USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea
Protecţia consumatorului şi a mediului

» Obiective, calificări şi ocupaţii posibilePentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei.

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Analiză matematică   5 -
Chimie anorganică şi analitică   5 -
Chimie organică   4 -
Chimie fizică şi coloidală   4 -
Informatică aplicată   5 -
Fizică   5 -
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică   - 4
Management   - 4
Biochimie   - 4
Geometrie descriptivă   - 4
Elemente de inginerie mecanică   - 4
Chimia alimentelor   - 4
Practică de domeniu   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Limbi străine
(se va alege o disciplină:
engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)
  2 2
Total II   2 2
TOTAL I + II   31 31
III. DPPD
Psihologia educaţiei   5 -
Pedagogie I   - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară   - 4
Microbiologie generală   - 4
Principiile nutriţiei umane   4 -
Analiză senzorială   5 -
Principii și metode de conservare a produselor alimentare   5 -
Ecologie şi protecţia mediului   5 -
Ambalarea, etichetarea şi designul în industria alimentară   - 4
Elemente de inginerie electrică   - 5
Operaţii unitare în industria alimentară   5 5
Grafică asistată de calculator   5 -
Practică tehnologică în domeniu   - 3
Educaţie fizică   1 1
Total I   30 26
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Reziduri anorganice şi organice în produsele agroalimentare   2 2
Poluarea şi protecţia ecosistemelor
  Pachet II
Limbi străine
(se va alege o disciplină:
engleză, franceză, germană, spaniolă)
  1 1
Total II   3 3
TOTAL I + II   33 29
III. DPPD
Pedagogie II   5 -
Didactica specialităţii   - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Principiile nutriţiei umane   5 -
Tehnologii pentru prelucrarea produselor de origine vegetală   4 -
Analize senzoriale   4 -
Auditul de mediu   4 -
Inocuitatea produselor alimentare   4 -
Biotehnologii agroalimentare   - 5
Utilaje în industria alimentară şi ingineria mediului   5 5
Ambalaje şi design în industria alimentară   - 4
Monitorizarea factorilor de mediu   - 4
Tehnici şi echipamente de investigare a factorilor de mediu   - 5
Practică de specialitate   - 4
Total I   26 27
II. OPŢIONALE
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară   - 3
Coloizi în industria alimentară
Teoria economică a consumatorului   4 -
Etică şi integritate academică
Total II   4 3
TOTAL I + II   30 30
III. DPPD
Instruire asistată de calculator   2 -
Managementul clasei de elevi   - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1,2)   3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Metode şi tehnici de evaluare şi expertizare în domeniul alimentar   5 -
Managementul mediului   - 4
Managementul protecţiei consumatorului   - 5
Marketing şi merceologie   5 -
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare   5 -
Optimizarea şi modelarea proceselor tehnologice   - 4
Politici şi strategii globale de securitate alimentară   4 -
Legislatie şi servicii de protecţie a consumatorului   4 -
Siguranţă alimentară în protecţia consumatorului   - 4
Managementul deşeurilor   - 4
Tehnici de depoluare a mediului   - 4
Comportamentul consumatorului   4 -
Practică de specialitate   - 5
Total I   27 30
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Toxicitatea plantelor medicinale şi ciupercilor   3 -
Autentificarea alimentelor şi decelarea falsificărilor
Total II   3 -
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Antreprenoriat   - 3© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024