DEPARTMENT OF HORTICULTURAL TECHNOLOGIES


Head of Department

PhD, Prof. Mihai TĂLMACIU
email: mtalmaciu@uaiasi.ro

Council of Department

PhD, Assoc. Prof. Mihai MUSTEA
email: mmustea@uaiasi.ro

PhD, Lecturer Cristina ZLATI
email: zlaticris@uaiasi.ro

List of all the professors of the Department of Horticultural Technologies

PhD, Prof. Valeriu V. COTEA

 • Oenologie
 • Tehnologia băuturilor
 • Viticultură şi Oenologie

PhD, Prof. Lucia DRAGHIA

 • Floricultură
 • Artă florală
 • Design vegetal
 • Producerea materialului săditor floricol

PhD, Prof. Liviu Mihai IRIMIA

 • Viticultură generală
 • Ampelografie
 • Producerea materialului săditor viticol
 • Tehnologia produselor horticole
 • Controlul și expertiza calității legumelor, fructelor și produselor derivate

PhD, Prof. Mihai ISTRATE

 • Pomicultură şi tehnologii pomicole
 • Producerea materialului săditor pomicol
 • Pomologie şi ameliorarea sortimentului pomicol

PhD, Prof. Neculai MUNTEANU

 • Legumicultură

PhD, Prof. Liliana ROTARU

 • Ampelografie
 • Managementul sistemelor viticole ecologice
 • Culturi viticole ecologice

PhD, Prof. Vasile STOLERU

 • Culturi legumicole ecologice
 • Managementul sistemelor legumicole ecologice
 • Inspecţia şi certificarea producţiei legumicole ecologice

PhD, Prof. Mihai TĂLMACIU

 • Entomologie
 • Protecția plantelor

PhD, Assoc. Prof. Elena Liliana CHELARIU

 • Floricultură
 • Conservarea si valorificarea biodiversitatii florei ornamentale
 • Artă florală şi Bonsai
 • Istoria artei grădinilor şi parcurilo
 • Ameliorarea plantelor

PhD, Assoc. Prof. Mihai MUSTEA

 • Viticultură
 • Producerea materialului săditor viticol

PhD, Assoc. Prof. Teodor STAN

 • Legumicultura generală
 • Tehnologii horticole
 • Tehnologia culturilor de câmp

PhD, Lecturer Maria APOSTOL

 • Floricultură
 • Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei spontane ornamentale
 • Ameliorare

PhD, Lecturer Marinela BĂDEANU

 • Protecţia Plantelor
 • Entomologie
 • Zoologie agricolă

PhD, Lecturer Roberto BERNARDIS

 • Arboricultură ornamentală
 • Arhitectura peisajului
 • Tehnica lucrărilor peisagere
 • Producerea materialului săditor dendrologic
 • Reconstrucție ecologică și amenajarea peisajului

PhD, Lecturer Mirela COJOCARIU

 • Compoziția și studiul formei
 • Design în peisagistică
 • Ambientări peisagistice
 • Peisagistică teritorială

PhD, Lecturer Cintia COLIBABA

 • Oenologie
 • Viticultură
 • Ampelografie
 • Valorificarea băuturilor

PhD, Lecturer Marius DASCĂLU

 • Pomicultură generală şi specială
 • Tehnologii horticole
 • Ecotehnologii pomicole

PhD, Lecturer Monica HEREA

 • Entomologie
 • Protecția plantelor

PhD, Lecturer Raluca HLIHOR

 • Poluarea apei și solului
 • Monitorizarea și diagnoza calității mediului
 • Studii de bilanț și impact de mediu

PhD, Lecturer Tatiana SANDU

 • Arboricultură ornamentală
 • Arhitectura peisajului
 • Silvicultură
 • Reconstrucţia Ecologică şi Amenajarea peisajului

PhD, Lecturer Cristina ZLATI

 • Pomicultură
 • Tehnologii horticole
 • Horticultură ecologică

PhD, Assist. Alexandru COJOCARU

 • Legumicultură

PhD, Assist. Codrina GRECU

 • Proiectare de arhitectură, urbanism, arhitectură peisageră,
 • Geometrie descriptivă şi perspectivă
 • Materiale şi construcţii în peisagistică
 • Rețele edilitare
 • Reprezentări peisagistice și peisagistică teritorială

PhD, Assist. Roxana PASCU

 • Compoziții vegetale
 • Restaurare și reabilitare peisageră
 • Pomicultură

PhD, Assist. Gabriel TELIBAN

 • Legumicultură
 • Agricultură ecologică
 • Producerea semințelor și materialului săditor legumicol