Date de contact

Nume:   ZLATI
Prenume:   CRISTINA
Data naşterii:   10.05.1976
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:   +40 232 407 493
Fax:  
E-mail:   zlaticris@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Pomicultură
 2. Soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi
 3. Tehnologii horticole
 4. Horticultură ecologică
Domenii de cercetare:
 1. Ecologia, fiziologia şi biochimia speciilor pomicole
 2. Producerea materialului săditor pomicol
 3. Efectul decorativ al speciilor pomicole și utilizarea in amenajari peisagere
Lucrări științifice:

Număr total: 79 ( )

 1. Zlati Cristina, Istrate M., Dascălu M., Pașcu Roxana, Bernardis Roberto, Iacob F., 2018 - Evaluation of some new sweet cherry cultivars adapted to the Romanian North-East conditions, Lucrări Ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, Seria Horticultură, vol. 61 nr. 2, pp. 209-2014, ISSN 1454-7376.
 2. Pașcu Roxana, Zlati Cristina, Bernardis R., 2018 - The behavior in nursery of some fruit tree species with high ornamental value, Lucrări Ştiinţifice U.S.A.M.V. Iaşi, Seria Horticultură, vol. 61 nr. 2, pp. 301-306, ISSN 1454-7376.
 3. Istrate , Dascălu M., Iacob FL., Zlati Cristina, Arcăleanu A., 2016 - Agrobiologic potential evaluation of some new sweet cherry varieties in order to improve upon the Romanian assortmet, Lucrări Ştiinţifice USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol. 59, nr. 2, pp. 201-206, issn 1454-7376.
 4. Zlati Cristina, Grădinariu Gică, Istrate Mihai, Negrea Roxana, 2012 - Formation of graft union in plum: a histological study by using light microscopy, S.A.M.V. Iaşi, Vol. I (55) Seria Horticultură, pp. 237-242, issn 1454-7376.
 5. Zlati Cristina, Gradinariu G., Istrate M., Draghia L., 2011 - Histological Investigation on Graft Formation in Pear/Quince (Pyrus communis/Cydonia oblonga) Combinations, Proceedings 28th International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC), Acta Horticulturae 923, p. 291-298, ISBN:978-90-66055-84-1, ISSN: 0567-7572
 6. Zlati Cristina, Gradinariu Gică, Istrate Mihai, Draghia Lucia, 2011 – Formation of Graft Union in Pear: A Histological Study by Using Light Microscopy, Journal of American Pomological Society 65(4): 185-191, ISSN 1527-3741
 7. Zlati Cristina, Grădinariu, M. Istrate, 2009 - Investigation of anatomical structure of graft union in sweet cherry, U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. I (52) Seria Horticultură, pg. 597-602, ISSN 1454-7376.
 8. Zlati Cristina, Grădinariu, M. Istrate, 2009 - Incompatibility aspects that appear in scion-rootstock association at some pear and plum varieties, U.S.A.M.V. Iaşi, Vol. I (52) Seria Horticultură, pg. 603-608, ISSN 1454-7376.
 9. Zlati Cristina, 2007 - Study concerning the physiological and biochemical processes at engrafting fruit growing species, Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Cluj, Seria Horticultură, Vol. 64, pag 178-183, ISSN 1843-5254 (http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/1981/1909).
 10. Zlati Cristina, Grădinariu, M. Istrate, M.C. Dascălu, Luminiţa Nicoleta Paraschiv, 2007 - Incompatibility aspects that appear in scion-rootstock association at some pear, plum and sweet cherry varieties, Lucrări ştiinţifice U.S.A.M.V. Cluj, Seria Horticultură, Vol. 64, pag 771, ISSN 1843-5254 (http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/2089/2010).
 11. Zlati Cristina, Grădinariu G., 2007 - Study upon some physiological processes in scion-rootstock association at four pear varieties and its correlations with compatibility, Lucrări ştiinţifice vol.50, Seria Horticultură, U.S.A.M.V. Iaşi, pg. 791-798, ISSN 1454-7376.
 12. Zlati Cristina, Cireaşă V., Grădinariu G., 2007 - Researches regarding the influence of some physiological processes upon scion-rootstock association at four plum varieties, Lucrări ştiinţifice vol. 50, Seria Horticultură, U.S.A.M.V. Iaşi, pg. 799-804, ISSN 1454-7376.
 13. Zlati Cristina, Dascălu Marius Constantin, Gradinariu Gică, Istrate Mihai, 2006 - overview of European fruit juice industry, USAMV Iasi University Annals, XXXVI Annual Meeting ESNA: Iaşi, Romania, 10-14 September 2006, Proceedings, pp. 157-162, ISBN 978-973-7921-81-9.
 14. Gradinariu , Istrate M., Zlati Cristina, Corneanu G., Petre L., Gradinariu Felicia Sanda, 2007 - The national germoplasm and new sweet cherry and hybrids obtained in Iasi, Romania, Proceedings XXVII IHC-S1 Plant Gen Resources Ed in Chief: K.W. Hummer, Acta Hort 760, ISHS, p. 439-445 (http://www.actahort.org/ members/showpdf?booknrarnr=760_60).
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 1 ( )

 1. ZLATI CRISTINA, GRĂDINARIU G., 2010 – Pomologie, Editura “Tipo Moldova” Iași, 264 pag, ISBN 978-973-168-281-5.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 8 ( )

 1. Cercetari privind reorganizarea si refacerea potentialului agroproductiv al plantatiilor pomicole din N-E Romaniei in corelatie cu noile structuri agrare si principiile agriculturii durabile CNCSIS contract nr. 1208/2003, 2003 – 2005, membru
 2. Cercetari privind influenta unor procese fiziologice si biochimice in interactiunea altoi-portaltoi cu rol in sporirea agroproductivitatii unor soiuri de pomi si modelarea matematica a fenomenului, CNCSIS, CEEX-POSTDOC, contract nr. 3260/2005, 2005-2007, responsabil proiect
 3. Evaluarea potentialului agrobiologic al unor soiuri noi si hibrizi de cires in vederea imbunatatirii sortimentului national, care sa valorifice resursele naturale in agricultura durabila CEEX Contract nr. 37/2006, 2006 – 2008,membru
 4. Studiu privind influenta sortimentului nou de visin asupra dezvoltarii durabile a pomoecosistemelor prin valorificarea eficienta a resurselor ecopedologice din N-E Romaniei, in corelatie cu noile structuri agrare si principiile agriculturii durabile CNCSIS contract nr. 680/2005, 2005-2007,membru
 5. Cercetari in vivo si in vitro privind interactiunea altoi-portaltoi pentru evidentierea timpurie a incompatibilitatii prin utilizarea unor biomarcheri la specii de pomi, UEFISCSU, PN-II-ID-PCE-2007-1, 2007-2010, membru
 6. Quality assurance and development of an early warning system for microbial spoilage for the European fruit juice industry, F.P.6 COLL-CT 2005-012461, 2005-2008, responsabil proiect
 7. Cercetari privind relatiile dintre raspunsul genomic, metabolismul fenolpropanilor si fotosinteza in conditii de stres abiotic pentru optimizarea potentialului biosintetic la zmeur si mur POS CCE A2-02.1.2-2009-2 ID 524, contract nr. 151/2010, 2010-2013, secretar
 8. Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar, ROSE – PERFORMA, 281/SGU/NC/II/12.12.2019, 2019-2021, membru
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. Societatea Română a Horticultorilor (SRH) - Filiala Iași - din 2006
 2. Societatea Amicii Rozelor – din 2007
 3. Societatea Română de Istorie și Retrologie Agrară - Filiala Iași – din 2009
 4. European Society for New methods in Agricultural Research (ESNA) since 2006
 5. International Society for Horticulture Science (ISHS) since 2019