USAMV Iasi
flag_en
Departamente

Departamentul de Pedotehnică

Director de departament

Prof. dr. Daniel BUCUR
email: dbucur@uaiasi.ro

Consiliul departamentului

Șef lucr. dr. Oprea RADU
e-mail: opricaradu@yahoo.com
Șef lucr. dr. Daniel Costel GALEȘ
e-mail: galesdan@uaiasi.ro

Lista personalului didactic al Departamentului de Pedotehnică

  Prof. dr. Gerard JITĂREANU - Agrotehnică;
    - Tehnică experimentală;
    - Ingineria conservării solului şi apei.
  Prof. dr. Daniel BUCUR   - Îmbunătăţiri funciare;
    - Geniu rural;
    - Irigarea culturilor;
    - Hidrologie şi hidrogeologie.
  Prof. dr. Costică AILINCĂI   - Agrotehnică;
    - Agrotehnica zonelor de deal şi de munte;
    - Gestionarea fertilităţii solului.
  Prof. dr. Radu ROŞCA   - Instalaţii frigorifice şi de climatizare;
    - Expl. maşinilor şi instalaţiilor zootehnice;
    - Elemente de inginerie frigului.
  Prof. dr. Ioan ŢENU   - Maşini horticole;
    - Operatii şi aparate în industria alimentară.
    - Utilaje în industria alimentară.
  Prof. dr. Denis Constantin ŢOPA   - Agrotehnică;
    - Agronomie;
    - Fizica solurilor agricole;
    - Sisteme de lucrări conservative ale solului;
    - Tehnica experimentală.
  Conf. dr. Feodor FILIPOV   - Pedologie.
    - Geologie şi pedologie.
  Conf. dr. Eugen TEODORESCU SOARE   - Pedologie agricolă;
    - Ştiinţa solului în producţia horticolă ecologică.
  Conf. dr. Lucian RĂUS   - Agrochimie;
    - Combaterea integrată a buruienilor;
    - Metode moderne de cercetare.
  Conf. dr. Esmeralda CHIORESCU   - Îmbunătăţiri funciare;
    - Regularizarea cursurilor de apă.
  Şef lucr. dr. Constantin CHIRILĂ   - Rezistenţa materialelor şi organe de maşini;
    - Automatizarea proceselor tehnologice în industria alimentară;
    - Expl. maşinilor şi instalaţiilor zootehnice.
  Şef lucr. dr. Oprea RADU   - Cadastru agricol;
    - Topografie şi cartografie;
    - Bonitarea terenurilor agricole.
  Şef lucr. dr. Mariana VOLF   - Agrochimie.
  Şef lucr. dr. Violeta SIMIONIUC   - Ameliorarea plantelor.
  Şef lucr. dr. Cristian HUŢANU   - Topografie, cadastru şi desen tehnic;
    - Organizarea terenurilor agricole;
    - Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţiri funciare.
  Şef lucr. dr. Daniel Costel GALEŞ   - Pedologie.
  Șef lucr. dr. Virgil VLAHIDIS   - Instalaţii frigorifice;
    - Maşini horticole;
    - Baza energetică.
  Şef lucr. dr. Vlad-Nicolae ARSENOAIA   - Operaţii unitare în industria alimentară;
    - Utilaje pentru agricultură și industria alimentară;
    - Utilaje şi instalaţii în industria alimentară;
    - Grafică asistată pe calculator.
    - Agricultură digitală;
    - Agricultură de precizie.
  Șef lucr. dr. Anca Elena CALISTRU   - Agrotehnică;
    - Agricultură generală.
  Șef lucr. dr. Diana Elena BOLOHAN   - Fertilitatea solului;
    - Tehnici și metode de analiză chimică.
  Asist. dr. Constantin Liviu BUTNARU   - Inginerie mecanică pentru agricultură
    - Inginerie mecanică pentru industria alimentară
    - Agricultură digitală
    - Agricultură de precizie
    - Mecanica fluidelor.
  Cercetător științific II
Irina Gabriela CARA
  - Metode și tehnici de analiză instrumentală
- Erbicide.


© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024