae) din ecosistemele viticole sau din alte ecosisteme.
 4. structura cenozelor de tizanoptere (Thysanoptera) din culturile de cereale păioase comparativ cu cele din culturile de Bromus inermis Leyss.;
 5. stabilirea tehnologiilor de prevenire şi combatere a agenţilor patogeni şi a dăunătorilor din plantaţiile de pomi (măr, prun, cireş) viţă de vie, din culturile de legume din seră, etc.
 6. studii privind speciile de carabide (Coleoptera – Carabidae) din ecosistemele viticole sau din alte ecosisteme.
 7. studiul faunei de carabide (Coleoptera-Carabidae) din diferite ecosisteme din Moldova (Dealurile Bujorului, jud. Galaţi; Huşi, jud. Vaslui; Copou-Iaşi şi Cotnari, jud. Iaşi);
Lucrări științifice:

Număr total: 352 ( )

 1. Ramona Beşleagă, Tălmaciu M., Diaconu A., Tălmaciu Nela, Cârdei E., G. Corneanu, 2013 – Control of the codling moth (Cydia pomonella L.) in accordance with the special evolution of biology of Iaşi county. Journal: Food, Agriculture and Environment (JFAE) Print ISSN:1459-0255 Online ISSN: 1459-0263 Vol. 11, Issue 1, pages 634-640. factor impact 0,435
 2. Talmaciu Nela, Huma Ramona, Talmaciu M., 2010 - The interrelation between natural enemies of the invasive plant Lepidium draba L., established in a natural pasture in eastern Romania. Rev Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca Volume:38 Issue:3, Pages:32-39, ISSN:0255-965X factor impact 1.249
 3. Valentin-Teodor Tudorache, Mihai Tălmaciu, Nela Tălmaciu, Monica Herea, 2019- Researches regarding the entomofauna of some agricultural crops from N-E Moldavia, Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXII, No. 2, 2019 ISSN 2285-5785; ISSN CD-ROM 2285-5793; ISSN Online 2285-5807; ISSN-L2285-5785, pages 115-119, factor impact 0 WOS:000503422700021
 4. Valentin-Teodor Tudorache, Mihai Tălmaciu, Nela Tălmaciu, Monica Herea, 2019- Observations regarding the useful entomofauna of some apple orchards and cabbage crop, Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXII, No. 2, 2019 ISSN 2285-5785; ISSN CD-ROM 2285-5793; ISSN Online 2285-5807; ISSN-L2285-5785, pages 154-158, factor impact 0 WOS:000503422700027
 5. Mihai Talmaciu, Nela Talmaciu, Mocanu Ionela, Herea Monica, 2020- Research on the entomofauna structure of coleopters from apple tree plantations according to the growing area and in the climate change context, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV, No. 2, 2020 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, p. 417-423, WOS:000601096900056, factor impact 0  WOS:000601096900056
 6. Mihai Talmaciu, Nela Talmaciu, Herea Monica, 2020- Observations on the structure and dynamics of carbid species in some apple tree orchards according to the growing area and in the context of climate change,Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV, No. 1, 2020 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, p. 712-716, WOS:000590566500103, factor impact 0 WOS:000590566500103
 7. Ionel Perju, Mihai Tălmaciu, Nela Tălmaciu, Monica Herea, 2021- Observations on the structure, dynamics and abundance of existing arthropods in walnut orchards, Scientific Papers. Series B, Horticulture, p. 226-234, WOS:000712336700031, factor impact 0,4
 8. Ionel Perju, Mihai Tălmaciu, Nela Tălmaciu, Monica Herea, 2021- Contributions to the knowledge of coleopters species existing in some walnut orchards, Scientific Papers. Series A, Agronomy, p. 411-416, WOS:000755946400060, factor impact 0,3
 9. Paula-Lucelia Pintilie, Mihai Tălmaciu, Elena Trotuș, Roxana-Georgiana Amarghioalei, Simona-Florina Isticioaia, Roxana Zaharia, Monica Herea, Alexandra-Andreea Buburuz, Lorena-Diana Popa, 2022- Research regarding the Ostrinia nubilalis Hbn. (Lepidoptera: Crambidae) attack at maize crops under the central of Moldova Conditions, Romania, Romanian Agricultural Research, NO. 39, 2022, Print ISSN 1222-4227; Online ISSN 2067-5720, 497-509, factor impact 0.7
 10. Ion Alfred Ștefan, Mihai Tălmaciu, Nela Tălmaciu, Monica Herea, 2022-Research on the biology of Lobesia Botrana (Denis And Schiff.) in the context of the new climatic conditions in Moldova, Romania, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXVI, No. 1, 2022 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, p.919-924, factor impact 0,4
 11. Paula Lucelia Pintilie, Mihai Tălmaciu, Elena Trotu, Roxana Georgiana Amarghioalei, Alexandra Leonte, Simona Florina Isticioaia, 2022- Parameters analysis of the Ostrinia nubilalis Hbn. attack at maize crops in the conditions of Central Moldova, Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXV, No. 1, 2022 ISSN 2285-5785; ISSN CD-ROM 2285-5793; ISSN Online 2285-5807; ISSN-L 2285-5785, p. 482-490, factor impact 0,3
 12. Cristina Ionela Turcu, Mihai Tălmaciu, Nela Tălmaciu, Monica Herea, Simona-Mihaela Chelaru, Ionel Perju, 2022- The influence of changes in climatic conditions on the biology of the apple worms Lepidoptera – Tortricidae, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXVI, No. 1, 2022 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, p. 213-216, factor impact 0,4
 13. Paul Butnarasu, Mihai Talmaciu, Nela Talmaciu, Monica Herea, 2023- RESEARCH ON THE SPECIES OF HEXAPODES EXISTING IN POTATO CROPS, Scientific Papers. Series B, Horticulture, p. 226-234, WOS:000712336700031, factor impact 0,3
 14. Paula Lucelia Pintilie, Elena Trotuș, Nela Tălmaciu, Liviu Mihai Irimia, Monica Herea, Ionela Mocanu ,Roxana Georgiana Amarghioalei ,Lorena Diana Popa, Mihai Tălmaciu, 2023 - European Corn Borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) Bioecology in Eastern Romania, Insects 2023. Insects 2023, 14(9), 738; https://doi.org/10.3390/insects14090738, factor impact 3,0
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 11 ( )

 1. Talmaciu M., 2005 – Entomologie agricolă. "Ion Ionescu de la Brad" Iasi. ISBN 973-7921-63-1, 372 pag.
 2. Talmaciu M., 2003 – Protectia plantelor – Entomologie. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iasi. ISBN 973-7921-03-8, 186 pag.
 3. Roşca I., Oltean I., Mitrea I., Talmaciu M., Petanec D., Bunescu H., Istrate Rada, Talmaciu Nela, Stan C., Micu Lavinia, 2011Tratat de entomologie generală şi specială Editura Alpha MDN, Buzău. ISBN 978-973-139-207-3
 4. Georgescu T., Talmaciu M., Alexa C., 2003 – Daunatorii plantelor horticole – Prevenire si combatere. Editura Pim, Iasi. ISBN 973-8490-60-X, 165 pag.
 5. Talmaciu M., Georgescu T.,1998 - Fauna de Carabidae (Coleoptera - Carabidae) din plantatiile de vita de vie din Moldova. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iasi. ISBN 973-98424-2-9, 146 pag.
 6. Talmaciu M., 2017- Daunatorii plantelor de la A la Z- Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iasi. ISBN 973-7921-03-8, 708 pag.
 7. Talmaciu M., 2022- Entomologie Partea speciala- Editura "Performantica" Iasi, 2022. ISBN 978-606-685-916-5, 236 pag.
 8. Talmaciu M., 2023- Dăunătorii specifici și polifagi și antagoniștii acestora din plantațiile de pomi și arbuști fructiferi - Editura "Performantica" Iasi, 2023. ISBN 978-630-328-033-2, 559 pag.
 9. Talmaciu M., 2023- Mica enciclopedie de entomologie agricolă - Editura "Performantica" Iasi, 2023. ISBN 978-630-328-034-9, 1073 pag.
 10. Talmaciu M., 2023 - Cercecetări privind structura, dinamica, abundența și indicii ecologici ai entomofaunei existente în unele ecosisteme agricole vol. 1, Editura "Performantica" Iasi, 2023. ISBN 978-606-685-916-5, 1205 pag.
 11. Talmaciu M., 2023 - Cercecetări privind structura, dinamica, abundența și indicii ecologici ai entomofaunei existente în unele ecosisteme agricole vol. 2, Editura "Performantica" Iasi, 2023. ISBN 978-606-685-916-5, 631pag.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 18 ( )

DIRECTOR

 1. Contract nr. 33620/2002 cod CNCSIS 19 tema 5, nr. 33340/2003 cod CNCSIS 60 tema 10; 33340/2004 cod CNCSIS 60 tema  28 “Cercetari privind utilizarea carabidelor pradatoare in combaterea biologica a unor daunatori din ecosistemele viticole”(2002-2004)  - 4000 lei (1 euro=3,12 lei)
 2. Contract nr. 02-1- PV-464 BIOTECH (2002, 2003, 2004) “Obtinerea si folosirea trichogramelor ca biopesticid – pilon principal al ecologizarii livezilor de mar si par. “ BIOTECH 2002. Colectivul de cercetare: Talmaciu M., Ulea E., Talmaciu Nela, Georgescu T.(30.000 lei Curs mediu 2003 leu/euro: 3,3373)            
 3. Contract nr. 26/2005, CEEX (2005-2007), “Experimentarea şi îmbunătăţirea tehnologiei de exploatare biologică pe un modul de livadă intensivă de măr, cu impact favorabil asupra sănătăţii consumatorului şi a mediului înconjurător – BIOMAR” (234.000 lei). Curs mediu 2007 leu/euro: 3,3373.          
 4. Contract no IB73AO-110772/1, SCOPES (2005-2007). “Restoring biodiversity of degraded Romanian pastures through the development of sustainable management practices for invasive weeds using Lepidium draba as a model system”. 000 franci elvetieni(conform contract finantare) curs mediu 2,3434 lei/franc; 46.868 lei,  Euro-14.074, Curs mediu 2007 leu/euro: 3,33 lei   
 5. Contract PN-III-P2-2.1-BG-2016-0374/ 2016, cu tema "Covor vegetal adecvat pentru îmbunătățirea condițiilor de agroecosistem în livezi intensive cu măr". Valoare 460.000 lei , curs mediu 2016 leu/euro : 4,4484.
 6. Contract cu agent economic- 8512/21.06.2017”Cercetări asupra unor factori de stres care pot influența cantitatea și calitatea producției la unele plante de cultură”.60000LEI(curs mediu 2017 lei/euro : 4,4=13636euro)
 7. Contract cu agent economic- 19016/03.11.2021 ” Cercetări pentru stabilirea de noi tehnologii de prevenire și combatere a dăunătorilor din unele culturi agricole, în condițiile Societății Agricole Agroind Berezeni”. 60000LEI (curs mediu 2017 lei/euro : 5,0=12000euro)

MEMBRU

 1. Contract nr. 35/2005, CEEX (2005-2007) „Studiul utilizării unor metode şi tehnici de combatere a agenţilor patogeni şi dăunătorilor plantelor cultivate în agricultura cu input-uri reduse, în scopul diminuării poluării mediul - BIOCOMB, 1 euro=3,61  
 2. Contract nr. 51-063/2007 PN II parteneriate (2007-2010) Generator de aerosoli pentru protecţia plantelor împotriva bolilor şi dăunătorilor conceput şi realizat pe baza tehnologiilor utilizate în industria aeronautică - GAPP. Programul naţional  PNCDI  II, 51-063/2007-2010. Valoare 92.889,5 euro (310.000 lei). Curs mediu 2007 leu/euro: 3,3373.      
 3. Contract nr.128/2006 CEEX (2006-2008) Reconstrucţia ecologică prin procedee de micoremediere a solurilor degradate de activităţile miniere – RECOSOL. Programul naţional CEEX, 128/2006-2008. Valoare 25.535,5 euro (90.000 lei). Curs mediu 2006 leu/euro: 3,5245.             
 4. Contract nr.31/2006 CEEX (2006-2008) Evaluarea stadiului actual şi a potenţialului de dezvoltare a producţiei legumicole ecologice în zona de Nord-Est a României – PRODLECO, 1 euro=3,52 – 1500000 ron- 426136 euro   
 5. Contract nr. 51-043/2007 PN II parteneriate (2007-2010) Instalaţie de generare a ceţii pentru protecţia plantelor contra factorilor nefavorabili ai mediului, utilizând camere de ardere pulsatorie - PULSOPROTECT. Programul naţional  PNCDI  II, 51-043/2007-2010. Valoare 104.875,2 euro (350.000 lei). Curs mediu 2007 leu/euro: 3,3373.      
 6. Contract nr.37/2006 CEEX (2006-2008) Evaluarea potentialului agrobiologic al unor soiuri noi si hibrizi de cires in vederea imbunatatirii sortimentului national, care sa valorifice resursele naturale in agricultura durabila(partener). Valoare 1,500,000.00 RON-450450 euro  
 7. Contract nr. 052-141/2007 PN II parteneriate (2008-2011) Fundamentarea sigurantei alimentare intr-un sistem ecologic de producere a legumelor proaspete,prin studiul principalilor factori de risc ,in vederea sustenabilitatii productiei-SIECOLEG. (partener). Valoare 2000000 RON- 600600euro, parte USAMV 766173 lei.    
 8. Contract ADER 3.3.11 (2015-2018) Metode inovative de obținere a nucului altoit pentru înființarea plantațiilor ecologice în perspectiva schimbărilor climatice majore pe plan mondial (partener). Valoare 10000 RON         
 9. Contract POSDRU/S/1.5/S/52176/2009. Sprijinirea si imbunatatirea participarii doctoranzilor la programele doctorale. Valoare 6883900 lei. (curs mediu 2009 lei/euro : 4,23=1627400 euro)         
 10. Contract POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77222-Perfecţionarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Cercetare şi Inovare prin Şcoala Doctorală. Valoare 6883900 lei. (curs mediu 2009 lei/euro : 4,23=1627400 euro)                
 11. POSDRU/89/1.5.S/62371/2010. Scoala postdoctorala in domeniul agriculturii si medicinei veterinare. Valoare 7729089 lei. (curs mediu 2010 lei/euro : 4,20=1627400 euro)
Coordonare organisme administrative sau academice:
 1. Director Departament Tehnologii horticole
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea naţională de Protecţia plantelor
 2. Societatea Română a Horticultorilor
 3. Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară a României
 4. Asociatia Amicii rozelor din Romania
 5. Societatea de Protectie a Plantelor Transilvania
 6. European Society of new methods in agricultural research (ESNA)