USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea Biologie

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Morfologie şi anatomie vegetală   7 -
Botanică sistematică   5 5
Biologie celulară   6 -
Histologie şi embriologie animală   - 5
Chimie generală   4 -
Biochimie   - 5
Biofizică   4 -
Matematici cu aplicaţii în biologie   - 4
Anatomia şi igiena omului   - 5
Practică   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   27 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Etică şi integritate academică   2 -
Tehnici de comunicare eficientă
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă)
  2 2
Total II   4 2
TOTAL I + II   29 31
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină   2 2
Filozofia ştiinţei   3 -
IV. DPPD
Psihologia educaţiei   5 -
Pedagogie I   - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Fiziologie vegetală   7 -
Anatomie comparată   7 -
Microbiologie generală   5 -
Sistematica nevertebratelor   5 -
Ecologie generală   5 -
Fiziologia animală   - 6
Genetică generală   - 6
Evoluţionism   - 6
Sistematica vertebratelor   - 4
Biologia dezvoltării   - 3
Practică   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   30 30
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Paleobiologie   - 4
Fitocenologie  
Managementul mediului   - 2
Conservarea şi utilizarea germoplasmei  
  Pachet II
Limbi străine
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, )
  1 1
Total II   1 3
TOTAL I + II   31 35
IV. DPPD
Pedagogie II   5 -
Didactica specialităţii   - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Genetică umană   7 -
Entomologie   7 -
Fitopatologie   7 -
Ocrotirea naturii   5 -
Ecologie generală   - 6
Ameliorarea plantelor   - 4
Evoluţionism   - 4
Etologie   - 6
Hidrobiologie   - 7
Practică   - 4
Total I   26 31
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Producerea de samânţă şi material saditor   - 4
Variabilitatea şi studiul germoplasmei
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Parazitologie generală   4 -
Micologie
Total II   4 4
TOTAL I + II   30 35
III. FACULTATIVE
Antreprenoriat   - 3
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator   2 -
Managementul clasei de elevi   - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu   3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5© 2023 | Ultima actualizare: 15 nov 2023