USAMV Iasi
flag_en
Direcţii de cercetare

Link-uri utile

- Consiliul Național al Cercetării Științifice:
   http://www.cncs-nrc.ro
- Programul "IDEI":
   www.idei-cdi.ro
- Platformă completare online:
   www.resurse-umane-cdi.ro
- Platformă depunere online:
   www.uefiscdi-direct.ro
- UEFISCDI:
   http://uefiscdi.gov.ro/
- Site-ul oficial al Uniunii Europene:
   http://europa.eu/index_ro.htm

Direcţii strategice şi obiective de bază

Direcţiile strategice şi obiectivele de bază ale cercetării ştiinţifice pe termen scurt şi mediu vizează:

 • investigaţii fundamentale de genetică şi fiziologie vegetală;
 • evoluţia solului şi a calităţii mediului în amenajări hidroameliorative;
 • perfecţionarea tehnologiilor agricole la principalele specii de plante cultivate;
 • implicaţiile economice şi ecologice ale valorificării superioare a terenurilor agricole din zona colinară;
 • creşterea randamentului şi calităţii pajiştilor permanente degradate;
 • crearea de linii, soiuri şi hibrizi, cu productivitate şi calitate ridicate, rezistente la boli, dăunători, cădere şi factori naturali nefavorabili;
 • combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor;
 • cercetări privind valorificarea complexă a substanţelor naturale nepoluante din flora aromatică, medicinală şi tinctorială;
 • marketingul produselor agricole şi agroalimentare;
 • optimizarea structurii producţiei agricole pe sisteme de agricultură;
 • managementul proiectelor şi identitate europeană;
 • dezvoltarea şi modernizarea permanentă a bazei tehnico-materiale şi perfecţionarea continuă a personalului.


© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024