USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

Date generale

Studiile universitare de licenţă sunt prima treaptă a studiilor universitare şi asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

Specializări

Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în biologie.

Domeniu Specializare Titlu Credite Durată Responsabil program
Agronomie Agricultură (A) inginer 240 4 ani Conf. dr.
Dănuţ SIMIONIUC
Montanologie (A) inginer 240 4 ani Şef lucr. dr.
Alina MARTA
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară (A) inginer 240 4 ani Prof. dr. Radu ROŞCA
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul
afacerilor agricole
(A)
inginer 240 4 ani Prof. dr.
Stejărel BREZULEANU
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole (A) inginer 240 4 ani Prof. univ. dr.
Florin Daniel LIPŞA
Protecţia consumatorului şi a mediului (A) inginer 240 4 ani Prof. univ. dr.
Petru CÂRLESCU
Biologie Biologie (A) licenţiat 180 3 ani Şef lucr. dr.
Cristina SLABU

Ghiduri

- Ghidul studentului (2023-2024)

Îndrumători de an

- Îndrumători de an 2022-2023

Comisii de practică

- Comisii pentru colocviul de practică (anii IV, 2023)

© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024