USAMV Iasi
flag_en
Departamente

Departamentul de Agroeconomie

Director de departament

Prof. dr. Carmen Luiza COSTULEANU

Consiliul departamentului

Conf. dr. Catrinel-Simona AVARVAREI
e-mail: simona@uaiasi.ro
Lect. dr. Dan DONOSĂ
e-mail: donosd@uaiasi.ro

Lista personalului didactic al Departamentului de Agroeconomie

  Prof. dr. Stejărel BREZULEANU   - Management;
    - Consultanţă managerială
    - Cercetare operaţională
    - Sisteme de producţie agricolă
  Prof. dr. Carmen Luiza COSTULEANU   - Contabilitate;
    - Contabilitate şi gestiunea unităţilor alimentare;
    - Bazele economiei;
    - Contabilitate financiară de raportare.
  Prof. dr. Mihai STANCIU   - Pedagogie;
    - Psihologia educaţiei;
  Prof. dr. Elena LEONTE   - Marketing;
    - Economia şi piaţa produselor ecologice;
    - Comerţ internaţional;
    - Management;
    - Marketing şi gestiune economică.
  Prof. dr. Gavril ŞTEFAN   - Economie rurală;
    - Analiză economică şi financiară;
    - Politici agricole;
  Prof. dr. George UNGUREANU   - Management;
    - Dezvoltare regională;
    - Planificarea activităţilor înexploataţiile agricole.
  Prof. dr. Gabriela IGNAT   - Contabilitate
  - Contabilitate și gestiune economică
  - Contabilitate și analiză economico-financiară
  - Audit intern
  - Audit financiar
  - Contabilitatea unităților publice
  Conf. dr. Carmen-Mariana DIACONU   - Drept comercial şi legislaţie agrară;
    - Legislaţie şi protecţia consumatorului;
    - Economia serviciilor;
  Conf dr. Catrinel-Simona AVARVAREI   - Limba engleză;
  - Limba spaniolă;
  - Instituţii şi mecanisme comunitare.
  Conf. dr. Dan BODESCU   - Economia serviciilor
      - Economie rurală;
      - Sociologie rurală;
      - Economia producţiei.
  Conf. dr. Andy Felix JITĂREANU   - Marketing;
    - Zooeconomie.
  Șef lucrări dr. Dan DONOSĂ   - Statistică economică;
    - Economie politică;
    - Finanţele firmei;
    - Finanţare în agricultură.
  Șef lucrări dr. Radu-Adrian MORARU   - Agroturism;
    - Managementul mediului;
    - Management şi planificarea afacerilor.
    - Turism rural.
  Șef lucrări dr. Alexandru-Dragoş ROBU   - Managementul proiectelor;
  - Managementul afacerilor;
  - Managementul resurselor umane;
  - Comunicare şi relaţii publice;
  - Politici agricole comunitare;
  - Managementul şi planificarea afacerilor.
  Șef lucrări dr. Mioara MIHĂILĂ   - Marketing;
    - Strategii de marekting pentru promovarea produselor agroalimentare
    - Comportamentul consumatorului
  Șef lucr. dr. Ştefan VIZITEU   - Management;
  - Management general;
  - Management strategic;
  - Sisteme de producţie agricolă;
  - Dezvoltare rurală.
  Șef lucr. dr. Oana COCA   - Analiză economico-financiară;
  - Analiza mediului de afaceri;
  - Economie rurală.
  Lector dr. Elena PETREA   - Limba franceză
  Lector dr. Roxana MIHALACHE   - Limba engleză;
    - Limba italiană.
  Lector dr. Florin MURARIU   - Educaţie fizică şi sport.
  Lector dr. Eduard BOGHIŢĂ   - Economie politică;
    - Economie rurală;
    - Estimaţiuni rurale.
  Lector. dr. Elena VELESCU   - Limba franceză;
  - Limba germană.
  Asist. dr. Alina SÎRGHEA   - Psihologia educației;
  - Pedagogie.
  Asist. dr. Raluca Ștefania PELIN   - Limba engleză;
  - Limba germană.
  Asist. drd. Corneliu-Florin GORBAN   - Educaţie fizică şi sport.


© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024