USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea Montanologie

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică şi statistică   5 -
Chimie generală   5 -
Biochimie   - 4
Bază energetică şi maşini agricole   5 4
Botanică   5 4
Topografie şi desen tehnic   - 5
Informatică   4 -
Construcţii   - 4
Biofizică şi agrometeorologie   4 -
Practică tehnologică în domeniu   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet III
Economie politică   - 3
Etică și integritate academică
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă )
  2 2
Total II   2 2
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină   2 2
Botanică tropicală   - 3
IV. DPPD
Psihologia educaţiei   5 -
Pedagogie I   - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Agrotehnică   - 4
Agrochimie   5 3
Genetică   5 4
Cadastru agricol   3 -
Îmbunătăţiri funciare   4 -
Pedologie   4 4
Fiziologia plantelor   4 4
Ecologie şi protecţia mediului   - 2
Microbiologie   4 -
Tehnică experimentală   - 4
Practică tehnologică în domeniu   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet III
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
  1 1
Total II   1 1
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Conducerea autovehicolelor/tractoarelor   3 -
IV. DPPD
Pedagogie II   5 -
Didactica specialităţii   - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Agrotehnica zonelor de deal şi de munte   5 -
Ameliorarea plantelor   - 4
Fitopatologie   5 4
Entomologie   4 3
Pratologie şi pratotehnică   - 4
Fitotehnie   - 4
Silvicultură   4 -
Combaterea eroziunii solului şi regularizarea cursurilor de apă   - 4
Cultura pomilor şi a arbuştilor fructiferi   4 -
Agroturism   4 -
Zootehnie generală   3 -
Practică tehnologică de specialitate   - 5
Total I   29 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice   - 2
Farmacognozie
Total II   - 2
TOTAL I + II   29 29
III. FACULTATIVE
Limbi străine   1 1
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator   2 -
Managementul clasei de elevi   - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu   3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Ameliorarea plantelor   5 -
Pratologie şi pratotehnică   5 -
Economia serviciilor agroturistice   - 4
Management   5 -
Marketing   5 -
Economie rurală   4 -
Contabilitate şi gestiune economică   - 4
Drept şi legislaţie   - 3
Nutriţia animalelor   - 4
Piscicultură   - 3
Condiţionarea şi păstrarea produselor agricole   4 3
Cultura plantelor furajere   - 3
Cinegetică   2 -
Practică   - 4
Total I   30 28
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Elemente de patologie a animalelor de fermă   - 2
Sănătate şi bunăstare animală
Total II   - 2
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Antreprenoriat   - 3
Limbi străine   1 1© 2023 | Ultima actualizare: 15 nov 2023