Date de contact

Nume:   HLIHOR
Prenume:   RALUCA MARIA
Data naşterii:   27.07.1984
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 520
Fax:  
E-mail:   raluca.hlihor@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Ingineria și managementul mediului;
 2. Biotehnologii în protecția mediului;
 3. Evaluarea impactului asupra mediului;
 4. Estimarea și managementul riscului;
 5. Evaluarea ciclului de viață pentru procese și produse.
Domenii de cercetare:
 1. Decontaminarea compartimentelor de mediu poluate cu poluanţi persistenţi prin procese prietenoase cu mediul;
 2. Evaluarea impactului asupra mediului prin analiza ciclului de viaţă al proceselor și produselor;
 3. Evaluarea riscului ecologic și asupra sănătății umane indus de prezența poluanților în mediu;
 4. Stresul indus de prezența metalelor grele asupra plantelor medicinale;
 5. Modelarea dinamicii pesticidelor în produse vegetale și riscurile asociate sănătății umane.
Lucrări științifice:

Număr total: 80 (39 lucrări științifice publicate în jurnale cotate ISI; 19 lucrări științifice publicate în jurnale incluse în baze de date internaționale, cotate CNCSIS; 22 lucrări științifice publicate în volumul unor conferințe ISI Procedings; 7 lucrări științifice publicate în volumul unor conferințe internaționale) ( )

 1. Hlihor R.M., Cozma P., 2023 - Microbial bioremediation of environmental pollution, Processes, 11, 1543, https://doi.org/10.3390/pr11051543. (FI = 3,5, Q2)
 2. Hlihor R.M., Roșca M., Drăgoi E.N., Simion I.M., Favier L., Gavrilescu M., 2023 - New insights into the application of fungal biomass for Chromium(VI) bioremoval from aqueous solutions using Design of Experiments and Differential Evolution based Neural Network approaches, Chemical Engineering Research and Design, 190, 233-254, https://doi.org/10.1016/j.cherd.2022.12.024. (FI = 3,9, Q2)
 3. Daraban G.M., Hlihor R.M., Suteu D., 2023 - Pesticides vs. biopesticides: from pest management to toxicity and impacts on the environment and human health, Toxics, 11 (12), 983, https://doi.org/10.3390/toxics11120983. (FI = 4,6, Q1)
 4. Favier L., Simion A.-I., Hlihor R.M., Fekete-Kertész I., Molnar M., Harja M., Vial C., 2023 - Intensification of the photodegradation efficiency of a hardly removed emergent water pollutant through response surface methodology optimization of process conditions, Journal of Environmental Management, 328, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116928. (FI = 8,7, Q1)
 5. Ghiga S.C., Simion I.M., Filote C., Roșca M., Hlihor R.M., Gavrilescu M., 2023 - Comparative analysis of three WEEE management scenarios based on LCA methodology: Case study in the municipality of Iasi, Romania, Processes, 11(5), 1305, https://doi.org/10.3390/pr11051305. (FI = 3,5, Q2)
 6. Ghiga S.C., Simion I.M., Filote C., Roșca M., Hlihor R.M., Cozma P., Gavrilescu M., 2023 - Sources, composition and management strategies of waste electrical and electronic equipment: A review, Environmental Engineering and Management Journal, 2023, 22(3), 509-526. (FI=1,1, Q4)
 7. Hlihor R.M., Roșca M., Hagiu-Zaleschi L., Simion I.M., Daraban G.M., Stoleru V., 2022 - Medicinal plant growth in heavy metals contaminated soils: responses to metal stress and induced risks to human health, Toxics, 10, 499, https:// doi.org/10.3390/toxics10090499. (FI = 4,6, Q1)
 8. Filote C., Roșca M., Simion I.M., Hlihor R.M., 2022 - Continuous systems bioremediation of wastewaters loaded with heavy metals using microorganisms, Processes, 10(9), 1758, https://doi.org/10.3390/pr10091758. (FI = 3,5, Q2)
 9. Filote C., Roșca M., Hlihor R.M., Cozma P., Simion I.M., Apostol M., Gavrilescu M., 2021 - Sustainable application of biosorption and bioaccumulation of persistent pollutants in wastewater treatment: Current practice, Processes, 9(10), 1696, https://doi.org/10.3390/pr9101696. (FI = 3,352, Q2).
 10. Rosca M., Cozma P., Minut M., Hlihor R.M., Bețianu C., Diaconu M., Gavrilescu M., 2021 - New evidence of model crop Brassica napus in soil clean-up: comparison of tolerance and accumulation of lead and cadmium, Plants, 10(10), 2051, https://doi.org/10.3390/plants10102051. (FI = 4,658, Q1)
 11. Diaconu M., Pavel L.V., Hlihor R.M., Rosca M., Fertu D.I., Lenz M., Corvini P.X., Gavrilescu M., 2020 - Characterization of heavy metal toxicity in some plants and microorganisms - A preliminary approach for environmental bioremediation. New Biotechnology, 56(5), p. 130-139. (FI = 5,079, Q1)
 12. Hlihor R.M., Pogăcean M.O., Rosca M., Cozma P., Gavrilescu M., 2019 - Modelling the behavior of pesticide residues in tomatoes and their associated long-term exposure risks. Journal of Environmental Management, 233, p. 523-529. (FI = 6,789, Q1)
 13. Inculet C.S., Mihalache G., Sellitto V.M., Hlihor R.M., Stoleru V., 2019 - The effects of a microorganisms-based commercial product on the morphological, biochemical and yield of tomato plants under two different water regimes. Microorganisms, 7(12), doi: 10.3390/microorganisms7120706. (FI = 4,152, Q2).
 14. Vrinceanu N., Hlihor R.M., Simion A.I., Rusu L., Fekete-Kertész I., Barka N., Favier L., 2019 - New evidence of the enhanced elimination of a persistent drug used as a lipid absorption inhibitor by advanced oxidation with UV-A and nanosized catalysts. Catalysts, 9, 761, doi:10.3390/catal9090761. (FI = 3,520, Q2).
 15. Hlihor R.M., Figueiredo H., Tavares T., Gavrilescu M., 2017 - Biosorption potential of dead and living Arthrobacter viscosus biomass in the removal of Cr(VI): Batch and column studies. Process Safety and Environmental Protection, 108, p. 44-56. (FI =3,441, Q1)
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 20 (5 monografii publicate la edituri naționale; 9 capitole de carte publicate la edituri naționale și 5 capitole de carte publicate la edituri internaționale; 1 îndrumar de laborator publicat la o editură națională) ( )

 1. Hlihor R.M., Cozma P., Gavrilescu M., 2022 - Removal of heavy metals from the environment by phytoremediation and microbial remediation, În: Sustainable Solutions for Environmental Pollution, Volume 2: Air, Water and Soil Reclamation, Nour Shafik El-Gendy (Ed.), Scrivener Publishing Wiley, ISBN: 9781119827511.
 2. Hlihor R.M., Simion I.M., Hagiu-Zaleschi L., Apostol M., Roșca M., Daraban G.M., 2022 - Stresul indus de metalele grele asupra plantelor medicinale și caracterizarea riscurilor pentru sănătatea umană, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, Romania, 162 pp., ISBN 978-973-147-462-5.
 3. Hlihor R.M., Simion I.M., Filote C., Roșca M., Cozma P., Apostol M., Gavrilescu M., 2022 - Exploatarea tehnologiilor prietenoase cu mediul în vederea îndepărtării poluanților persistenți din apele uzate, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, Romania, 222 pp., ISBN 978-973-147-463-2.
 4. Hlihor R.M., 2022 - Poluarea apei și solului, În: Manual de practică specializarea Ingineria Mediului, Volumul II, Stan T. (Ed.), Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, Romania, pp. 81-92, ISBN 978-973-147-453-3.
 5. Hlihor R.M., 2022 - Monitorizarea și diagnoza calității mediului, În: Manual de practică specializarea Ingineria Mediului, Volumul II, Stan T. (Ed.), Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, Romania, pp. 113-126, ISBN 978-973-147-453-3.
 6. Hlihor R.M., Simion I.M., 2022 - Tehnologii cu impact redus asupra mediului, În: Manual de practica specializarea Ingineria Mediului, Volumul II, Stan Teodor (Ed.), Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi, Romania, pp. 43-64, ISBN 978-973-147-453-3.
 7. Hlihor R.M., Drăgoi E.N., Diaconu M., Favier L., Curteanu S., Gavrilescu M., 2021 - Behind the mechanism of chromium (VI) removal and reduction from aqueous solutions by fungal biomass using a bio-inspired process modelling and optimization, În: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions (2nd Edition), Ksibi M. et al. (Eds.), Springer, Cham, eBook ISBN 978-3-030-51210-1, p. 517-521, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51210-1_82.
 8. Simion A.I., Hlihor R.M., Favier L., 2021 - Successful use of response surface methodology to enhance the degradation efficiency of a water pollutant of emerging concern, În: Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions (2nd Edition), Ksibi, M., et al. (Eds.), EMCEI 2019. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51210-1_74.
 9. Gavrilescu M. (coordonator), Diaconu M., Bulgariu L., Volf I., Catrinescu C., Smaranda C., Cozma P., Hlihor R.M., Ghinea C., Apostol L. C., Comăniță E.D., Roșca M., Vasilică S.I., 2019 - Explorarea și exploatarea abilităților microorganismelor, plantelor și a interacțiunilor dintre acestea pentru bioremedierea mediului, Editura Performantica, Iași, România, 252 pp., ISBN 978-606-685-490-4.
 10. Roșca M., Hlihor R.M., Gavrilescu M., 2019 - Bioremediation of persistent toxic substances – from conventional to new approaches in using microorganisms and plants, In: Microbial Technology for the Welfare of Society, Arora P. K. (Ed.), vol. 17, Springer Singapore, p. 289-312, ISBN 978-981-13-8843-9.
 11. Hlihor R.M., Gavrilescu M. (Ed.), Pogăcean M.O., Gavrilescu M., Cozma P., Simion I.M., Roșca M., 2018 - Modelarea dinamicii pesticidelor în produse vegetale și estimarea riscurilor asupra sănătății umane, Editura Politehnium, Iasi, Romsnia, 218 pp., ISBN 978-973-621-477-6.
 12. Gavrilescu M., Crețescu I., Măluțan T., Puițel A., Smaranda C., Cozma P., Hlihor R.M., Ghinea C., Simion I.M., Comăniță E.D., Roșca M., Câmpean T., 2018 - Strategii și soluții pentru eco-inovarea și eco-proiectarea unor procese și produse din materiale reciclabile în contextul economiei circulare, Editura Politehnium, Iași, România, 300 pp., ISBN 978-973-621-481-3.
 13. Hlihor R.M., Apostol L.C., Gavrilescu , 2017 - Environmental Bioremediation by Biosorption and Bioaccumulation: Principles and Applications, În: Enhancing Cleanup of Environmental Pollutants, Volume 1: Biological Approaches, Anjum N., Gill S., Tuteja N., (Ed.), Springer Science+Business Media (New York), p. 289-315, ISBN 978-3-319-55425-9.
 14. Smaranda C., Hlihor R.M., Apostol L.C., Bulgariu L., Diaconu M., Fortuna M.E., Gavrilescu M., 2016 - Biosorption and bioaccumulation: Principles and potential applications in bioremediation, În: Biosorption and Bioaccumulation - Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 29-74, ISBN: 978-973-621-457-8.
 15. Hlihor R.M., Apostol L.C., Smaranda C., Simion I.M., Fortuna M.E., Bulgariu L., Diaconu M., Gavrilescu M., 2016 - Target compounds and pollutants, biosorbents and bioaccumulators, În: Biosorption and Bioaccumulation - Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 75-124, ISBN: 978-973-621-457-8.
 16. Bulgariu L., Apostol L.C., Smaranda C., Hlihor R.M., Diaconu M., Gavrilescu M., 2016 - Analytical assays, techniques and instruments, În: Biosorption and Bioaccumulation - Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 125-142, ISBN: 978-973-621-457-8.
 17. Bulgariu L., Hlihor R.M., Diaconu M., Gavrilescu M., 2016 - Biosorption and bioaccumulation of heavy metals, În: Biosorption and Bioaccumulation - Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 125-142, ISBN: 978-973-621-457-8.
 18. Apostol L.C., Smaranda C., Hlihor R.M., Smaranda C., Gavrilescu M., 2016 - Biosorption and bioaccumulation of organic pollutants, În: Biosorption and Bioaccumulation - Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 125-142, ISBN: 978-973-621-457-8.
 19. Cozma P., Hlihor R.M., Apostol L.C., Gavrilescu M., 2016 - Biosystems and bioreactors for biosorption and bioaccumulation, În: Biosorption and Bioaccumulation - Principles and applications in environmental bioremediation. Editura Politehnium, Iaşi, România, 245-272, ISBN: 978-973-621-457-8.
 20. Hlihor R.M., Simion I.M., 2016 - Poluarea apei şi solului. Îndrumar de laborator. Editura Ecozone, Iași, România, ISBN 978-606-8625-12-6.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 15 (6 Director de proiect, 9 Membru) ( )

Director de proiect

 1. PN-III-P2-2.1-PED-2019-2430, Contract nr. 439 PED / 2020, Strategii și soluții sustenabile privind epurarea apelor uzate utilizând metode prietenoase cu mediul: o abordare integrată a evaluărilor de mediu și economice (SusTrEE), USAMV Iași (28.10.2020-28.10.2022).
 2. PN-III-P1-1.1-TE-2019-1200, Contract nr. TE 120 / 2020, Elaborarea unui cadru de estimare a riscurilor pentru sănătatea umană generate de contaminarea cu metale grele a produselor pe bază de plante utilizate în fitoterapie și cosmetică (RiskToxPlants), USAMV Iași (15.09.2020-14.09.2022).
 3. PN-III-P1-1.1-MC-2019-0450, Contract nr. 123/19.08.2019, Biomonitorizarea poluanților din mediu prin prisma testelor de ecotoxicitate, USAMV Iași (05.11.2019-05.12.2019).
 4. PN-III-P1-1.1-MC-2018-2006, Contract nr. 435/22.10.2018, Stagiu de pregătire privind cuantFI icarea impacturilor generate de substanțele chimice prezente în plante asupra sănătății umane prin prisma analizei ciclului de viață, USAMV Iași (02.09.2018-03.10.2018).
 5. PN-III-P1-1.1-MC-2017-2004, Contract nr. 484/18.12.2017, Stagiu de pregătire pentru transferul de cunoaștere și dezvoltarea capacităților privind evaluarea impactului asupra sănătății umane și mediului prin prisma analizei ciclului de viață, USAMV Iași (06.02.2018-08.03.2018).
 6. PN-III-P2-2.1-PED-2016-1662, Contract no. 10PED/2017, Modelarea dinamicii pesticidelor în produse vegetale şi estimarea riscurilor asupra sănătăţii umane (MODPEST), TUIASI (17.01.2017-30.06.2018). 

Membru

 1. PN-III-P2-2.1-PED-2019-5239, Contract nr. 269 PED/2020, Integrarea bioremedierii mediului cu valorificarea biomasei și recuperarea unor materii prime critice prin phytomining, Director: Prof.dr. Maria Gavrilescu, TUIASI (01.10.2020-30.06.2021).
 2. 2SOFT/1.2/83, Valorificarea inteligentă a deșeurilor agroalimentare, Director: Conf. dr. Antoanela Patraș, USAMV Iași (12.10.2020-02.03.2022).
 3. POCU/379/6/21/123458, Educaţie antreprenorială inovativă – EducAtiv, Director: Prof.dr. Vasile Stoleru, USAMV Iași (11.09.2019-10.09.2021).
 4. Proiect ROSE, Contract AG 281/SG4/NCII/12.12.2019, Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar (PERFORMA), Director: Conf. dr. Elena Liliana Chelariu, USAMV Iași (2019-2021).
 5. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0683, Contract nr. 65/12.07.2017, Explorarea și exploatarea abilităților microorganismelor și plantelor și a interacțiunilor dintre acestea pentru bioremedierea mediului (BIOREMIP), Director: Prof.dr. Maria Gavrilescu, TUIASI (01.08.2017-31.12.2019).
 6. PN-III-P2-2.1-BG-2016-0130, Strategii și soluții pentru eco-proiectarea și eco-inovarea unor procese și produse din materiale reciclabile în contextul economiei circulare (ECOINDE), Director: Prof.dr. Maria Gavrilescu, TUIASI (7.10.2016-01.10.2018).
 7. CNFIS-FDI-2018.0418, Modernizarea activității de predare-evaluare din învățământul superior agronomic și respectarea deontologiei și eticii academice, Director: Prof.dr. Benone Păsărin, USAMV Iași (01.07.2018- 31.12.2018).
 8. CNFIS-FDI-2017, Mecanisme de îmbunătăţire a activităţii didactice și promovarea eticii actului academic în USAMV Iași, Director: Șef lucrări dr. Ciprian Chiruță, USAMV Iași (01.07.2017- 31.12.2017).
 9. PN-II-ID-PCE-2011-3-0559, Contract nr. 265/2011, Biosorbtia și bioacumularea în bioremedierea compartimentelor de mediu contaminate cu poluanți persistenți (BIOSACC), Director: Prof.dr. Maria Gavrilescu, TUIASI (1.12.2011-4.10.2016).
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Asociația Profesională a Horticultorilor și Peisagiștilor (2022-prezent);
 2. European Federation of Biotechnology (2020);
 3. Societatea Română a Horticultorilor (SRH) (2019-prezent);
 4. Asociaţia Amicii Rozelor din România (2019-prezent);
 5. Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe (SETAC Europe) (2017-2018);
 6. The European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) (2016);
 7. Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (CBEES) (2016);
 8. Organizația Academică de Ingineria Mediului si Dezvoltare Durabilă (OAIMDD), Iași (2015-2017);
 9. Federation of European Microbiological Societies (FEMS) (2012-prezent);
 10. Centrul de Cercetare Ingineria Mediului şi Evaluarea Impactului al Organizației Academice de Ingineria Mediului și Dezvoltare Durabilă (2011-2017).