USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă - EMIAIA

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
pentru agricultură şi industria alimentară

» Obiective, calificări şi ocupaţii posibilePentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei.

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică şi statistică   5 4
Chimie   - 4
Biofizică şi agrometeorologie   4 -
Geometrie descriptivă şi desen tehnic   5 -
Botanică   5 -
Elemente de ingineria materialelor   3 -
Principiile agriculturii durabile   2 -
Electrotehnică   - 3
Ecologie şi protecţia mediului în agricultură   - 4
Informatică   - 3
Rezistenţa materialelor   - 4
Practică tehnologică în domeniu   - 3
Educaţie fizică   1 1
Total I   24 25
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Fiziologia plantelor   4 3
Microbiologie
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)
  2 2
Total II   6 5
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină   2 -
Conducerea tractorului   - 3
IV. DPPD
Psihologia educaţiei   5 -
Pedagogie I   - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Bază energetică   6 -
Pedologie   5 -
Agrochimie   4 -
Procese şi operaţii tehnice în industria alimentară   5 -
Organe de maşini şi mecanisme   5 -
Electrotehnică   4 -
Maşini agricole   - 4
Mecanica fluidelor şi hidraulică   - 3
Agrotehnică   - 4
Acţionări hidropneumatice   - 4
Îmbunătăţiri funciare   - 4
Elemente de acţionări electrice şi automatizări   - 3
Practică tehnologică în domeniu   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   29 26
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Genetică   - 3
Proiectare pe calculator
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă)
  1 1
Total II   1 4
TOTAL I + II   30 30
III. DPPD
Pedagogie II   5 -
Didactica specialităţii   - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Utilaje în industria alimentară   5 5
Maşini agricole   5 -
Tehnologii generale în industria alimentară   5 -
Pratologie şi pratotehnică   4 -
Protecţia plantelor   4 5
Maşini şi instalaţii horticole   - 5
Fitotehnie   - 4
Tehnologii horticole   4 4
Practică   - 4
Total I   27 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Tehnică experimentală   3 -
Electronică aplicată
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Vibraţii mecanice   - 3
Senzori, traductori şi achiziţie de date
Total II   3 3
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Conducerea autovehiculelor   - 3
Metodologia întocmirii proiectelor   - 3
Limba străină   1 1
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator   2 -
Managementul clasei de elevi   - 3
Practică pedagogică   3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole   4 -
Exploatarea utilajelor agricole   5 -
Energii regenerabile   - 4
Tehnologia întreţinerii şi reparării utilajelor   5 -
Management   4 -
Masini şi instalaţii zootehnice   - 4
Exploatarea utilajelor din industria alimentară   - 5
Zootehnie generală   4 -
Economie rurală şi contabilitate   - 4
Sisteme de transport autopropulsate   4 -
Instalaţii frigorifice şi de climatizare   4 -
Managementul proiectelor   - 3
Practică proiect   - 4
Total I   30 24
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Echipamente pentru agricultură de precizie   - 3
Marketing
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Drept şi legislaţie   - 3
Etică şi integritate academică
Total II   - 6
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Antreprenoriat   - 3© 2023 | Ultima actualizare: 15 nov 2023