USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de licenţă

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea Ingineria şi managementul afacerilor agricole (IF / ID)

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Matematică   5 -
Informatică   4 3
Chimie generală   4 -
Topografie şi desen tehnic   - 4
Pedologie   4 -
Mecanizare   - 4
Botanică şi fiziologia plantelor   4 4
Bazele economiei   4 5
Biofizică şi agrometeorologie   4 -
Cadastru agricol   - 3
Sociologie rurală   - 2
Practică   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   29 29
II. OPŢIONALE
  Pachet I
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)
  1 1
Total II   1 1
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
A doua limbă străină   2 -
Algebră liniară   3 -
IV. DPPD
Psihologia educaţiei   5 -
Pedagogie I   - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Economie rurală   5 5
Statistică economică   5 -
Contabilitate generală   - 4
Biotehnologii   3 -
Protecţia plantelor   4 3
Agrochimie   5 -
Agrotehnică   - 4
Tehnologia creşterii animalelor   4 -
Tehnologia culturilor horticole   - 4
Ecologie şi protecţia mediului   - 3
Practică   - 4
Educaţie fizică   1 1
Total I   26 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Dezvoltare rurală   3 -
Ergonomie
Managementul mediului   - 2
Economie mondială
  Pachet II
Limbă străină
(se va alege o disciplină: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)
  1 1
Total II   4 3
TOTAL I + II   30 30
III. DPPD
Pedagogie II   5 -
Didactica specialităţii   - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Contabilitate financiară   5 -
Finanţele firmei   - 4
Management general   5 5
Managementul conservării şi procesării produselor agricole   - 4
Geniu rural   4 -
Marketing   5 5
Control financiar şi expertiză   - 5
Sisteme de producţie agricolă   4 -
Tehnologii de cultură a plantelor   4 -
Practică   - 4
Total I   27 27
II. OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Managementul proiectelor   3 -
Analiza cost beneficiu
Management strategic   - 3
Turism rural
Total II   3 3
TOTAL I + II   30 30
III. FACULTATIVE
Limba străină   1 1
Asigurări şi reasigurări   - 4
Ingineria şi managementul calităţii   4 -
IV. DPPD
Instruire asistată de calculator   2 -
Managementul clasei de elevi   - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu   3 2
Examen de absolvire: nivelul 1   - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. ore Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Analiza economico-financiară   6 4
Burse de mărfuri şi valori   5 -
Eficienţa investiţiilor   - 4
Managementul resurselor umane   - 6
Drept comercial   4 -
Consultanţă şi expertiză agricolă   - 4
Estimaţiuni rurale   4 -
Economia serviciilor   5 -
Cercetare operatională   - 3
Politici agroalimentare   - 4
Practică   - 5
Total I   24 30
II.OPŢIONALE
  Pachet I (se va alege o disciplină)
Comunicare şi negociere   3 -
Etică şi integritate academică
  Pachet II (se va alege o disciplină)
Instituţii, mecanisme şi terminologii comunitarere şi negociere   - 3
Administraţie publică
Total II   3 3
TOTAL I + II   27 33
III. FACULTATIVE
Antreprenoriat   - 3© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024