Date de contact

Nume:   APOSTOL
Prenume:   MARIA
Data naşterii:   21.07.1981
Facultatea:   Horticultură
Departament:   Tehnologii Horticole
Adresa (serviciu):   Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iaşi, 700490
Telefon:  
Fax:   +40 232 407 506
E-mail:   maria.brinza@uaiasi.ro
Competențe:
 1. Floricultură și producerea materialului săditor floricol
 2. Conservarea și valorificarea biodiversității florei ornamentale
 3. Biochimia și anatomia plantelor
Domenii de cercetare:
 1. Testarea capacității de extracție și acumulare a metalelor grele la unele specii floricole din flora cultivată
 2. Studiul diversității genetice, biochimice și anatomo-morfologice a unor specii din flora cultivată și spontană în vederea conservării biodiversității
 3. Caracterizarea anatomo-morfologică, fiziologică și biochimică a procesului de concreștere și dezvoltarea ulterioară a diferitor varietăți de altoi și portaltoi
Lucrări științifice:

Număr total: 46, din care, 6 ISI, ( )

 1. Brînză Maria, Chelariu Elena Liliana, Raluca Maria Hlihor, Maria Gavrilescu, Lucia Draghia, 2019 - Influence of controlled release fertilizers on Lilium regale species growth and flowering. Environmental Engineering and Management Journal.18, No. 5, 1153-1162, (I.F.=1.334). http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/; http://www.eemj.eu.
 2. Brînză Maria, Chelariu Elena Liliana, Aiordăchiaei Andreea, Draghia Lucia, 2018 - Copper effect on seed germination and plant sprouting of Alyssum murale species. USAMV Bucureşti, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXII, 2018, p. 571-574. Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653
 3. Chelariu Elena Liliana, Dragia Lucia, Brînză Maria, Cojocariu Mirela, Avarvarei Bogdan Vlad, 2018 - Studies regarding the behaviour of ornamental species Lagurus ovatus in cropping conditions from N-E area of Romania. USAMV Bucureşti, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXII, 2018, p 581-584. Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653
 4. Draghia Lucia, Chelariu Elena Liliana, Sîrbu Culiţă, Brânză Maria, Sandu Miculschi Cristina, 2013 - Analysis of Chromosome Number in Some Allium and Silene Wild Species with Ornamental Use. Bot. Hort. Agrobot. Print ISSN 0255 -965X, Electronic ISSN 1842-4309, Cluj 38 (1) p. 187-192, (I.F. = 0.652). http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/9006/7609
 5. Ciobotari Gheorghii, Brînză Maria, Morariu Aliona, Grădinariu Gică, 2010 - Graft Incompatibility Influence on Assimilating Pigments and Soluble Sugars Amount of Some Pear (Pirus sativa) Cultivars. Bot. Hort. Agrobot. Print ISSN 0255 -965X, Electronic ISSN 1842-4309, Cluj 41(1):294-300, (I.F. =0.652). http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/4607/4441
 6. Brînză Maria, Draghia Lucia, Aiordăchioaei Andreea, Chelariu Elena Liliana, 2018 – Copper effect on the seedling growth and development for the Alyssum murale. Lucrări ştiintifice, USAMV Iaşi, seria Horticultură, vol.61, nr.1, ISSN: 1454-7376.
 7. Brînză Maria, Draghia Lucia, Chelariu Elena Liliana, Boz Irina, 2017 - The influence of some fertilizers on anatomical structure and the assimilating pigments of Gazania splendens species -,Big Kiss᾽. Lucrări științifice USAMV Iași, Seria Horticultură, Vol. 60, Nr.2, p. 375-382.
 8. Brînză Maria, Draghia Lucia, Chelariu Elena Liliana, Aelenei Sergiu, 2016 - Studies on growth and flowering of Lilium regale species in conditions of fertilization with Osmocote. Lucrări științifice USAMV Iași, Seria Horticultură, Vol. 59, Nr.2, p.245-250.
 9. Brînză Maria, Draghia Lucia, Chelariu Elena Liliana, Anton Veronica, 2016 - The influence of lead on the growth and flowering of Hyacinthus orientalis specie. Lucrări științifice USAMV Iași, Seria Horticultură, Vol. 59, Nr.2, p.343-348.
 10. Brînză Maria, Grădinariu G., Morariu Aliona, Ciobotari G., 2011 - Aspects regarding grafting incompatibility on some cultivars of plum. The “Ion Ionescu de la Brad” Publishing House, Series Horticulture, ISSN 1454-7376, Vol. 54 (1), p. 333-338.
Cărţi şi manuale universitare:

Număr total: 1 ( )

 1. Chelariu Elena Liliana, Brînză Maria, 2019 - Conservarea și valorificarea biodiversității florei ornamentale, Lucrări practice, Editura Ion Ionescu de la Brad Iaşi. ISBN 978-973-147-329-1.
Granturi şi contracte de cercetare:

Număr total: 12 ( )

 1. PN-III-P1-1.1-MC-2017-1746, Stagiu de pregătire privind caracterizarea histo-anatomică a diferitor specii floricole din flora cultivată și spontană în vederea conservării biodiversității, USAMV Iași (26.11.2018 16.12.2018), director
 2. PN-III-P1-1.1-MC-2018-3072, USAMV Iași (07.01.2018 - 06.02.2018),director
 3. CNCSIS BD, contract nr. 229/2007, Cercetări privind incompatibilitatea la altoire la speciile pomicole, director
 4. Proiect ROSE, Contract AG 281/SG4/NCII/12.12.2019, Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar (PERFORMA), USAMV Iași (2019-2021), expert
 5. Contract 14644/21.09.2018, Cercetări privind îmbunătăţirea modalităţilor de păstrare şi valorificare ca flori tăiate, a unor specii ornamentale cultivate în câmp, USAMV Iași (2018-2021), membru
 6. CONTRACT AG EC.19993/29.10.2014, Realizarea unei colecţii de trandafiri în vederea monitorizării comportării lor în cultură şi a evaluării caracterelor ornamentale, USAMV Iași (2014-2017), membru
 7. POS CCE, ID 524, contract 151/2010, Cercetări privind semnificaţia relației dintre răspunsul genomic, metabolismul fenolpropanilor și fotosinteza în condiții de stres abiotic pentru optimizarea potențialului biosintetic la soiuri de zmeur și mur, USAMV Iași (2010-2013), membru
 8. CNCSIS IDEI, contract nr. 378/2007, Cercetări in vivo și in vitro privind interacţiunea altoi- portaltoi pentru evidențierea timpurie a incompatibilităţii prin utilizarea unor biomarcheri la speciile de pomi, USAMV Iași (2008-2011), membru
 9. PN II Parteneriate contract nr. 52-151/2008, Cercetări genetice și biochimice privind procesul de ameliorare a sortimentului în vederea creșterii agroproductivităţii și calității la cireş, USAMV Iași (2008-2011), membru
 10. PN II Parteneriate contract nr. 52-109/2008, Cercetări privind elaborarea de produse ecologice pentru creșterea compatibilității la altoire şi dezvoltarea ulterioară mai bună a unor specii horticole, USAMV Iași (2008-2011), membru
 11. PN II Parteneriate contract nr. 52174/2008, Valorificarea biodiversităţii florei spontane din România, în scopul îmbogăţirii sortimentului de plante ornamentale – BIODIVDECOR., USAMV Iași (2008-2011), membru
 12. PN II IDEI COD ID_1233/2008, Identificarea şi valorificarea de noi specii decorative din flora spontană în vederea completării sortimentului cultivat, USAMV Iași (2008-2011), membru
Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi profesionale, naţionale şi internaţionale:
 1. European Federation of Biotechnology (EFB) (2020)
 2. International Society for Horticultural Science (2016)
 3. Societatea Inventatorilor din România (2014)
 4. Societatea Naţională Română de Ştiinţa Solului (2013)
 5. Asociaţia “Amicii Rozelor” Filiala Iaşi (2012)
 6. Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România (2007)
 7. Societatea Română a Horticultorilor Filiala Iaşi (2007).