DEPARTMENT OF EXACT SCIENCES


Head of Department

PhD, Lecturer Ciprian CHIRUȚĂ
email: kyru@uaiasi.ro

Council of Department

PhD, Lecturer Alina Elena TROFIN
email: atrofin@uaiasi.ro

PhD, Lecturer Emilian BULGARIU
email: ebulgariu@uaiasi.ro

List of all the professors of the Department of Exact Sciences

 • Biochimie
 • Chimia şi biochimia alimentelor

PhD, Assoc. Prof. Ana CAZACU

 • Biofizică
 • Fizică
 • Fenomene de transfer

PhD, Assoc. Prof. Iuliana MOTRESCU

 • Biofizică
 • Fizică
 • Agrometeorologie

PhD, Assoc. Prof. Antoanela PATRAȘ

 • Biochimie
 • Chimie organică
 • Chimia mediului

PhD, Lecturer Ilie BODALE

 • Meteorologie și Climatologie
 • Biofizică și Agrometeorologie
 • Termodinamică

PhD, Lecturer Emilian BULGARIU

 • Matematică și statistică
 • Analiza matematică

PhD, Lecturer Marius CĂLIN

 • Informatică
 • Instruire asistată de calculator

PhD, Lecturer Ciprian CHIRUȚĂ

 • Matematică și statistică
 • Analiza matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

PhD, Lecturer Camelia LUCHIAN

 • Oenochimie
 • Tehnici și echipamente de investigare a factorilor de mediu
 • Managementul integrat al deșeurilor

PhD, Lecturer Sorina MĂRGINEANU

 • Informatică
 • Informatică aplicată

PhD, Lecturer Alina Elena TROFIN

 • Chimie generală
 • Chimie anorganică și analitică
 • Chimie

PhD, Lecturer Roxana TUCALIUC

 • Chimia mediului
 • Chimia alimentelor
 • Biochimia alimentelor

PhD, Lecturer Elena UNGUREANU

 • Chimie
 • Chimie fizică și coloidală
 • Coloizi în industria alimentară

PhD, Assist. Andreea Paula COZMA

 • Biochimie
 • Biochimie alimentară

PhD, Assist. Andromeda SONEA

 • Matematica si statistica
 • Analiza matematica
 • Teoria probabilitatilor si statistica matematica